หน้าแรก


ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่
29 กรกฏาคม 2557
 
การเผยแพร่ราคากลางตามแบบ ปปช. (วิธี e-Bidding)
ค้นหา
  เรื่อง ราคากลาง วันที่ลงเว็บ
ชนิด
ประกาศราคากลาง Abacavir ๖๐๐ mg+lamivudine ๓๐๐ mg film-coated tablet,๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๓๕๕๓๘๑)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 7545

 ราคากลาง Abv Lmd.pdf

27 ส.ค. 2561 -
ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี
# 7551

 รายละเอียดจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (ใหม่).pdf

783,700.- บาท 27 ส.ค. 2561 -
ราคากลางการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
# 7529

 ราคากลางทำความสะอาด.pdf

875,196.00 23 ส.ค. 2561 -
ราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
# 7530

 ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์.pdf

1,559,400.- 23 ส.ค. 2561 -
โครงการจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาสนามหญ้า สวนหย่อมและต้นไม้ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง
# 7543

 img 218.pdf

1,989,800 23 ส.ค. 2561 -
ประกาศราคากลางอาหารสดและอาหารแห้ง เพื่อประกอบเลี้ยงผู้ป่วย จำนวน 4 หมวด โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 7511

 ตารางราคากลาง+แนบท้ายอาหารปี62.pdf

4,619,892.00 บาท 21 ส.ค. 2561 -
(สคร.5 ราชบุรี) เผยแพร่ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ วงเงิน 814,000 บาท
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
# 7488

 ราคากลางครุภัณฑ์ยานพาหนะ.pdf

814,000 20 ส.ค. 2561 -
จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ
» สำนักวัณโรค
# 7497

 ราคากลาง2เครื่อง.pdf

20 ส.ค. 2561 -
ประกาศราคากลางครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 7471

 ตารางราคากลาง.pdf

2,300,500.00 บาท 17 ส.ค. 2561 -
จ้างตรวจวัดความหนาแน่นมวลกระดูก
» สถาบันราชประชาสมาสัย
# 7475

 ประกาศราคากลางจ้างตรวจวัดความหนาแน่นมวลกระดูกปี 2562.pdf

963,000.- บาท 17 ส.ค. 2561 -
ประกาศเชิญชวนวิจาร์ณร่างขอบเขตงานการประกวดราคาซื้อครุภัณพ์คอมพิวเตอร์ 2 รายการ ด้วยวิธี e-bidding
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่
# 7480

 TOR_Computerขึ้นweb170861.pdf

17 ส.ค. 2561 -
ราคากลางน้ำยาตรวจวัดปริมาณเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิด CD4 จำนวน ๔,๐๐๐ เทสต์(๑,๐๐๘,๐๐๐บาท)
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
# 7458

 น้ำยาตรวจวัดปริมาณเซลล์เม็ดเลือดขาวCD4.pdf

1,008,000 16 ส.ค. 2561 -
ราคากลางจ้างเหมาดูแลรักษาอาคารสถานที่ภายในหน่วยงาน(776,688)
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
# 7467

 ราคากลางทำความสะอาด.pdf

776688 16 ส.ค. 2561 -
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด อาคารสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ปี งบประมาณ 2562
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
# 7448

 11.ราคากลาง+spec ปปช.ขึ้น Web.pdf

15 ส.ค. 2561 -
ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,600 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 65 กิโลวัตต์ จำนวน 1 รายการ
» กองการเจ้าหน้าที่
# 7451

 CCF15082018_0004.pdf

743,000 บาท 15 ส.ค. 2561 -
จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 1 เครื่อง โดยวิธี e-bidding
» สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง
# 7457

 16082561.jpg

15 ส.ค. 2561 -
โครงการบริหารจัดการเพื่อรองรับการระบวดของโรคหัดและหัดเยอรมัน
» กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน
# 7434

 61-149.pdf

1,945,000.-บาท 14 ส.ค. 2561 -
การกำหนดคุณลักษณะและราคากลางของน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัสเอชไอวี (HIV vial load)
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก
# 7437

 CCF15082561.pdf

1,350,973.44 14 ส.ค. 2561 -
ราคากลางจ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกันและสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการ
» สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
# 7507

 5-61 ราคากลางจ้างสอบเทียบเครื่องมือ 7 รายการ 2,950,049 บาท.pdf

2,950,049 บาท 14 ส.ค. 2561 -
ประกาศราคากลาง Darunavir ๖๐๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๖๔๘๘๘๙)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 7413

 ราคากลาง Darunavir 600 10082561.pdf

10 ส.ค. 2561 -
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  (741 รายการ) 16/38 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 3.238.8.102
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com