หน้าแรก


ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่
29 กรกฏาคม 2557
 
การเผยแพร่ราคากลางตามแบบ ปปช. (วิธี e-Bidding)
ค้นหา
  เรื่อง ราคากลาง วันที่ลงเว็บ
ชนิด
(สคร.5 ราชบุรี) ประกาศเผยแพร่ราคากลางตามแบบ ปปช. วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 1,280,000 บาท
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
# 6236

 ตารางราคากลาง 1,280,000.pdf

1,280,000 10 ม.ค. 2561 -
สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการ ซื้อยาต้านไวรัส Peramivir จำนวน 150 ไวแอล
» สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่
# 6208

 beid_pricelist_080161.pdf

1,800,000 8 ม.ค. 2561 -
ประกาศราคากลางน้ำยาสำหรับเครื่องตรวจก๊าซในเลือด จำนวน 17 กล่อง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 6210

 ตารางราคากลาง.pdf

720,800.00 บาท 8 ม.ค. 2561 -
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัคซีนป้องกันอหิวาตกโรค
» สำนักโรคติดต่อทั่วไป
# 6173

 01_055.pdf

2,428,900.-บาท 29 ธ.ค. 2560 -
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา Praziquantel Tablet 600 มก.
» สำนักโรคติดต่อทั่วไป
# 6174

 01_056.pdf

902,400.-บาท 29 ธ.ค. 2560 -
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ ตรวจโรคหนอนพยาธิตามมาตรฐานวิชาการ
» สำนักโรคติดต่อทั่วไป
# 6125

 01_044.pdf

1,784,660.-บาท 27 ธ.ค. 2560 -
ตารางแสดงราคากลาง_โครงการพัฒนาสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และปัจจัยเสี่ยงในกลุ่มวัยทำงาน
» สำนักโรคติดต่อทั่วไป
# 6126
1,662,068.-บาท 27 ธ.ค. 2560 -
ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่อง ราคากลางจ้างผลิตและผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจของกรมควบคุมโรคทางสื่อมวลชนโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์ (ครั้งที่ 3)
» สํานักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
# 6139

 3 .ตารางราคากลาง.pdf

1,350,000 27 ธ.ค. 2560 -
ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์ สารเคมี และแก๊สสำหรับห้องปฏิบัติการ จำนวน 33 รายการ
» สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
# 6120

 4-61 ราคากลางซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 33 รายการ 1,099,900 บาท.pdf

1,099,900 บาท 26 ธ.ค. 2560 -
โครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง
# 6078

 img 020.pdf

12,315,925.50 21 ธ.ค. 2560 -
ประกาศราคากลางน้ำยาสำหรับตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) ชนิดแยกเม็ดเลือดขาวได้ 5 ประเภท จำนวน 50,000 เทสต์ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 6053

 ตารางราคากลาง.pdf

1,500,000 บาท 19 ธ.ค. 2560 -
ประกาศราคากลางน้ำยาสำหรับตรวจปริมาณน้ำตาลสะสมในเม็ดเลือดแดง (Hb A1C) จำนวน 15,000 เทสต์ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 6032

 ตารางราคากลาง (ลงเว็บไซท์).pdf

1,275,000.00 บาท 15 ธ.ค. 2560 -
ประกาศราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 6033

 ตารางราคากลาง.pdf

3,279,122 บาท 15 ธ.ค. 2560 -
ประกาศราคากลางชุดน้ำยาตรวจไวรัส อินฟลูเอนซา (เอและบี) อาร์เอสวีแอนติเจน แบบรวดเร็ว จำนวน 8,000 เทสต์ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 6034

 ตารางราคากลาง.pdf

1,303,200.00 บาท 15 ธ.ค. 2560 -
ประกาศราคากลางซื้ออาหารเลี้ยงผู้ป่วยโรคเรื้อน จำนวน 4 หมวด ระยะเวลา 9 เดือน
» สถาบันราชประชาสมาสัย
# 6010

 ประกาศราคากลาง อาหารผู้ป่วยโรคเรื้อน จำนวน 4 หมวด ระยะเวลา 9 เดือน.pdf

1,971,000.- บาท 13 ธ.ค. 2560 -
ประกาศผู้ชนะ ผลการประกวดราคาจัดซื้อชุดน้ำยาตรวจภูมิคุ้มกันโรคหัด ชุดน้ำยาตรวจภูมิคุ้มกันโรคหัดเยอรมัน และชุด Supplement
» กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน
# 6013

 61-019.pdf

2,020,200.-บาท 13 ธ.ค. 2560 -
ประกาศราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 16 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 5978

 ตารางราคากลาง.pdf

2,128,872.32 บาท 8 ธ.ค. 2560 -
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สานพันธุ์สำหรับซีกโลกเหนือ
» กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน
# 6016

 61-022.pdf

1,815,000.-บาท 8 ธ.ค. 2560 -
โครงการซื้อวัคซีนป้องกันโรคไข้กาฬหลังแอ่น A/C/Y/W-135 (แบบคอนจูเกต) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง
# 5894

 img 007.pdf

6,390,000 6 ธ.ค. 2560 -
โครงการซื้อระบบบริหารจัดการข้อมูลการตรวจวิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการแบบรวมศูนย์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
» กองคลัง
# 5920

 img 010.pdf

6,848,000 6 ธ.ค. 2560 -
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  (741 รายการ) 22/38 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 3.238.8.102
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com