หน้าแรก


ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่
29 กรกฏาคม 2557
 
การเผยแพร่ราคากลางตามแบบ ปปช. (วิธี e-Bidding)
ค้นหา
  เรื่อง ราคากลาง วันที่ลงเว็บ
ชนิด
โครงการตรวจคัดกรองโรคและสุขาภิบาล ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่อากาศยานสุวรรณภูมิ ตำบลหนอปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
» สำนักโรคติดต่อทั่วไป
# 7627

 62_010.pdf

1,740,000.-บาท 4 ก.ย. 2561 -
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 1 รายการ ด้วยวิธี e-bidding
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่
# 7623

 ร่างขอบเขตของงานเครื่องวิเคราะห์.pdf

3 ก.ย. 2561 -
ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาคารสำนักงาน 3 หน่วยงาน ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่
# 7624

 รายละเอียดคุณลักษณะจ้างทำความสะอาด03092561.pdf

3 ก.ย. 2561 -
ประกาศราคากลางตามแบบ ปปช. จ้างเหมาบริการดูแลและรักษาความปลอดภัย สคร.7ขอนแก่น
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
# 7586

 ราคากลาง รปภ..pdf

498192 31 ส.ค. 2561 -
โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารกรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ 2562
» กองคลัง
# 7591
5,572,560 31 ส.ค. 2561 -
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี เผยแพร่ราคากลางครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ)
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี
# 7592

 Price.pdf

31 ส.ค. 2561 -
ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาบริการส่งตรวจ MRI จำนวน 69 รายการ
» สถาบันบำราศนราดูร
# 7599

 ตารางราคากลาง MRI ปี 62.pdf

1,417,800.00 บาท 31 ส.ค. 2561 -
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่
# 7622

 TORรถยนต์รถจักรยานยนต์310861.pdf

31 ส.ค. 2561 -
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าและเตียงผ่าตัดตาปรับด้วยระบบไฟฟ้า) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สถาบันราชประชาสมาสัย
# 8396

 ประกาศราคากลางครุภัณฑ์ทางการแพทย์ (เตียงผ่าตัดฯ).pdf

2,400,000.- 31 ส.ค. 2561 -
โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารกรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ 2562
» กองคลัง
# 7580

 img 223.pdf

4,596,720 30 ส.ค. 2561 -
ประกาศราคากลางเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดัน พร้อมระบบชดเชยการรั่วของอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 7581

 ตารางราคากลางเครื่องช่วยหายใจ.pdf

2,000,000.00 บาท 30 ส.ค. 2561 -
โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารของสถาบันบำราศนราดูร ประจำปีงบประมาณ 2562
» กองคลัง
# 7584

 img 224.pdf

10,034,460 30 ส.ค. 2561 -
การกำหนดราคากลางและกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะของน้ำยา สารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร์
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก
# 7596

 ราคากลาง น้ำยาสารเคมีวัสดุวิทยาศาสตร์.pdf

1,174,497.80 30 ส.ค. 2561 -
ประกาศวิจารณ์ ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถยนต์นั่งส่วนกลาง จำนวน 1 คัน
» กองการเจ้าหน้าที่
# 7566

 CCF29082018_0001.pdf

743,000 บาท 29 ส.ค. 2561 -
จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ
» สำนักโรคติดต่อทั่วไป
# 7571

 61_438.pdf

782,800.-บาท 29 ส.ค. 2561 -
โครงการตรวจคัดกรองโรคและสุขาภิบาล ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่อากาศยานสุวรรณภูมิ ตำบลหนอปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
» สำนักโรคติดต่อทั่วไป
# 7572

 62_007.pdf

1,740,000.-บาท 29 ส.ค. 2561 -
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี เผยแพร่ราคากลางครุภัณฑ์ยานพาหนะ
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี
# 7553

 car 270861.pdf

814,000 28 ส.ค. 2561 -
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการตรวจสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วย จำนวน 62 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 7554

 ตารางราคากลางจ้างเหมาบริการตรวจสิ่งส่งตรวจฯ ปี62.pdf

1,996,750.00 บาท 28 ส.ค. 2561 -
(สคร.5 ราชบุรี) เผยแพร่ราคากลางจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 8 รายการ วงเงิน 1,740,500 บาท
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
# 7611

 ราคากลาง.pdf

1,739,305 28 ส.ค. 2561 -
ประกาศราคากลางจ้างทำความสะอาดอาคาร ภายในสถาบันราชประชาสมาสัยประจำปี 2562 ระยะเวลา 11 เดือน
» สถาบันราชประชาสมาสัย
# 7844

 ตารางวงเงินจ้างทำความสะอาดอาคารภายมในสถาบันฯปี62.pdf

4,928,569.80 บาท 28 ส.ค. 2561 -
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  (741 รายการ) 15/38 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 3.238.8.102
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com