หน้าแรก


ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่
29 กรกฏาคม 2557
 
การเผยแพร่ราคากลางตามแบบ ปปช. (วิธี e-Bidding)
ค้นหา
  เรื่อง ราคากลาง วันที่ลงเว็บ
ชนิด
โครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 28 รายการ
» กองคลัง
# 3378

 534.pdf.pdf

5,843,659.00 18 ต.ค. 2559 -
ประกาศราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 3381

 ตารางราคากลางวัสดุวิทย์13รายการ.pdf

2,697,400.- บาท 18 ต.ค. 2559 -
ประกาศราคากลางน้ำยาตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อซิกาไวรัส จำนวน 3,840 เทสต์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 3382

 ตารางราคากลางน้ำยาซิกาไวรัส.pdf

2,841,600.- บาท 18 ต.ค. 2559 -
จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช่ยา สำนักโรคติดต่อทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2560 (จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ สายพันธุ์สำหรับซีกโลกเหนือ)
» สำนักโรคติดต่อทั่วไป
# 3393

 60-20.pdf

2,300,000.-บาท 18 ต.ค. 2559 -
โครงการซื้อคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต(Tablet) จำนวน 150 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง
# 3397

 img 540.pdf

3,150,000 18 ต.ค. 2559 -
จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช่ยา สำนักโรคติดต่อทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2559 (จัดซื้อPraziquantel Tablets 600 mg โดยวิธีประกวดราคาอิเลฌกทรอนิกส์ (e-bodding))
» สำนักโรคติดต่อทั่วไป
# 3375

 60-17.pdf

1,734,432.-บาท 17 ต.ค. 2559 -
โครงการซื้อซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง
# 3364

 img 531.pdf

7,976,000 14 ต.ค. 2559 -
(สคร.7) เผยแพร่ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
# 3366

 IMG.pdf

2495040 14 ต.ค. 2559 -
สคร.1ชม. เผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อสารเคมี จำนวน 4 รายการ
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่
# 3359

 ประกาศเชิญชวนวิจารณ์การจัดซื้อสารเคมี14ถึง18ตค59.pdf

3734515 13 ต.ค. 2559 -
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณ การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี
# 3339

 2-money.pdf

12 ต.ค. 2559 -
โครงการจ้างก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ ขนาด 4 ชั้น จำนวน 1 หลัง ของสถาบันราชประชาสมาสัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 4)
» กองคลัง
# 3331

 img 525.pdf

17,980,000 11 ต.ค. 2559 -
ราคากลางครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
# 3319

 ราคากลางค.วิทยาศาสตร์.pdf

3,337,456.00 7 ต.ค. 2559 -
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับเชี่ยวชาญ จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี
# 3320

 Price.pdf

2,076,500.00 บาท 7 ต.ค. 2559 -
ประกาศราคากลางซื้อรถยนตฺ์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ 2560
» สำนักระบาดวิทยา
# 3265

 ตารางรถยนต์ 12 ที่นั้่ง.pdf

1,214,000 บาท 4 ต.ค. 2559 -
โครงการซื้อซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง
# 3266

 img 520.pdf

9,084,000 4 ต.ค. 2559 -
ประกาศราคากลางจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัยแก่อาคารสถานที่ และทรัพย์สิน ของสถาบันบำราศนราดูร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 3275

 ตารางราคากลาง (ยามปี60) (1).pdf

4,913,150.- บาท 4 ต.ค. 2559 -
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 6 รายการ
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช
# 3226

 ก. ตารางแสดงงบประมาณราคากลาง.PDF

4,581,700.00 บาท 28 ก.ย. 2559 -
เผยแพร่ราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะ เครื่องไออนโครมาโทกราฟี
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
# 3189

 ราคากลางเครื่องไออน.pdf

3500000 27 ก.ย. 2559 -
โครงการจ้างเหมาเชื่อมโยงระบบเครื่อข่ายทั้งหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เป็นระยะเวลา 11 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิการยน 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง
# 3134

 img 504.pdf

4,848,000 19 ก.ย. 2559 -
ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
# 3138

 ราคากลางการแพทย์.pdf

2,741,200.00 19 ก.ย. 2559 -
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  (741 รายการ) 33/38 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 3.238.8.102
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com