หน้าแรก


ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่
29 กรกฏาคม 2557
 
การเผยแพร่ราคากลางตามแบบ ปปช. (วิธี e-Bidding)
ค้นหา
  เรื่อง ราคากลาง วันที่ลงเว็บ
ชนิด
ประกาศราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 7229

 ตารางราคากลาง.pdf

970,000.00 บาท 16 ก.ค. 2561 -
การกำหนดคุณลักษณะและราคากลางของน้ำยาตรวจหาเชื้อดื้อยาต้านไวรัสเอชไอวี (HIV drug resistance)
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก
# 7211

 CCF12072561_0002.pdf

1,280,000 12 ก.ค. 2561 -
ประกาศราคากลาง Liraglutide ๖ mg/๑ ml solution for injection, ๓ ml pen (๕๑๙๙๙๙๙๙-๕๖๗๔๖๑)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 7208

 ราคากลาง Liraglutide.pdf

11 ก.ค. 2561 -
ประกาศราคากลางเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดันพร้อมระบบหย่าเครื่องอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 7197

 ตารางราคากลาง.pdf

950,000.00 บาท 10 ก.ค. 2561 -
ประกาศราคากลางของยา Celecoxib ๒๐๐ mg, capsule, hard, ๑ capsule (๕๑๙๙๙๙๙๙-๗๘๑๗๑๒)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 7185

 ราคากลาง Celecoxib 200.pdf

6 ก.ค. 2561 -
ประกาศราคากลาง Insulin glargine ๑๐๐ iu/๑ ml solution for injection in pre-filled pen,๓ ml pen (๕๑๙๙๙๙๙๙-๖๕๘๙๗๑)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 7105

 ราคากลาง Insulin glargine.pdf

3 ก.ค. 2561 -
ประกาศราคากลาง Lansoprazole ๓๐ mg. tablet ๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๒๐๕๙๓๙)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 7094

 ราคากลาง Lansoprazole.pdf

2 ก.ค. 2561 -
ประกาศราคากลาง Epoetin beta ๕๐๐๐ iu/๐.๓ ml solution for injection,๐.๓ ml prefilled syr (๕๑๙๙๙๙๙๙-๖๙๐๐๑๕)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 7095

 ราคากลาง Epoetin beta 5000.pdf

2 ก.ค. 2561 -
ประกาศราคากลาง Efavirenz ๖๐๐ mg. + Emtricitabine ๒๐๐ mg. + Tenofovir disoproxil fumarate ๓๐๐ mg.film-coated tablet,๑ tablet (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙-๗๖๕๐๘๐)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 7096

 ราคากลาง Efv Emt Tdf.pdf

2 ก.ค. 2561 -
จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธี e-bidding
» สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง
# 7103

 2 7 2561.pdf

571,000 บาท 2 ก.ค. 2561 -
ประกาศราคากลางเครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ชนิดขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ (Mobile X-Ray With Motor Drive) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 7078

 ตารางราคากลางเครื่องเอ็กซเรย์.pdf

1,800,000.00 บาท 29 มิ.ย. 2561 -
ประกาศราคากลาง Pitavastatin calcium ๒ mg film-coated tablet,๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๒๐๘๑๖๘)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 7089

 ราคากลาง Pitavastatin 2.pdf

29 มิ.ย. 2561 -
โครงการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
» สำนักโรคติดต่อทั่วไป
# 7032

 61_322.pdf

773,178.-บาท 28 มิ.ย. 2561 -
เผยแพร่ราคากลาง โรงจอดรถ จำนวน 2 หลัง วงเงิน 632,2000 บาท เงินบำรุง
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
# 7273

 ราคากลาง.pdf

607,000 26 มิ.ย. 2561 -
ประกาศราคากลางแก๊สออกซิเจนเหลว จำนวน 133,512 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 7025

 ตารางราคากลาง.pdf

1,000,000.00 บาท 21 มิ.ย. 2561 -
เผยแพร่ราคากลางยา Sitagliptin ๑๐๐ mg film-coated tablet,๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๖๔๗๒๘๒)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 7004

 ราคากลาง Sitagliptin 100.pdf

4,941,216.- บาท 15 มิ.ย. 2561 -
ประกาศราคากลางเครื่องล้างเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์อัตโนมัติ (washer disinfector) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 6996

 ตารางราคากลางเครื่องล้างเครื่องมือ.pdf

3,800,000.00 บาท 14 มิ.ย. 2561 -
ประกาศราคากลางเครื่องล้างกล้องอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 6988

 ตารางราคากลางเครื่องล้างกล้องอัตโนมัติ026.pdf

1,500,000.00 บาท 12 มิ.ย. 2561 -
ราคากลางจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
» สำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลก
# 6984

 ราคากลางจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์.pdf

11 มิ.ย. 2561 -
ประกาศราคากลางเครื่องอบฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (low temperature sterilizer) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 6975

 ตารางราคากลาง.pdf

4,850,000 บาท 6 มิ.ย. 2561 -
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  (741 รายการ) 18/38 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 3.238.8.102
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com