หน้าแรก


ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่
29 กรกฏาคม 2557
 
การเผยแพร่ราคากลางตามแบบ ปปช. (วิธี e-Bidding)
ค้นหา
  เรื่อง ราคากลาง วันที่ลงเว็บ
ชนิด
ราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์
# 3107

 price car 60.pdf

2,073,000.- บาท 15 ก.ย. 2559 -
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี
# 3085

 Price.pdf

2,518,300.00 บาท 13 ก.ย. 2559 -
(สคร.5) ประกาศเผยแพร่ราคากลาง ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ งบปี 60
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
# 3081

 ปปช ครุภัณฑ์วิทฯ ปี 60.c.pdf

2044000 12 ก.ย. 2559 -
โครงการจ้างปรับปรุงห้องความดันเป็นลบสำหรับห้องปฏิบัติการวัณโรคและห้องปฏิบัติการโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง
# 3036

 img 482.pdf

5,505,000 7 ก.ย. 2559 -
โครงการจ้างปรับปรุงห้องความดันติดลบ และห้องความดันเพาะเชื้อวัณโรค จำนวน 1 งาน ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง
# 3033

 img 480.pdf

5,569,000 6 ก.ย. 2559 -
ราคากลางซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
# 3028

 ราคากลางครุภัณฑ์ยานพาหนะ .pdf

3,249,000.-บาท 5 ก.ย. 2559 -
โครงการซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง
# 3013

 img 465.pdf

10,818,841 1 ก.ย. 2559 -
โครงการซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 18 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง
# 3018

 img 468.pdf

15,800,500 1 ก.ย. 2559 -
โครงการจ้างดูแลรักษาความปลอดภัยแก่อาคารสถานที่ และทรัพย์สิน ของสถาบันบำราศนราดูร ประจำปีงบประมาณ 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง
# 2975

 img 460.pdf

5,359,800 31 ส.ค. 2559 -
ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศป้องกันการติดเชื้อ สำหรับคลินิกวัณโรค อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 2955

 ตารางราคากลาง.pdf

2,351,000.00 29 ส.ค. 2559 -
โครงการจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาสนามหญ้าสวนหย่อมและต้นไม้ ประจำปีงบประมาณ 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง
# 2947

 img 443.pdf

1,467,180 26 ส.ค. 2559 -
โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดกรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง
# 2949

 img 448.pdf

3,822,000 26 ส.ค. 2559 -
โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเฉลิมพระเกียรติ อาคารผู้ป่วยต่าง ๆ และอาคารสำนักงานพร้อมทั้งบริเวณทางเชื่อมอาคารและระเบียงรอบนอกของอาคารต่าง ๆ ของสถาบันบำราศนราดูร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง
# 2952

 img 452.pdf

9,654}036 26 ส.ค. 2559 -
โครงการจ้างปรับปรุงอาคารผู้ป่วยเป็นศูนย์รองรับโรคอันตรายร้ายแรง ของสถาบันบำราศนราดูร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง
# 2940

 img 439.pdf

43,368,588.97 23 ส.ค. 2559 -
ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงห้องแยกโรคความดันลบ 2 ห้อง จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 2918

 ตารางราคากลาง.pdf

4,295,700.-บาท 19 ส.ค. 2559 -
ประกาศราคากลางกล้องถ่ายภาพจอประสาทตามุมกว้าง ด้วยระบบเลเซอร์สแกน จำนวน 1 กล้อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 2919

 ตารางราคากลางกล้องถ่ายภาพ.pdf

3,800,000.-บาท 19 ส.ค. 2559 -
ประกาศราคากลางเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 2881

 ตารางราคากลาง.pdf

3,000,000.- บาท 15 ส.ค. 2559 -
เผยแพร่ราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะ น้ำยาตรวจหาปริมาณเชื้อเอชไอวีในกระแสเลือด
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
# 2887

 IMG_0003.pdf

9325050 11 ส.ค. 2559 -
โครงการจ้างเหมาจัดประชุมวิชาการ 42 ปี ครบรอบวันสถปนากรมควบคุมโรค ปี พ.ศ. 2559 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง
# 2873

 img 431.pdf

1,200,000 9 ส.ค. 2559 -
เผยแพร่ราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
# 2877

 ราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์60.pdf

3720000 9 ส.ค. 2559 -
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  (741 รายการ) 34/38 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 3.238.8.102
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com