หน้าแรก


ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่
29 กรกฏาคม 2557
 
การเผยแพร่ราคากลางตามแบบ ปปช. (วิธี e-Bidding)
ค้นหา
  เรื่อง ราคากลาง วันที่ลงเว็บ
ชนิด
จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 14 รายการ
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
# 4944

 ตารางราคากลาง.pdf

2736972 7 ส.ค. 2560 -
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราชขออนุมัติจัดซื้อเครื่องเพิ่มสารพันธุกรรมในสภาพจริงพร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 รายการ
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช
# 4926

 1.วงเงินงบประมาณ.pdf

2,000,000.00บาท 4 ส.ค. 2560 -
ประกาศราคากลางและรายละเอียดจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี
# 4916

 ประกาศราคารกลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ.pdf

2,075,000 บาท 3 ส.ค. 2560 -
ราคากลางรถปฏิบัติการตรวจวัดด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมเคลื่อนที่ จำนวน 1 คัน
» สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
# 4871

 7-60 ราคากลางซื้อรถปฏิบัติการอาชีวอนามัย 1 คัน 3,800,000 บาท.pdf

3,800,000 บาท 2 ส.ค. 2560 -
เผยแพร่ราคากลางซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี
# 4835

 Price.pdf

2,862,000.00 บาท 1 ส.ค. 2560 -
จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
# 4864

 ราคากลาง.pdf

4,937,000.- บาท 1 ส.ค. 2560 -
ราคากลางจ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกันและสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 9 รายการ
» สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
# 4870

 6-60 ราคากลางจ้างสอบเทียบเครื่องมือ 9 รายการ 2,766,164 บาท.pdf

2,766,164 บาท 1 ส.ค. 2560 -
ประกาศราคากลางซื้อเครื่องซักผ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 400 ปอนด์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 4693

 ตารางราคากลาง.pdf

2,800,000.00 บาท 28 มิ.ย. 2560 -
ประกาศราคากลางซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยแรงดันไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 900 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 4679

 ตารางราคากลาง.pdf

3,100,000.00 บาท 26 มิ.ย. 2560 -
โครงการจ้างเหมาขนส่งมุ้งของโครงการกองทุนโลกด้านมาลาเรีย จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง
# 4669

 ราคากลางจ้างเหมาขนส่งมุ้ง.pdf

5,012,675 23 มิ.ย. 2560 -
ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศ ระบบควบคุมความชื้น และระบบป้องกันการติดเชื้อ พื้นที่ห้องฉุกเฉิน ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 4655

 ตารางราคากลาง.pdf

4,946,600.00 บาท 21 มิ.ย. 2560 -
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจ้รางเหมาจัดมหกรรมสุขภาพโรคไม่ติดต่อ (NCD Forum2017) วันที่ 31-1 สิงหาคม 2560 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
» สำนักโรคไม่ติดต่อ
# 4643

 มหกรรมสุขภาพ2017.pdf

4,420,000 20 มิ.ย. 2560 -
ประกาศราคากลางการจัดซื้อเลนส์แก้วตาเทียม จำนวน 4 รายการ
» สถาบันราชประชาสมาสัย
# 4632

 ตารางวงเงินเลนส์แก้วตาเทียม.pdf

4,917,500.- บาท 16 มิ.ย. 2560 -
โครงการจ้างเหมาจ้างงานมหกรรมสุขภาพโรคไม่ติดต่อ (NCD Forum 2017)
» สำนักโรคไม่ติดต่อ
# 4626

 img 806.pdf

4,444,566 14 มิ.ย. 2560 -
ประกาศราคากลางอาหารสดและอาหารแห้ง เพื่อประกอบเลี้ยงผู้ป่วย จำนวน 4 หมวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 4616

 ตารางราคากลาง+แนบท้าย(แก้ไขและตรวจสอบแล้ว8มิ.ย.60).pdf

4,953,497.00 บาท 12 มิ.ย. 2560 -
โครงการจ้างก่อสร้างอาคารกรมควบคุมโรคพร้อมทางเดินเชื่อม (งานส่วนที่เหลือ) จำนวน 1 หลัง วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง
# 4590

 ราคากลาง BOQ รายละเอียด.pdf

112,102,700 1 มิ.ย. 2560 -
ประกาศราคากลางเตาเผาขยะ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 4577

 ตารางราคากลาง.pdf

3,995,380.00 บาท 30 พ.ค. 2560 -
เผยแพร่ราคากลางโครงการซื้อสารเคมี จำนวน 4 รายการ
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี
# 4548

 Price.pdf

2,533,880.00 บาท 19 พ.ค. 2560 -
โครงการซื้อเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจและระบบไหลเวียนพร้อมระบบศูนย์กลาง (Central Monitor) จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง
# 4543

 img 792.pdf

8,700,000 17 พ.ค. 2560 -
ประกาศราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 4516

 ตารางราคากลาง.pdf

2,928,000.00 บาท 4 พ.ค. 2560 -
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  (741 รายการ) 28/38 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 3.238.8.102
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com