หน้าแรก


ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่
29 กรกฏาคม 2557
 
การเผยแพร่ราคากลางตามแบบ ปปช. (วิธี e-Bidding)
ค้นหา
  เรื่อง ราคากลาง วันที่ลงเว็บ
ชนิด
จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธี e-bidding
» สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง
# 6783

 9 4 2561 1.pdf

1,124,160 บาท 9 เม.ย. 2561 -
ประกาศราคากลางซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ปีงบประมาณ 2561
» สำนักระบาดวิทยา
# 6785

 ตาราง+ราคาเวชภัณ 3 รายการ.pdf

1,953,705 บาท 9 เม.ย. 2561 -
โครงการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา วัคซีนและวัสดุวิทยาศาสตร์ สำหรับภารกิจกองโรคป้องกันด้วยวัคซีน
» กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน
# 6753

 61-084.pdf

573,500.-บาท 2 เม.ย. 2561 -
โครงการซื้อระบบไอที (IT) พื้นซานประชาชน 9 ชั้น พร้อมติดตั้งของสถาบันราชประชาสมาสัย จำนวน 1 ระบบ
» กองคลัง
# 6754

 img 115.pdf

10,491,550 2 เม.ย. 2561 -
ประกาศเผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 13 รายการ
» สถาบันราชประชาสมาสัย
# 6752

 ตารางแสดงวงเงิน.pdf

1442000 30 มี.ค. 2561 -
ประกาศราคากลางน้ำยาสำหรับเครื่องตรวจก๊าซในเลือด จำนวน 2,720 เทสต์ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 6741

 ตารางราคากลาง.pdf

707,200.00 บาท 28 มี.ค. 2561 -
ประกาศราคากลางวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 6727

 ตารางราคากลาง.pdf

3,264,938 บาท 27 มี.ค. 2561 -
จัดซื้อรองเท้าป้องกันโรคเลปโตสไปโรซิส จำนวน 6,000 คู่
» สำนักโรคติดต่อทั่วไป
# 6706

 61-040.pdf

1,188,000.-บาท 22 มี.ค. 2561 -
ประกาศราคากลางครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 6686

 ครุภัณฑ์กายภาพ 2 รายการ096.pdf

1,200,000.00 บาท 16 มี.ค. 2561 -
ประกาศราคากลางชุดเครื่องมือถ่างเนื้อเยื่อสำหรับผ่าตัดกระดูกหลัง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 6675

 ตารางราคากลางชุดเครื่องมือถ่างเนื้อเยื่อ.pdf

1,480,000.00 บาท 15 มี.ค. 2561 -
วัสดุทางการแพทย์ จำนวน 10 รายการ
» สถาบันราชประชาสมาสัย
# 6678

 ราคากลาง+รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ.pdf

956,259.- 15 มี.ค. 2561 -
ประกาศราคากลางเครื่องมือผ่าตัดวุ้นตาและลูกตาส่วนหลัง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 6662

 ตารางราคากลาง.pdf

4,590,000 บาท 13 มี.ค. 2561 -
ประกาศราคากลางตู้ชีวนิรภัย ระดับ 2 (Biohazard Safety Cabinet Class II) ขนาด 4 ฟุต จำนวน 3 ตู้ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 6663

 ตารางราคากลาง.pdf

930,000 บาท 13 มี.ค. 2561 -
ประกาศราคากลางข้อเข่าเทียมชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวได้ จำนวน 59 ชุด โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 6664

 ตารางราคากลาง.pdf

4,929,450 บาท 13 มี.ค. 2561 -
ประกาศราคากลางเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ จำนวน 350 กล่อง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 6665

 ตารางราคากลาง.pdf

1,872,500 บาท 13 มี.ค. 2561 -
เลนส์แก้วตาเทียม จำนวน 6 รายการ
» สถาบันราชประชาสมาสัย
# 6661

 ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ.pdf

4390900 12 มี.ค. 2561 -
รายละเอียดคุณลักษณะการจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์งานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังวัยทำงาน ครั้งที่ 2 จำนวน 11 รายการ
» สำนักโรคไม่ติดต่อ
# 6668

 เรื้อรังวัยทำงาน61.pdf

1,926,000 บาท 12 มี.ค. 2561 -
ราคากลางจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 17 รายการ
» สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
# 6672

 ราคากลางวัสดุวิทยาศาตร์ จำนวน 17 รายการ.pdf

633000 12 มี.ค. 2561 -
วัสดุทางการแพทย์ จำนวน 13 รายการ
» สถาบันราชประชาสมาสัย
# 6682

 ตารางแสดงวงเงิน.pdf

1,442,000.- 12 มี.ค. 2561 -
จ้างเหมาดำเนินการสำรวจความคิดเห็นต่อ พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2
» สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอร์
# 6615

 ราคากลาง.pdf

6 มี.ค. 2561 -
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  (741 รายการ) 20/38 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 3.238.8.102
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com