หน้าแรก


ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่
29 กรกฏาคม 2557
 
การเผยแพร่ราคากลางตามแบบ ปปช. (วิธี e-Bidding)
ค้นหา
  เรื่อง ราคากลาง วันที่ลงเว็บ
ชนิด
ประกาศราคากลาง Efavirenz ๖๐๐ mg. + Emtricitabine ๒๐๐ mg. + Tenofovir disoproxil fumarate ๓๐๐ mg.film-coated tablet,๑ tablet (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙-๗๖๕๐๘๐)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 7414

 ราคากลาง Efv Emt Tdf 10082561.pdf

10 ส.ค. 2561 -
ประกาศราคากลาง Raltegravir ๔๐๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๖๔๗๑๑๘)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 7415

 ราคากลาง Raltegravir 400 10082561.pdf

10 ส.ค. 2561 -
ประกาศราคากลาง Ertapenem ๑ g powder for concentrate for solution for infusion,๑ vial (๕๑๙๙๙๙๙๙-๕๖๑๔๓๙)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 7416

 ราคากลาง Ertapenem 10082561.pdf

10 ส.ค. 2561 -
ประกาศราคากลาง โครงการจ้างปรับปรุงห้องน้ำชาย - หญิง บริเวณพื้นที่ส่วนกลางอาคาร 1 ชั้น 1 - 4 (ยกเว้นห้องน้ำชายชั้น 2), ห้องน้ำชาย - หญิงอาคาร 2-4 ชั้น 2 และห้องน้ำชาย - หญิงอาคาร 3-5 ชั้น 2 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
» กองคลัง
# 7424

 005.pdf

3510000 10 ส.ค. 2561 -
ประกาศเผยแผยราคากลางจัดซื้อรถโดยสารขนาด 11 ที่นั่ง(ดีเซล)พิเศษ
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
# 7427

 รถยนต์โดยสาร 11 ที่นั่ง(ดีเซล)พิเศษ.pdf

10 ส.ค. 2561 -
ประกาศราคากลาง Atazanavir ๒๐๐ mg.capsule , hard, ๑ capsule (๕๑๙๙๙๙๙๙-๔๒๖๕๐๗)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 7429

 ราคากลาง Atazanavir 200 10082561.pdf

10 ส.ค. 2561 -
ประกาศราคากลาง Atazanavir ๓๐๐ mg.capsule , hard, ๑ capsule (๕๑๙๙๙๙๙๙-๔๒๖๕๗๖)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 7430

 ราคากลาง Atazanavir 300 10082561.pdf

10 ส.ค. 2561 -
ราคากลางครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
# 7433

 ตารางราคากลางรถยนต์.pdf

2871000 บาท 10 ส.ค. 2561 -
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ (EstimatesESM) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง
# 7401

 ราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงระบบ-estimatesESM (2).pdf

7,434,360 9 ส.ค. 2561 -
จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า(Electric Generator)
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
# 7375

 กำเนิดไฟฟ้า.pdf

8 ส.ค. 2561 -
รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล)
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
# 7344

 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณราคากลางรถโดยสารตู้ 12 ที่นั่ง.pdf

6 ส.ค. 2561 -
โครงการจ้างบริการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายทั้งหน่วยงานส่วนกลาง และภูมิภาคของกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
» กองคลัง
# 7322

 img 187.pdf

5,286,000 2 ส.ค. 2561 -
การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 13 รายการ
» สถาบันราชประชาสมาสัย
# 7359

 การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 13 รายการ.pdf

1,013,620.- 2 ส.ค. 2561 -
ประกาศราคากลางระบบกล้องวงจรปิด พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 7320

 ตารางราคากลางระบบกล้องวงจรปิด.pdf

2,131,760.00 บาท 1 ส.ค. 2561 -
จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธี e-bidding
» สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง
# 7312

 31072561.pdf

571,000 31 ก.ค. 2561 -
ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่องประกาศเผยแพร่ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 7 รายการ
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์
# 7313

 ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 7 รายการ.pdf

534900 31 ก.ค. 2561 -
การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 โครงการ
» สถาบันราชประชาสมาสัย
# 7315

 การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 โครงการ.pdf

972,800.- 26 ก.ค. 2561 -
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ ประกาศเผยแพร่ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 1 คัน
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์
# 7308

 car62.pdf

848,000.-บาท 25 ก.ค. 2561 -
ประกาศราคากลางตู้ชีวนิรภัย จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 7269

 ตารางราคากลาง.pdf

860,000.00 บาท 20 ก.ค. 2561 -
โครงการจัดซื้อเคมีภัณฑ์ในการเตรียมความพร้อม เพื่อตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโรคติดต่อนำโดยแมลง ในพื้นที่ ๗ จังหวัดชายแดนภาคใต้ สารเคมี Zetacypermethrin สูตรผสม ขนาด 1 ลิตรต่อขวด
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
# 7240

 ราคากลางZetacypermethrin.pdf

1,774,800.00 18 ก.ค. 2561 -
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  (741 รายการ) 17/38 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 3.238.8.102
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com