หน้าแรก


ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่
29 กรกฏาคม 2557
 
การเผยแพร่ราคากลางตามแบบ ปปช. (วิธี e-Bidding)
ค้นหา
  เรื่อง ราคากลาง วันที่ลงเว็บ
ชนิด
โครงการจ้างก่อสร้างอาคารห้องปฎิบัติการควบคุมโรค ขนาด 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง
# 5351

 20170919180953 (1).pdf

34,880,000 19 ก.ย. 2560 -
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง
# 5343

 img 895.pdf

2,327,164.40 18 ก.ย. 2560 -
โครงการจัดซื้อถุงยางอนามัยและสารหล่อลื่น จำนวน 4 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง
# 5347

 ราคากลาง รายละเอียดถุงยางอนามัยและสารหล่อลื่น จำนวน 4 รายการ 61 up 2 ok 2.pdf

24,669,280.00 18 ก.ย. 2560 -
โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารกรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง
# 5346

 img 897.pdf

3,786,000 15 ก.ย. 2560 -
เผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (น้ำยาตรวจ) จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
# 7940

 เผยแพร่ราคากลาง วัสดุวิทย์ 5 รายการ.pdf

730,870.- บาท 15 ก.ย. 2560 -
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง
# 5341
5,088,850 14 ก.ย. 2560 -
เผยแพ่ราคากลางการจัดซื้อสารเคมี จำนวน 4 รายการ
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
# 5370

 ราคากลาง.pdf

1,189,250.- บาท 14 ก.ย. 2560 -
ราคากลางการจัดซื้อวัสดุสารเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออก 3 รายการ
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
# 5410

 ราคากลางไข้เลือดออก2.pdf

13 ก.ย. 2560 -
ประกาศราคากลางและรายละเอียดการจัดจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงาน สคร.4
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี
# 5322

 ประกาศจ้างทำความสะอาด.pdf

665000 12 ก.ย. 2560 -
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
# 5316

 ตารางราคากลาง.pdf

1750422 8 ก.ย. 2560 -
โครงการซื้้อชุดน้ำยาตรวจหาติดเชื้อไวรัสเดงกี่แบบตรวจได้ทั้งแอนติเจนและแอนติบอดีบอดี จำนวน 20,000 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง
# 5303

 img 880.pdf

10,000,000 4 ก.ย. 2560 -
โครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ
» กองคลัง
# 5405

 002.pdf

217,900 4 ก.ย. 2560 -
ประกาศราคากลางจัดซื้อยา จำนวน 6 รายการ
» สถาบันราชประชาสมาสัย
# 5206

 ตารางแสดงวงเงิน6รายการ.pdf

4,510,008.- บาท 22 ส.ค. 2560 -
ประกาศราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 5 รายการ
» สถาบันราชประชาสมาสัย
# 5211

 ราคากลางเวชภัณฑ์ฯ จำนวน 5 รายการ.pdf

22 ส.ค. 2560 -
ประกาศราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจ้างทำความสะอาดอาคาร สถาบันราชประชาสมาสัย จำนวน 8 อาคาร ปีจำปี 2561
» สถาบันราชประชาสมาสัย
# 5213

 ราคากลางและรายละเอียดจ้างทำความสะอาด ปี 2561 (8 ส.ค.60).pdf

4,921,560.- บาท 22 ส.ค. 2560 -
เผยแพร่ราคากลางซื้อสารเคมี จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี
# 5183

 Price สารเคมี.pdf

2,309,716.00 บาท 21 ส.ค. 2560 -
ประกาศราคากลางจัดซื้ออาหารเลี้ยงผู้ป่วยโรคเรืั้อนปี 2561
» สถาบันราชประชาสมาสัย
# 5207

 ตารางวงเงินอาหารผู้ป่วยโรคเรื้อนปี2561.pdf

2,628,000.- บาท 21 ส.ค. 2560 -
เผยแพร่ราคากลาง ประกวดราคาซื้อสารเคมี จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่
# 5025

 ราคากลางคุณลักษณะสารเคมีปี 61.pdf

16 ส.ค. 2560 -
เผยแพร่ราคากลาง ประกวดราคาซื้อสารเคมี จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธี e-bidding (ศตม.1.1มส.)
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่
# 5083

 รายละเอียดสารเคมี1.1.pdf

16 ส.ค. 2560 -
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
# 5095

 ราคากลาง ครุภัณฑ์ยานพาหนะ 61.pdf

2,476,000 16 ส.ค. 2560 -
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  (741 รายการ) 26/38 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 3.238.8.102
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com