หน้าแรก


ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่
29 กรกฏาคม 2557
 
การเผยแพร่ราคากลางตามแบบ ปปช. (วิธี กรณีพิเศษ)
ค้นหา
  เรื่อง ราคากลาง วันที่ลงเว็บ
ชนิด
ประกาศราคากลางยา Simvastatin 40 mg tab
» สถาบันบำราศนราดูร
# 4285

 Simvastatin ๔๐ mg.pdf

14 มี.ค. 2560 -
ประกาศราคากลางยา Gabapentin 300 mg cap
» สถาบันบำราศนราดูร
# 4287

 Gabapentin capsule ๓๐๐ mg.pdf

14 มี.ค. 2560 -
รายละเอียดคุณลักษณะการจ้างพิมพ์ชุดมาตราฐานการบริการป้องกันควบคุมโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงสำหรับสถานบริการสาธารณสุข
» สำนักโรคไม่ติดต่อ
# 4342

 พิมพ์ชุดมาตราฐาน60.pdf

2,500,000 บาท 14 มี.ค. 2560 -
จ้างพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์เพื่อเผยแพร่รณรงค์และเป็นแนวทางการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ
» สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง
# 4259

 13 3 2560.pdf

4,999,600 13 มี.ค. 2560 -
ประกาศราคากลางยา GPO VIR- Z ๒๕๐ tab
» สถาบันบำราศนราดูร
# 4269

 GPO VIR- Z ๒๕๐ tab.pdf

13 มี.ค. 2560 -
ประกาศราคากลางยา Efavirenz ๖๐๐ mg tab
» สถาบันบำราศนราดูร
# 4270

 Efavirenz ๖๐๐ mg tab.pdf

13 มี.ค. 2560 -
โครงการจัดทำสื่อการเรียนรู้ในการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับสำหรับ นักเรียน ประชาชน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ปีงบประมาณ 2560 (จ้างพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์ จำนวน 6 รายการ)
» สำนักโรคติดต่อทั่วไป
# 4255

 60-85.pdf

2,997,010.-บาท 10 มี.ค. 2560 -
ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์วารสารสถาบันบำราศนราดูร ปี 2560 โดยวิธีกรณีพิเศษ
» สถาบันบำราศนราดูร
# 4247

 ตารางราคากลาง.pdf

300,000.- บาท 9 มี.ค. 2560 -
จัดซื้อยาและยาชุดเวชภัณฑ์ป้องกันควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ 2560
» สำนักโรคติดต่อทั่วไป
# 4218

 60-81.pdf

850,000.-บาท 7 มี.ค. 2560 -
ประกาศราคากลางยา Lopinavir 200 mg+Ritonavir 50 mg
» สถาบันบำราศนราดูร
# 4219

 Lopinavir ๒๐๐ mg+Ritonavir 50 mg.pdf

7 มี.ค. 2560 -
ประกาศราคากลางยา Tenofovir 300 mg+Emtricitabine 200 mg
» สถาบันบำราศนราดูร
# 4220

 Tenofovir ๓๐๐ mg +Emtricitabine ๒๐๐ mg.pdf

7 มี.ค. 2560 -
จ้างเหมาผลิตสื่อรณรงค์เพื่อจัดนิทรรศการเนื่องในวันวัณโรคสากล ปี 2560
» สำนักวัณโรค
# 4293

 ราคากลาง.pdf

28 ก.พ. 2560 -
สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ ประกาศราคากลาง โครงการซื้อยาต้านไวรัส (Oseltamivir) จำนวน 1 รายการ
» สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่
# 4125

 beidpricelist_230260.pdf

ราคากลาง 120,000.- บาท 23 ก.พ. 2560 -
สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ประกาศราคากลางโครงการ จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 รายการ
» สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่
# 4113

 beidpricelist_220260.pdf

200,000 บาท 22 ก.พ. 2560 -
รายละเอียดคุณลักษณะการจ้างพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์ในโครงการพัฒนาและจัดทำชุดเครื่องมือและองค์ความรู้ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไตเรื้อรัง(CKD) และโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD)ในสถานบริการสุขภาพ
» สำนักโรคไม่ติดต่อ
# 4183

 CVD CKD 60.pdf

1,028,710 บาท 21 ก.พ. 2560 -
จ้างผลิตม่านบังแดดติดกระจกด้านข้าง ในรถยนต์
» สำนักวัณโรค
# 4197

 ราคากลาง.pdf

15 ก.พ. 2560 -
ราคากลางจ้างผลิตสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ จำนวน 6 รายการ
» สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
# 4061

 20170208133800.pdf

2,000,000 บาท 8 ก.พ. 2560 -
จ้างผลิตสื่อรณรงค์วันวัณโรคสากล ปี 2560 จำนวน 6 รายการ
» สำนักวัณโรค
# 4199

 ราคากลาง.pdf

7 ก.พ. 2560 -
โครงการซื้อชุดตรวจแอนติเจนโรคเท้าช้าง จำนวน 7,000 ชุด โดยวิธีพิเศษ
» สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง
# 4039

 2 2 2560.pdf

- 2 ก.พ. 2560 -
โครงการจ้างออกแแบบและผลิตสื่อให้ความรู้สำหรับโครงการการยับยั้งการแพร่เชื้อมาลาเรียที่ดื้อต่อยาผสมอนุพันธ์อารติมิซินินภายใต็โครงการกองทุนโลกด้านมาลาเรีย(SSF-M) ปีงบประมาณ 2560 จำนวน 5 รายการ
» กองคลัง
# 4024

 img 718.pdf

2,322,007.50 30 ม.ค. 2560 -
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  (163 รายการ) 3/9 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 35.168.112.145
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com