หน้าแรก


ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่
29 กรกฏาคม 2557
 
การเผยแพร่ราคากลางตามแบบ ปปช. (วิธี พิเศษ)
ค้นหา
  เรื่อง ราคากลาง วันที่ลงเว็บ
ชนิด
ประกาศราคากลางอะไหล่เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีพิเศษ
» สถาบันบำราศนราดูร
# 4395

 ตารางราคากลาง.pdf

980,000.00 บาท 31 มี.ค. 2560 -
ตารางแสดงราคากลางของงานจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์(เวชภัณฑ์ยา)
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
# 4222

 ราคากลางขององค์การเภสัชกรรม.pdf

236,941.06 บาท 8 มี.ค. 2560 -
โครงการจ้างออกแแบบและผลิตคู่มือความรู้เรื่อง กำจัดลูกน้ำยุงลาย ก่อนออกกำลังกายทุกวันพุธ โดยวิธีพิเศษ
» กองคลัง
# 4221

 img 757.pdf

4,975,000 7 มี.ค. 2560 -
โครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีพิเศษ
» กองคลัง
# 4790

 20170712165634.pdf

4,979,560.00 23 ก.พ. 2560 -
จัดซื้อรองเท้าป้องกันโรคเลปโตสไปโรซิส จำนวน 8,600 คู่
» สำนักโรคติดต่อทั่วไป
# 4081

 60-75.pdf

1,702,800.-บาท 14 ก.พ. 2560 -
เผยแพร่ราคากลางโครงการจัดซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัสเอชไอวีในกระแสเลือด (CAP/CTM HIV-1 Test V2.0)
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี
# 3996

 Price.pdf

937,728.00 บาท 24 ม.ค. 2560 -
ประกาศเผยแพร่ราคากลางตามแบบ ปปช.จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
# 3997

 ราคากลางจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ วิธีพิเศษ.pdf

15,928,320 บาท 24 ม.ค. 2560 -
โครงการ ซื้อยารักษาโรคไข้มาลาเรีย จำนวน 10,000 แผงโดยวิธีพิเศษ
» สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง
# 3874

 25 12 2559 2.pdf

- 28 ธ.ค. 2559 -
โครงการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคไข้เหลือง ชื่อการค้า STAMARIL ขนาดบรรจุขวดละ 1 โด๊ส
» กองคลัง
# 3712

 img 640.pdf

6,875,000 29 พ.ย. 2559 -
โครงการ ซื้อวัสดุอุปกรณ์สารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีพิเศษ
» สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง
# 3637

 18 11 2559_1.pdf

250,000 บาท 18 พ.ย. 2559 -
ประกาศราคากลางเครื่องวัดความยาวลูกตาแบบใช้แสงเลเซอร์ ยี่ห้อ IOL Master 700 ผลิตภัณฑ์ของ Carl Zeiss Meditec ประเทศ Germany จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีพิเศษ
» สถาบันบำราศนราดูร
# 3389

 ตารางราคากลาง+สเปค.pdf

2,800,000.- บาท 18 ต.ค. 2559 -
ราคากลางจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 5 ราย ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยวิธีพิเศษ
» สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
# 3337

 พขรปี 60.pdf

600,000.00 บาท 12 ต.ค. 2559 -
ราคากลางจ้างจัดเก็บและกระจายยาต้านไวรัส ด้วยระบบ VMI ของยาต้านไวรัส จำนวน 3 รายการ
» สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
# 3330

 VMI.pdf

1,171,617.93 บาท 11 ต.ค. 2559 -
ราคากลางน้ำยาตรวจทางห้องปฏิบัติการเอชไอวี จำนวน 5 รายการ
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
# 3267

 ราคากลางน้ำยาสปสช.pdf

9,415,500.00 5 ต.ค. 2559 -
โครงการจ้างจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างเสริมสุขภาพ ลูกรวมใจ ถวายสุขภาพดี มีสุข เพื่อแม่
» กองคลัง
# 3083

 img 493.pdf

2,747,414 13 ก.ย. 2559 -
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ
» สำนักวัณโรค
# 3015

 ราคากลาง.pdf

1,605,000.-บาท 1 ก.ย. 2559 -
จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ
» สำนักวัณโรค
# 2961

 ราคากลาง.pdf

7,094,391.60.-บาท 30 ส.ค. 2559 -
ราคากลางซื้อน้ำยาประกอบการตรวจภูมิคุ้มกัน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีพิเศษ
» สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
# 2944

 น้ำยาประกอบตรวจภูมิคุ้มกัน จำนวน 3 รายการ.pdf

2,783,450.00 บาท 25 ส.ค. 2559 -
ราคากลางจ้างจัดเก็บและกระจายยาต้านไวรัสด้วยระบบ VMI ของยาต้านไวรัส จำนวน 6 รายการ
» สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
# 2943

 จ้างจัดเก็บและกระจายยาฯ.pdf

1,295,756.86 24 ส.ค. 2559 -
ราคากลางการจัดซื้อน้ำยาประกอบการตรวจภูมิคุ้มกัน จำนวน 2 กลุ่ม 12 รายการ
» สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
# 2898

 จัดซื้อน้ำยาประกอบการ 12 รายการ.pdf

2,878,820.00 บาท 16 ส.ค. 2559 -
  1  2  3  4  (68 รายการ) 2/4 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 18.207.108.182
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com