หน้าแรก


ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่
29 กรกฏาคม 2557
 
การเผยแพร่ราคากลางตามแบบ ปปช. (วิธี e-Bidding)
ค้นหา
  เรื่อง ราคากลาง วันที่ลงเว็บ
ชนิด
ราคากลาง จ้างผลิตและเผยแพร่โฆษณาประชาสัมพันธ์จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
# 3771

 20161208135318.pdf

1,150,785.00 บาท 8 ธ.ค. 2559 -
ประกวดราคาซื้อเครื่องรักษาโรคจอประสาทตาด้วยแสงเลเซอร์สีเขียว Pettern Scan Laser
» สถาบันราชประชาสมาสัย
# 4574

 ประกาศราคากลาง เครื่องรักษาโรคจอประสาทตาด้วยแสงเลเซอร์สีเขียว.PDF

3,600,000.- บาท 8 ธ.ค. 2559 -
โครงการซื้อสารเคมี เดลต้ามิทริน วงเงิน 2,335,344.00 บาท
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช
# 3764

 1.ตางรางวงเงินงบประมาณ เดลต้ามิทริน.pdf

2,335,344.00 7 ธ.ค. 2559 -
โครงการซื้อยา จำนวน 2 รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง
# 3752

 img 660.pdf

5,203,980 2 ธ.ค. 2559 -
ราคากลางซื้อเครื่องวิเคราะห์ปริมาณแร่ธาตุ จำนวน 1 เครื่อง
» สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
# 3742

 3-60 ราคากลางซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องวิเคราะห์ปริมาณธาตุ 3,500,000 บาท.pdf

3,500,000 บาท 1 ธ.ค. 2559 -
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง
# 3744

 img 658.pdf

8,090,674.46 1 ธ.ค. 2559 -
โครงการจ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีกรณีพิเศษ
» กองคลัง
# 3733

 img 651.pdf

4.592,000 30 พ.ย. 2559 -
โครงการจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ความเป็นเลิศโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์บางรัก จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
» กองคลัง
# 3717

 20161128173604_1.pdf

656,880,000 29 พ.ย. 2559 -
เผยแพร่ราคากลางซื้อน้ำยาตรวจวินิจฉัยเชื้อวัณโรค จำนวน 8 รายการ
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี
# 3682

 Price (8 รายการ).pdf

2,490,621.50 บาท 27 พ.ย. 2559 -
(สคร.5) เผยแร่ราคากลางฯ สารเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออก 12 รายการ
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
# 3677

 ปปฃ..pdf

3431500 26 พ.ย. 2559 -
(สคร.5) ร่างฯ Tor สารเคมีควบคุมโรคมาลาเรีย 1 รายการ
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
# 3679

 ปปช 4,560,000.pdf

4,560,000 25 พ.ย. 2559 -
ประกาศราคากลางชุดน้ำยาตรวจไวรัสอินฟลูเอนซา (เอและบี) อาร์เอชวี แอนติเจน แบบรวดเร็ว จำนวน 11,000 เทสต์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
» สถาบันบำราศนราดูร
# 3633

 ตารางราคากลางชุดน้ำยาเอนฟลูเอนซา(ลงเว็บไซท์).pdf

2,084,500.- บาท 18 พ.ย. 2559 -
ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์จำนวน 75 รายการ
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
# 3617

 ราคากลาง75รายการ.pdf

2,378,442.75 17 พ.ย. 2559 -
โครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง
# 3619

 img 620.pdf

12,544,077 17 พ.ย. 2559 -
โครงการซื้อโปรแกรมบริหารจัดการข้อมูล (Data ware house management System) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง
# 3620

 img 621.pdf

3,887,952 17 พ.ย. 2559 -
การกำหนดคุณลักษณะและราคากลางจัดซื้อสารเคมี
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก
# 3608

 การกำหนดคุณลักษณะและราคากลางสารเคมี.pdf

3,645,172 16 พ.ย. 2559 -
โครงการซื้อโปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการโรงพยาบาล จำนวน 1 ระบบ พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
» กองคลัง
# 3589

 20161114120540.pdf

17,414,250 14 พ.ย. 2559 -
โครงการจ้างปรับปรุงโครงสร้างห้องและปรับแต่งระบบห้องแรงดันติดลบ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
» กองคลัง
# 3572

 img 601.pdf

3,994,400 10 พ.ย. 2559 -
โครงการซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทีมีประสิทธิภาพสูง จำนวน 1 เครื่อง พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง
# 3573

 img 603.pdf

3,999,981 10 พ.ย. 2559 -
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
# 3575

 ปปช.pdf

3,375,600 10 พ.ย. 2559 -
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  (741 รายการ) 31/38 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 3.238.8.102
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com