หน้าแรก


ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่
29 กรกฏาคม 2557
 
ประกาศร่าง TOR (วิธี เฉพาะเจาะจง)
ค้นหา
  เรื่อง ราคากลาง วันที่ลงเว็บ /วันที่หมดประชาพิจารณ์
ชนิด
ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่องรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะงานจ้างพิมพ์คู่มือ ชุดความรู้ เรื่องรู้ทันโรคและภัยสุขภาพ
» สํานักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
# 6150

 TOR.pdf

29 ธ.ค. 2560 จ้างเหมาบริการ
การกำหนดราคาและกำหนดคุณลักษณะเฉพาะจ้างพนักงานมาลาเรียคลินิกชุมชุน
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก
# 6153

 CCF29122560.pdf

29 ธ.ค. 2560 29 ธ.ค. 2560 -
เผยแพร่รายละเอียดขอบเขตงานจ้างผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ 2 รายการ 940 บาท
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
# 6157

 วัสดุรณรงค์_0001.pdf

29 ธ.ค. 2560 29 ธ.ค. 2560 จ้างเหมาบริการ
จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ครุภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ
» สำนักวัณโรค
# 6110

 tor.pdf

26 ธ.ค. 2560 26 ธ.ค. 2560 -
จ้างซ่อมแซมระบบประปา
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
# 6067

 ซ่อมระบบประปา.pdf

19 ธ.ค. 2560 22 ธ.ค. 2560 จ้างเหมาบริการ
จ้างย้ายติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
# 6068

 ย้ายและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ.pdf

19 ธ.ค. 2560 19 ธ.ค. 2560 จ้างเหมาบริการ
จ้างเหมาออกแบบและผลิตสื่อเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์วัณโรค จำนวน ๕ รายการ
» สำนักวัณโรค
# 6086

 TOR.pdf

19 ธ.ค. 2560 19 ธ.ค. 2560 -
เผยแพร่ขอบเขตงานจ้างผลิตสื่อต้นแบบสนับสนุนกิจกรรมรณรงค์
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
# 5992

 สื่อต้นแบบ.pdf

12 ธ.ค. 2560 12 ธ.ค. 2560 จ้างเหมาบริการ
รายละเอียด
ปิด
วิธีซื้อ/จ้าง: วิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ลงเว็บ: 12 ธ.ค. 2560
หมายเลขเอกสาร: 2561
ชื่อเรื่อง: เผยแพร่ขอบเขตงานจ้างผลิตสื่อต้นแบบสนับสนุนกิจกรรมรณรงค์
ดาวน์โหลด: สื่อต้นแบบ.pdf
ราคากลาง
ชนิด: จ้างเหมาบริการ
รายละเอียด: ดังเอกสารแนบท้าย
 


จ้างพิมพ์เอกสารงานวัณโรค จำนวน 2 รากยาร
» สำนักวัณโรค
# 6200

 คุณลักษณะเอกสารวัณโรค 2 รายการ.pdf

12 ธ.ค. 2560 14 ธ.ค. 2560 จ้างเหมาบริการ
เผยแพร่ขอบเขตงานจ้างคู่่มือสัมมนาเครือข่ายระบาดวิทยา
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
# 5974

 ขอบเขตงานคู่มือสัมมนาระบาด.pdf

8 ธ.ค. 2560 8 ธ.ค. 2560 จ้างเหมาบริการ
เผยแพร่รายละเอียดขอบเขตงานจ้างย้ายท่อและมาตรน้ำประปาภายในสำนักงาน
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
# 5975

 ประปา.pdf

8 ธ.ค. 2560 8 ธ.ค. 2560 จ้างเหมาบริการ
เผยแพร่รายละเอียดขอบเขตงานจ้างปรับปรุงไฟฟ้า รั้ว และเดินระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในสำนักงาน
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
# 5976

 ไฟฟ้า.pdf

8 ธ.ค. 2560 8 ธ.ค. 2560 จ้างเหมาบริการ
ซื้อน้ำยาทูเบอร์คูลิน จำนวน 3,500 ขวด
» สำนักวัณโรค
# 5858
1 ธ.ค. 2560 1 ธ.ค. 2560 -
เผยแพร่ขอบเขตงานจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 2 รายการ (440 บาท)
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
# 5896

 ป้ายไวนิล.pdf

1 ธ.ค. 2560 1 ธ.ค. 2560 จ้างเหมาบริการ
ประกาศเผยแพร่ราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 12 รายการ
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่
# 5834

 ประกาศเผยแพร่ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ศตม.1.4ชม 301160.pdf

30 พ.ย. 2560 6 ธ.ค. 2560 ซื้อ
ขอบเขตการจ้างเหมาซ่อมรถยนต์ราชการ คันหมายเลขทะเบียน นข.7369ขอนแก่น
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
# 5839

 ขอบเขตงาน นข.7369ขก..pdf

30 พ.ย. 2560 30 พ.ย. 2560 จ้างเหมาบริการ
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการประชุม จำนวน 6 รายการ
» สำนักวัณโรค
# 6046

 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ.pdf

30 พ.ย. 2560 30 พ.ย. 2560 -
เผยแพร่ขอบเขตงานจ้าง เช่ารถยนต์ตู้เอกชนพร้อมค่าน้ำมัน (29-30พย.60)
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
# 5816

 เช่ารถยนต์ 29-30พย.60.pdf

29 พ.ย. 2560 29 พ.ย. 2560 เช่า
ซื้อฟิล์มเอกซเรย์แบบแห้งทางการแพทย์ จำนวน 4 กล่อง
» สำนักวัณโรค
# 6045

 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของฟิล์มเอกซเรย์แบบแห้งทางการแพทย์ จำนวน 4 กล่อง.pdf

23 พ.ย. 2560 23 พ.ย. 2560 ซื้อ
(สคร.5 ราชบุรี) ประกาศเผยแพร่คุณลักษณะเฉพาะของวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 420,000 บาท
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
# 5703

 คุณลักษณะเฉพาะวัสดุวิทยาศาสตร์.pdf

16 พ.ย. 2560 21 พ.ย. 2560 ซื้อ
  1  2  3  4  5  6  (104 รายการ) 5/6 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 3.227.0.150
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com