หน้าแรก


ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่
29 กรกฏาคม 2557
 
การเผยแพร่ราคากลางตามแบบ ปปช. (วิธี e-Bidding)
ค้นหา
  เรื่อง ราคากลาง วันที่ลงเว็บ
ชนิด
เผยแพร่ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุวิทยาศาสตร์
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
# 4493

 IMG.pdf

7879631.76 27 เม.ย. 2560 -
ตารางแสดงวงเงินประกวดราคาจ้างเหมารถเอกซเรย์
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี
# 4498

 รายละเอียดราคากลางจ้างเหมารถเอกซเรย์.pdf

27 เม.ย. 2560 -
ราคากลางจ้างจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2560
» สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอร์
# 4456

 ราคากลางจ้างจัดกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ60.pdf

1198077 20 เม.ย. 2560 -
โครงการซื้อวัคซีนเอชพีวี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง
# 4442

 img 777.pdf

73,024,728 12 เม.ย. 2560 -
โครงการซื้อชุดตรวจหาเชื้อมาลาเรียอย่างรวดเร็ว (Malaria Rapid Diagnostic Test)
» กองคลัง
# 4432

 img 774.pdf

3,274,200 10 เม.ย. 2560 -
ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์ สารเคมี และแก๊สสำหรับห้องปฏิบัติการ จำนวน 130 รายการ
» สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
# 4394

 5-60 ราคากลางซื้อวัดสุวิทยาศาสตร์ 130 รายการ 2,441,284.27 บาท.pdf

2,441,284.27 บาท 27 มี.ค. 2560 -
ประกาศราคากลางเครื่องวัดความหนาแน่นของมวลกระดูก (BMD) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 4321

 ตารางราคากลาง.pdf

3,500,000.00 บาท 16 มี.ค. 2560 -
เผยแพร่ราคากลางโครงการจัดซื้อชุดน้ำยาตรวจหาเชื้อเอชไอวีดื้อต่อยาต้านไวรัส (HIV - 1 Genotyping kit)
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี
# 4315

 Price.pdf

4,475,923.20 บาท 15 มี.ค. 2560 -
ราคากลางจ้างขนย้ายพร้อมติดตั้งวัสดุ ครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 60036111134
» สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
# 4273

 ราคากลาง.pdf

1,958,386.00 บาท 13 มี.ค. 2560 -
จัดซื้อรองเท้าป้องกันโรคเลปโตสไปโรซิส จำนวน 15,150 คู่
» สำนักโรคติดต่อทั่วไป
# 4248

 60-83.pdf

2,999,700.-บาท 10 มี.ค. 2560 -
ประกาศราคากลางซื้อยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ จำนวน 2 รายการ (e-bidding)
» สถาบันราชประชาสมาสัย
# 4413

 ตารางแสดงวงเงินยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ จำนวน 2 รายการ.pdf

2,715,878.40 บาท 7 มี.ค. 2560 -
ราคากลางจ้างจัดงานวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2556 ครั้งที่ 2
» สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ
# 4193

 ราคากลาง ครั้งที่ 2.pdf

1,241,200.-บาท 1 มี.ค. 2560 -
โครงการซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 13 รายการ
» กองคลัง
# 4164

 ราคากลางวัสดุ.pdf

10,590,892 27 ก.พ. 2560 -
โครงการซื้อสารหล่อลื่นแบบซอง ขนาด 5 มิลลิลิตร
» กองคลัง
# 4165

 ราคากลางสารหล่อลื่น.pdf

6,602,177.60 27 ก.พ. 2560 -
ประกาศราคากลางเครื่องอบฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ระบบไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์แก๊ส จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 4170

 ตารางราคากลาง.pdf

4,850,000.00 บาท 27 ก.พ. 2560 -
ราคากลางประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไประบบดิจิตอล (Digital Radiography) จำนวน 1 เครื่อง พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง
# 4154

 Price01.pdf

10,000,000.00 บาท 24 ก.พ. 2560 -
โครงการจัดซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณเชื้อ HIV RNA โดยวิธี RT-PCR ชนิด Real - TIME ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง
# 4121

 img 739.pdf

24,093,489.60 22 ก.พ. 2560 -
การเผยแพร่ราคากลางซื้อสารเคมี จำนวน 5 รายการ
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี
# 4112

 Price 5.pdf

1,324,300.00 บาท 21 ก.พ. 2560 -
(สคร 5 ราชบุรี) เผยแพร่ราคากลางโครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน ๑ รายการ
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
# 4084

 ปปช รถโดยสาร 12 ที่นั่ง.pdf

2,428,000 บาท 14 ก.พ. 2560 -
ราคากลางจ้างกระจายถุงยางอนามัยและสารหล่อลื่น จำนวน 4 รายการ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ปรับปรุงครั้งที่ 1)
» สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
# 4062

 ราคากลางจ้างกระจาย ปรับปรุง.pdf

2,200,000.00 บาท 8 ก.พ. 2560 -
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  (741 รายการ) 29/38 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 3.238.8.102
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com