หน้าแรก


 
ความรู้เรื่อง พ.ร.บ.
ค้นหา
  เรื่อง ราคากลาง วันที่ลงเว็บ
ชนิด
สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน
» Administrator
# 12

 Attachments25.pdf

-
ขั้นตอนการให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมควบคุมโรค
» Administrator
# 14
-
รายละเอียด
ปิด
วิธีซื้อ/จ้าง: สอบราคา
วันที่ลงเว็บ:
หมายเลขเอกสาร: 00
ชื่อเรื่อง: ขั้นตอนการให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมควบคุมโรค
ดาวน์โหลด:
ราคากลาง
ชนิด: -
รายละเอียด: 1. กรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการข้อมูลข่าวสารยื่นต่อเจ้าหน้าที่
2. เจ้าหน้าที่สืบค้นเรื่องที่ต้องการได้ 2 วิธี คือ
2.1 สืบค้นจากแฟ้มดัชนีข้อมูลข่าวสาร
2.2 สืบค้นจากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทางศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ฯ จัดเตรียมไว้ โดยสืบค้นผ่านเว็บไซต์ http://ddccenter.ddc.moph.go.th/infoc/
3. ถ้าต้องการสำเนาข้อมูลข่าวสารให้ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอสำเนาเอกสารดังกล่าว
4. กรณีที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ ไม่มีข้อมูลตามที่ร้องขอ เจ้าหน้าที่จะประสานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบข้อมูลต่อไป
 


ข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยไม่ได้ ตามมาตรา 14,15
» Administrator
# 15
-
คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
» Administrator
# 108

 คู่มือการปฏิบัติงานตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ.pdf

-
ประชาชนได้อะไรจาก พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
» Administrator
# 142

 201407271406474112_10.pdf

-
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
» Administrator
# 133

 act2540.pdf

-
คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 กรมควบคุมโรค
» สำนักงานเลขานุการกรม
# 4486
-
ทำอย่างไรในกรณีที่หน่วยงานไม่เปิดเผยข้อมูล
» สำนักงานเลขานุการกรม
# 4487

 00010632.JPG

-
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
  1  (8 รายการ) 1/1 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 35.173.234.237
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com