หน้าแรก


ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่
29 กรกฏาคม 2557
 
การเผยแพร่ราคากลางตามแบบ ปปช. (วิธี e-Bidding)
ค้นหา
  เรื่อง ราคากลาง วันที่ลงเว็บ
ชนิด
ประกาศราคากลางเครื่องซักผ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 200 ปอนด์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 6976

 ตารางราคากลาง.pdf

1,350,000 บาท 6 มิ.ย. 2561 -
ประกาศราคากลางของยา Denosumab ๖๐ mg solution for injection in pre-filled syringe,๑ ml,prefilled (๕๑๙๙๙๙๙๙-๗๓๙๖๖๙)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 6968

 ราคากลาง Denosumab 60 mg.pdf

1 มิ.ย. 2561 -
ประกาศราคากลางการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 51 รายการ
» สถาบันราชประชาสมาสัย
# 6957

 ราคากลางวัสดุวิทย์ จำนวน 51 รายการ.pdf

1,411,350.- บาท 28 พ.ค. 2561 -
โครงการซื้อน้ำยาตรวจหาเชื้อเอชไอวีดื้อต่อยาต้านไวรัส (HIV - 1 Genotyping kit) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง
# 6954

 20180525162737.pdf

5,109,760.00 บาท 25 พ.ค. 2561 -
ประกาศราคากลางรถพยาบาล จำนวน 1 คัน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 6952

 ตารางราคากลาง.pdf

2,000,000.00 บาท 24 พ.ค. 2561 -
ประกาศราคากลางเครื่องช่วยหายใจเด็กทารกแรกเกิด จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 6940

 ตารางราคากลาง.pdf

1,000,000.00 บาท 21 พ.ค. 2561 -
ประกาศราคากลางชุดกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารชนิดปรับระยะการมองได้ 2 แบบ พร้อมกล้อง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 6941

 ตารางราคากลาง.pdf

3,950,000.00 บาท 21 พ.ค. 2561 -
ประกาศราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 6925

 ตารางราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 11 รายการ.pdf

1,563,740.00 บาท 16 พ.ค. 2561 -
ประกาศราคากลางจ้างเหมาจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2561
» สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอร์
# 6924

 ราคากลาง.pdf

15 พ.ค. 2561 -
ประกาศราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 6881

 ตารางราคากลางวัสดุวิทย์ 2 รายการ(ข้อเข่า+โลหะดามกระดูก).pdf

2,668,315.20 บาท 9 พ.ค. 2561 -
ประกาศราคากลางเตียงผู้ป่วยพิเศษปรับไฟฟ้า ชนิด 3 ตอน จำนวน 26 เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 6882

 ตารางราคากลาง.pdf

1,300,000 บาท 9 พ.ค. 2561 -
ประกาศราคากลางชุดเครื่องมือกลสำหรับผ่าตัดกระดูกขนาดใหญ่ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 6883

 ตารางราคากลาง.pdf

995,000 บาท 9 พ.ค. 2561 -
ประกาศราคากลางน้ำยาตรวจวิเคราะห์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 6884

 ตารางราคากลาง.pdf

1,898,056 บาท 9 พ.ค. 2561 -
แผนจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 9 รายการ เพื่อใช้ในการดำเนินการโครงการ RRTTR 2 (STAR2)
» สำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลก
# 6875

 ประกาศแผน จัดซื้อ อุปกรณ์ 9 รายการ.pdf

7 พ.ค. 2561 -
การกำหนดราคากลางและกำหนดคุณลักษณะของน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัสเอสไอวี
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก
# 6868

 CCF03052561.pdf

1,364,121.60 2 พ.ค. 2561 -
โครงการจ้างเหมาจัดงานนิทรรศการแสดงผลงานของกรมควบคุมโรค (ในวาระ 100 ปี การสาธารณสุขไทย) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง
# 6841

 img-123 (2).pdf

4,287,062 26 เม.ย. 2561 -
ราคากลางจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 14 รายการ ด้วยวิธีวิธีการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
# 6820

 ราคากลางจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 14 รายการ ด้วยวิธีวิธีการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).pdf

1277064 20 เม.ย. 2561 -
จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 75 รายการ ด้วยวิธีประกวดดราคาราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง
# 6794

 11 4 2561.pdf

1,683,267 11 เม.ย. 2561 -
ประกาศราคากลางงานจ้างทาสีภายนอก อาคารพักพยาบาล จำนวน 5 อาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สถาบันราชประชาสมาสัย
# 6790

 ราคากลาง-1.pdf

1,342,000.-บาท 10 เม.ย. 2561 -
ประกาศราคากลางซื้อระบบเครือข่ายภายในสถาบัน พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 6792

 ตารางราคากลาง.pdf

4,997,400.00 บาท 10 เม.ย. 2561 -
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  (741 รายการ) 19/38 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 3.238.8.102
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com