หน้าแรก


ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่
29 กรกฏาคม 2557
 
การเผยแพร่ราคากลางตามแบบ ปปช. (วิธี e-Bidding)
ค้นหา
  เรื่อง ราคากลาง วันที่ลงเว็บ
ชนิด
โครงการซื้อระบบ เชื่อมโยงข้อมูลเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศของด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่าง ประเทศ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง
# 5921

 img 011.pdf

16,914,560 6 ธ.ค. 2560 -
โครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง
# 5869

 img 003.pdf

18,114,760 4 ธ.ค. 2560 -
การกำหนดคุณลักษณะและราคากลางของน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัสเอสไอวี
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก
# 5877

 คุณลักษณะ น้ำยาไวรัส เอชไอวี.pdf

1,364,121.60 4 ธ.ค. 2560 -
โครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง
# 5924

 20171206204049.pdf

18,144,760 4 ธ.ค. 2560 -
(สคร 5 ราชบุรี) ประกาศเผยแพร่ราคากลางของสารเคมีควบคุมโรคไข้มาลาเรีย จำนวน 2 รายการ
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
# 5830

 ปปช. มาลาเรีย 2 รายการ.pdf

4,898,500 29 พ.ย. 2560 -
(สคร 5 ราชบุรี) ประกาศเผยแพร่ราคากลางของสารเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน 6 รายการ
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
# 5831

 ปปช ไข้เลือกออก 6 รายการ.pdf

3,679,451.50 29 พ.ย. 2560 -
ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 28 รายการ
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
# 5812

 ตารางราคากลาง.pdf

960513.49 28 พ.ย. 2560 -
ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 28 รายการ
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
# 5813

 ตารางราคากลาง.pdf

960513.49 28 พ.ย. 2560 -
จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง
# 5787

 27 11 2560 1.pdf

4,715,300 บาท 27 พ.ย. 2560 -
โครงการซื้อชุดบริหารจัดการข้อมูลระบบเดินทาง พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง
# 5775

 img 987.pdf

6,134,400 24 พ.ย. 2560 -
โครงการซื้อชุดปรแกรมบริหารจัดการระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และระบบเครือข่ายเสมือนจริง พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง
# 5776

 img 988.pdf

4,397,700 24 พ.ย. 2560 -
โครงการจัดซื้อยา และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา สำนักโรคติดต่อทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
» สำนักโรคติดต่อทั่วไป
# 5765

 61-014.pdf

2,500,000.-บาท 23 พ.ย. 2560 -
ประกาศราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 5771

 ตารางราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ(ลงเว็บไซท์).pdf

1,542,520.00 บาท 23 พ.ย. 2560 -
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจ้างเหมาจัดกิจกรรมประกวดทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ำ
» สำนักโรคไม่ติดต่อ
# 5797

 ประกวดทีมผู้ก่อนการดีปี61.pdf

700,000 บาท 23 พ.ย. 2560 -
โครงการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
» สำนักโรคติดต่อทั่วไป
# 5727

 61-008.pdf

1,920,864.-บาท 21 พ.ย. 2560 -
โครงการพัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและพัฒนาทักษะชีวิตในกลุ่มวัยเรียน สำนักโรคติดต่อทั่วไป ปี พ.ศ.2561
» สำนักโรคติดต่อทั่วไป
# 5728

 61-010.pdf

1,785,625.-บาท 21 พ.ย. 2560 -
ประกาศราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 5719

 ตารางราคากลาง.pdf

750,070 บาท 20 พ.ย. 2560 -
ประกาศราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 5722

 ตารางราคากลางวัสดุวิทย์ จำนวน 10 รายการ (ลงเว็บไซท์).pdf

835,780.00 บาท 20 พ.ย. 2560 -
ประกาศราคากลางการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 43 รายการ
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี
# 5709

 02 ราคากลาง วิท.pdf

1,164,099 16 พ.ย. 2560 -
โครงการจ้างก่อสร้างอาคารชุดรวมพักอาศัย ขนาด 24 ห้อง จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง
# 5710

 20171116204130.pdf

9,320,700.00 บาท 16 พ.ย. 2560 -
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  (741 รายการ) 23/38 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 3.238.8.102
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com