หน้าแรก


ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่
29 กรกฏาคม 2557
 
การเผยแพร่ราคากลางตามแบบ ปปช. (วิธี e-Bidding)
ค้นหา
  เรื่อง ราคากลาง วันที่ลงเว็บ
ชนิด
ราคากลางกระดาษทดสอบโคลีนเอสเตอเรสพร้อมอุปกรณ์สำหรับตรวจคัดกรองความเสี่ยงจากการสัมผัสสารเคมีกำจัดศัตรูพืช จำนวน 2 รายการ
» สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
# 3566

 1-60 ราคากลางซื้อกระดาษทดสอบโคลีนเอสเตอเรส 2 รายการ 3,560,680 บาท.pdf

3,560,680 บาท 9 พ.ย. 2559 -
โครงการซื้อระบบพัฒนาศูนย์ปฎิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operation Center : EOC)และระบบจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง
# 3567

 img 596.pdf

18,8671,08 9 พ.ย. 2559 -
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง
# 3531

 img 584.pdf

2,600,000 3 พ.ย. 2559 -
โครงการซื้อเครื่องเอกซเรย์ดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง
# 3520
4,500,000 2 พ.ย. 2559 -
โครงการซื้อวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโรต้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง
# 3524

 img 581.pdf

3,683,988 2 พ.ย. 2559 -
ตารางแสดงราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ_จัดซื้อวัคซีนป้องกันอหิวาตกโรค ขนาดบรรจุ 1 โด๊ส จำนวน 7,000 โด๊ส
» สำนักโรคติดต่อทั่วไป
# 3502

 60-31.pdf

1,494,010.- บาท 1 พ.ย. 2559 -
จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคไข้กาฬหลังแอ่น A/C/Y/W -135 จำนวน 10,000 ขวด
» สำนักโรคติดต่อทั่วไป
# 3506

 60-33.pdf

2,638,000.-บาท 1 พ.ย. 2559 -
ราคากลางซื้อวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์สำหรับซีกโลกใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง
# 3509

 ราคากลาง-ลงเว็บซื้อวัคซีนฯ.pdf

42,525,000.00 1 พ.ย. 2559 -
โครงการจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการอาคารเวชศาสตร์อาชีพและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง
# 3484

 img 574.pdf

7308,000.00 31 ต.ค. 2559 -
สคร.1(ศตม.1.1มส.)เผยแพร่ราคากลางประกวดราคาซื้อสารเคมี จำนวน 4 รายการ โดยวิธี e-bidding
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่
# 3499

 ศตม.1.1สารเคมี.pdf

31 ต.ค. 2559 -
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง
# 3478

 img 565.pdf

5,946,000 28 ต.ค. 2559 -
โครงการ ซื้อยาทากันยุงDEET ชนิดซอง จำนวน 560,000 ซอง โดยวิธี e-bidding
» สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง
# 3454

 spec + ราคากลางยาทากันยุงชนิดซอง.pdf

2,520,000.-บาท 26 ต.ค. 2559 -
โครงการ ซื้อสารเคมี Temephos 1% SG จำนวน 36,000 กิโลกรัม โดยวิธี e-bidding
» สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง
# 3456

 spec+ราคากลางทรายTemephos1%.pdf

2,592,000.-บาท 26 ต.ค. 2559 -
โครงการซื้อสารเคมี Deltamethrin 0.5% EC สูตรผสมจำนวน 5,362 ลิตร โดยวิธี e-bidding และ โครงการซื้อสารเคมี Deltamethrin 5% WDP จำนวน 800 กิโลกรัม โดยวิธี e-bidding
» สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง
# 3437

 spec สารเคมี+ราคากลาง.pdf

- 25 ต.ค. 2559 -
โครงการซื้อมุ้งชุบสารเคมี Deltamethrin LLIN จำนวน 3,750 หลัง โดยวิธี e-bidding และ โครงการซื้อมุ้งโปลีเอสเตอร์สีขาว จำนวน 8,000 หลัง โดยวิธี e-bidding
» สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง
# 3438

 spec+ราคากลางมุ้ง 2 รายการ.pdf

- 25 ต.ค. 2559 -
จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประจำปีงบประมาณ 2560 (ซื้อชุดน้ำยาตรวจภูมิคุ้มกันโรคหัด จำนวน 52 ชุด ชุดน้ำยาตรวจภูมิคุ้มกันโรคหัดเยอรมัน จำนวน 52 ชุดและชุด Supplement จำนวน 26 กล่อง)
» สำนักโรคติดต่อทั่วไป
# 3442

 60-23.pdf

2,020,200.-บาท 25 ต.ค. 2559 -
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง
# 3424

 img 549.pdf

7,638,930 21 ต.ค. 2559 -
ประกาศราคากลางระบบการถ่ายภาพทางรังสี แบบดิจิตอล (Digital Radiography System) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 3430

 ตารางราคากลาง.pdf

3,500,000.- บาท 21 ต.ค. 2559 -
งานก่อสร้างอาคารสำนักงานศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง ที่ 9.1 ชัยภูมิ
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
# 3433

 ราคากลางก่อสร้าง.pdf

3,835,000 21 ต.ค. 2559 -
โครงการซื้อถุงยางอนามัยและสารหล่อลื่น จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง
# 3412

 img 542.pdf

28,320,000 19 ต.ค. 2559 -
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  (741 รายการ) 32/38 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 3.238.8.102
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com