หน้าแรก


ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่
29 กรกฏาคม 2557
 
การเผยแพร่ราคากลางตามแบบ ปปช. (วิธี e-Bidding)
ค้นหา
  เรื่อง ราคากลาง วันที่ลงเว็บ
ชนิด
ราคากลางการจัดซื้อวัสดุสารเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออก 3 รายการ
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
# 5111

 ราคากลางไข้เลือดออก.pdf

2,457,060.- 16 ส.ค. 2560 -
ราคากลางการจัดซื้อวัสดุสารเคมีควบคุมโรคมาลาเรีย 2 รายการ
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
# 5112

 ราคากลางมาลาเรีย.pdf

3,735,000.- 16 ส.ค. 2560 -
เผยแพร่ราคากลาง ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ (e-bidding)
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่
# 5004

 รายละเอียดวงเงินงบประมาณครุภัณฑ์วิท150860.pdf

15 ส.ค. 2560 -
โครงการจ้างเหมาเชื่อมโยงระบบเครื่อข่ายทั้งหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เป็นระยะเวลา 12 เดือน (ตั้งแต่วันที 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง
# 5016

 img 842.pdf

5,286,000 15 ส.ค. 2560 -
เผยแพร่ราคากลางซื้อน้ำยาตรวจวินิจฉัยเชื้อวัณโรค จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี
# 5026

 ราคากลาง TB (ปรับปรุง).pdf

3,155,709.00 บาท 15 ส.ค. 2560 -
เผยแพร่ราคากลางซื้อน้ำยาวิทยาศาสตร์ จำนวน 8 รายการ
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี
# 5042

 Price.pdf

1,304,480.00 บาท 15 ส.ค. 2560 -
โครงการซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง
# 5050

 img 852.pdf

17,182,600 15 ส.ค. 2560 -
โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง
# 5052

 ราคากลาง+สเปคครุภัณฑ์ 4 รายการ.pdf

15,646,000.00 บาท 15 ส.ค. 2560 -
โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง
# 5059

 ราคากลางและSpec ครุภัณฑ์ยาน 2 รายการ.pdf

5,223,000.00 บาท 15 ส.ค. 2560 -
โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารกรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง
# 5060

 img 854.pdf

4,164,600 15 ส.ค. 2560 -
โครงการจ้างก่อสร้างอาคารห้องปฎิบัติการควบคุมโรค ขนาด 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง
# 5071

 ราคากลางก่อสร้างอาคาร-สคร.-5-ราชบุรี.pdf

34,914,100 15 ส.ค. 2560 -
โครงการจัดซื้อเครื่องวิเคราะห์ชนิดของจุลินทรีย์โดยเทคนิคแมสสเปคโตรมิเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง
# 5005

 110.pdf

9,500,000.00 11 ส.ค. 2560 -
เผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 23 รายการ
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
# 4972

 ประกาศราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 23 รายการ.pdf

4,787,000 บาท 10 ส.ค. 2560 -
โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเฉลิมพระเกียรติ, อาคารผู้ป่วยต่าง ๆ และอาคารสำนักงานพร้อมทั้งบริเวณทางเชื่อมอาคารและระเบียบรอบนอกของอาคารต่าง ๆ ของสถาบันบำราศนราดูร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
» กองคลัง
# 4982
10 ส.ค. 2560 -
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 13 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง
# 4990

 ราคากลางและสเปค ครุภัณฑ์วิทย์ 13 รายการ.pdf

14,421,505.00 บาท 10 ส.ค. 2560 -
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่
# 4969

 car61.pdf

3,061,000 9 ส.ค. 2560 -
ประกาศราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 7 รายการ
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี
# 4956

 ประกาศราคากลางและรายละเอียดเฉพาะครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ฯ.pdf

3,436,500.- บาท 8 ส.ค. 2560 -
โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณกรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ 2561 เป็นระยะเวลา 12 เดือน
» กองคลัง
# 4966

 img 836.pdf

5,668,752 8 ส.ค. 2560 -
โครงการซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง
# 4934

 img 831.pdf

6,700,000 7 ส.ค. 2560 -
ประกาศการกำหนดคุณลักษณะและราคากลางน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัสเอชไอวี
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก
# 4937

 CCF07082560.pdf

2,429,841.60 7 ส.ค. 2560 -
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  (741 รายการ) 27/38 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 3.238.8.102
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com