หน้าแรก


ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่
29 กรกฏาคม 2557
 
การเผยแพร่ราคากลางตามแบบ ปปช. (วิธี e-Bidding)
ค้นหา
  เรื่อง ราคากลาง วันที่ลงเว็บ
ชนิด
ประกาศราคากลางเช่าระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลทางการแพทย์แบบดิจิตอล (PACS) จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 7849

 ตารางราคากลาง.pdf

1,935,000.00 บาท 5 ต.ค. 2561 -
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง
# 7846

 ราคากลาง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ.pdf

23,500,000.00 บาท 4 ต.ค. 2561 -
โครงการจัดซื้อเครื่องตรวจหาสารพันธุกรรมความไวสูง จำนวน 1 เครื่อง พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง
# 7841

 ราคากลางและรายละเอียดเครื่องตรวจหาสารพันธุกรรม จน. 1 เครื่อง พร้อมติดตั้ง.pdf

16,000,000.00 บาท 3 ต.ค. 2561 -
โครงการซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี
# 7843

 ตารางแสดงราคากลาง.pdf

2,984,000.00 บาท 3 ต.ค. 2561 -
โครงการจ้างก่อสร้างอาคารชุดรวมพักอาศัย ขนาด 32 ห้อง จำนวน 1 หลัง ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง
# 7836

 ราคากลางจ้างก่อสร้าง-สคร.-2-พิษณุโลก (1).pdf

12,160,000 2 ต.ค. 2561 -
จัดซื้อยาทากันยุง จำนวน 3 รายการ โดยวิธี e-bidding
» สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง
# 7829

 11061-2.pdf

1,244,585 1 ต.ค. 2561 -
จัดซื้อสารเคมี จำนวน 4 รายการ โดยวิธี e-bidding
» สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง
# 7831

 11061-1.pdf

4,601,750 1 ต.ค. 2561 -
ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ (Autoclave) จำนวน 2 เครื่อง (ครั้งที่ 2)
» สำนักวัณโรค
# 7820

 ราคากลางครุภัณฑ์วิทย์.pdf

28 ก.ย. 2561 -
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี ประกาศ เผยแพร่ราคากลาง ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงลาย ชนิด เกล็ดซีโอไลท์
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี
# 7814

 270961-1.PDF

27 ก.ย. 2561 -
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี ประกาศ เผยแพร่ราคากลาง คุณลักษณะเฉพาะสารผสมซีต้าไซเพอร์มิทริน
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี
# 7815

 27092561-2.pdf

27 ก.ย. 2561 -
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี ประกาศ การซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี
# 7816

 27092561-3.PDF

27 ก.ย. 2561 -
ประกาศราคากลาง Pregabalin ๗๕ mg capsule, hard, ๑ capsule (๕๑๙๙๙๙๙๙-๓๖๔๖๑๑)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 7785

 ราคากลาง Pregabalin.pdf

25 ก.ย. 2561 -
ประกาศราคากลางตามแบบ ปปช. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ(527,600)
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
# 7719

 ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 8 รายการ.pdf

21 ก.ย. 2561 -
โครงการจ้างก่อสร้างอาคารชุดรวมพักอาศัย ขนาด 32 ห้อง ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5.4 ราชบุรี โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง
# 7710

 ราคากลางก่อสร้างอาคารชุดรวมพักอาศัย-ศตม.-5.4-ราชบุรี (1).pdf

11,982,100 20 ก.ย. 2561 -
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่องประกาศเผยแพร่ราคากลาง จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 45 รายการ ด้วยงบประมาณปี พ.ศ. 2562
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์
# 7711

 Medium Price.pdf

1,612,541.00 20 ก.ย. 2561 -
เผยแพร่ราคากลางการจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
# 7773

 ราคากลาง ปปช ล่าสุด.pdf

642,000.- บาท 19 ก.ย. 2561 -
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องผ่าตัดสลายต้อกระจก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สถาบันราชประชาสมาสัย
# 7697

 การจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องผ่าตัดสลายต้อกระจก) จำนวน 1 เครื่อง.pdf

3,000,000.- 18 ก.ย. 2561 -
เผยแพร่ราคากลาง การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่
# 7709

 ประกาศร่างครั้งที่ 2.docx

17 ก.ย. 2561 -
โครงการจ้างก่อสร้างอาคารอำนวยการ จำนวน 1 หลัง ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี
# 7688

 ราคากลาง BOQ ร่างTOR ก่อสร้างอาคาร สคร.10 อุบล 62.pdf

41,434,900.00 บาท 14 ก.ย. 2561 -
(สคร.5 ราชบุรี) เผยแพร่ราคากลางจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ วงเงิน 3,540,000บาท
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
# 7669

 ราคากลาง คุณลักษณะ.compressed.pdf

3,540,000 บาท 12 ก.ย. 2561 -
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  (741 รายการ) 13/38 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 3.238.8.102
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com