หน้าแรก


ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่
29 กรกฏาคม 2557
 
การเผยแพร่ราคากลางตามแบบ ปปช. (วิธี e-Bidding)
ค้นหา
  เรื่อง ราคากลาง วันที่ลงเว็บ
ชนิด
ประกาศราคากลางน้ำยาตรวจวิเคราะห์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 7662

 ตารางราคากลาง.pdf

1,191,836.00 บาท 10 ก.ย. 2561 -
ประกาศราคากลางรถโดยสาร ขนาด 7 ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน
» สถาบันบำราศนราดูร
# 7663

 ตารางราคากลางรถโดยสาร ขนาด 7 ที่นั่ง.pdf

2,399,000.00 บาท 10 ก.ย. 2561 -
ราคากลางเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์สำหรับห้องปฏิบัติการ (DI Generator) จำนวน 1 เครื่อง
» สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
# 7689

 6-61 ราคากลางซื้อเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์ฯ 1 เครื่อง 600,000 บาท.pdf

600,000 บาท 10 ก.ย. 2561 -
ราคากลางเครื่องแยกสารสมรรถนะสูงโดยใช้ของเหลวเป็นตัวพา จำนวน 1 เครื่อง
» สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
# 7690

 7-61 ราคากลางซื้อเครื่องแยกสารสมรรถนะสูง 1 เครื่อง 3,000,000 บาท.pdf

3,000,000 บาท 10 ก.ย. 2561 -
ราคากลางเครื่องแยกสารโดยใช้ก๊าซเป็นตัวพา (Gas Chromatography) จำนวน 1 เครื่อง
» สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
# 7691

 8-61 ราคากลางซื้อเครื่องแยกสารก๊าซตัวพา 1 เครื่อง 3,800,000 บาท.pdf

3,800,000 บาท 10 ก.ย. 2561 -
การกำหนดคุณลักษณะและราคากลางจัดซื้อสารเคมี
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก
# 8121

 201809181612.pdf

4,222,742,70 10 ก.ย. 2561 -
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี เผยแพร่ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี
# 7655

 computer.PDF

375,400 7 ก.ย. 2561 -
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี เผยแพร่ราคากลางครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี
# 7656

 competency.PDF

200,000 7 ก.ย. 2561 -
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี เผยแพร่ราคากลางเช่ารถยนต์ปรับอากาศ ขนาด 50 ที่นั่ง 2 ชั้นสำหรับรับ-ส่ง เจ้าหน้าที่ไปโรงแรมเมาเท่นบีชพัทยา จังหวัดชลบุรี
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี
# 7657

 rantforcar.PDF

136,000 7 ก.ย. 2561 -
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี เผยแพร่ราคากลางครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี
# 7658

 eye.PDF

200,000 7 ก.ย. 2561 -
ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างทำความสะอาด
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี
# 7659

 ตารางแสดงวงเงินจ้างทำความสะอาด.pdf

734,400.00 7 ก.ย. 2561 -
โครงการจัดซื้อถุงยางอนามัยและสารหล่อลื่น จำนวน 4 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง
# 7653

 20180906182257.pdf

23,551,900.00 บาท 6 ก.ย. 2561 -
ประกาศราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 20 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 7629

 ตารางราคากลาง.pdf

4,476,800.00 บาท 5 ก.ย. 2561 -
ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย กรมควบคุมโรค ประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» ศูนย์สารสนเทศ
# 7646

 B ปปช 62 01 .pdf

1,890,000 บาท 5 ก.ย. 2561 -
การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลางจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก
# 7648

 201809061219.pdf

888,787 5 ก.ย. 2561 -
ประกาศราคากลางจัดซื้ออาหารผู้ป่วยสามัญและผู้ป่วยพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2562
» สถาบันราชประชาสมาสัย
# 7661

 ตารางวงเงิน อาหารผู้ป่วยสามัญ,พิเศษปี62.pdf

1,157,530.- บาท 5 ก.ย. 2561 -
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี เผยแพร่ราคากลางครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี
# 7615

 040961-1.pdf

1,138,800 4 ก.ย. 2561 -
ประกาศราคากลางจัดซื้ออาหารเลี้ยงผู้ป่วยโรคเรื้อน ประจำปีงบประมาณ 2562
» สถาบันราชประชาสมาสัย
# 7616

 ตารางวงเงินอาหารโรคเรื้อนปี25620703.pdf

2619760 4 ก.ย. 2561 -
การจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 5 รายการ
» สถาบันราชประชาสมาสัย
# 7617

 การจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 5 รายการ.pdf

499,300.- 4 ก.ย. 2561 -
ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ 2 หน่วยงาน ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่
# 7625

 รักษาความปลอดภัย62.pdf

4 ก.ย. 2561 -
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  (741 รายการ) 14/38 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 3.238.8.102
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com