หน้าแรก


ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่
29 กรกฏาคม 2557
 
การเผยแพร่ราคากลางตามแบบ ปปช. (วิธี e-Bidding)
ค้นหา
  เรื่อง ราคากลาง วันที่ลงเว็บ
ชนิด
โครงการซื้อชุดน้ำยาตรวจการติดเชื้อไวรัสเดงกี่แบบตรวจได้ทั้งแอนติเจนและแอนติบอดี จำนวน 20,000 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง
# 2836

 img 428.pdf

10,000,000 5 ส.ค. 2559 -
สคร.1ชม. เผยแพร่ราคากลางครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 17 รายการ
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่
# 2844

 ราคากลางครุภัณฑ์งบกลาง59.pdf

2,337,300 5 ส.ค. 2559 -
ร่าง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
# 2827

 ปปช ครุภัณฑ์วิทฯ ปี 60.pdf

1951000 4 ส.ค. 2559 -
สคร.1.ชม. เผยแพร่ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 17 รายการ โดยวิธี e-bidding
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่
# 2808

 ราคากลางครุภัณฑ์งบกลาง59.pdf

2,337,300 2 ส.ค. 2559 -
ประกาศราคากลางอาหารสดและอาหารแห้ง เพื่อประกอบเลี้ยงผู้ป่วย จำนวน 3 หมวด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 2786

 ตารางราคากลาง+แนบท้ายอาหาร(แก้ไขแล้วลงเว็บไซท์).pdf

4,999,827.- บาท 28 ก.ค. 2559 -
ประกาศราคากลางยา Liraglutide 18 mg/3 ml injection 3 ml
» สถาบันบำราศนราดูร
# 2776

 ราคากลาง Liraglutide.pdf

26 ก.ค. 2559 -
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 3 รายการ
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช
# 2774

 ตางรางราคากลางงบกลาง59 ENOCC.pdf

600,000.00 25 ก.ค. 2559 -
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 7 รายการ
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช
# 2775

 ตารางราคากลางแมลง 59 7 รายการ.pdf

1,421,000.00 25 ก.ค. 2559 -
ประกาศราคากลางลิฟต์เตียงคนไข้ พร้อมติดตั้ง อาคาร 3 ระบบ GEAR TRACTION หรือ GEARLESS TRACTION พร้อมอุปกรณ์คนพิการ จำนวน 2 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 2749

 ตารางราคากลางลิฟต์.pdf

4,452,000.-บาท 22 ก.ค. 2559 -
โครงการซื้อโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และฐานข้อมูล และโปรแกรมอัจฉริยะในการวิเคราห์และการพยากรณ์โรค(BI) จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง
# 2750

 img 408.pdf

4,168,976.80 22 ก.ค. 2559 -
เผยแพร่ราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะ น้ำยาตรวจหาเอชไอวีดื้อยาต้านไวรัส วิธีที่ 1 จำนวน 1,100 เทสต์
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
# 2727

 IMG.pdf

2942500 14 ก.ค. 2559 -
ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศป้องกันการติดเชื้อ สำหรับคลินิกวัณโรค อาคารเฉลิม พระเกียรติ ชั้น 2 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 2703

 ตารางราคากลาง.pdf

2,351,000.00 บาท 8 ก.ค. 2559 -
โครงการจ้างก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ขนาด 4 ชั้น จำนวน 1 หลัง ของสถาบันราชประชาสมาสัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 3)
» กองคลัง
# 2685

 img 397.pdf

17,609,600 4 ก.ค. 2559 -
ประกาศราคากลาง Abacavir 600 mg + Iamivudine 300 mg film-coated, tablet
» สถาบันบำราศนราดูร
# 2673

 ราคากลาง.pdf

28 มิ.ย. 2559 -
ประกาศราคากลางเครื่องทำความสะอาดเครื่องมือ/อุปกรณ์การแพทย์แบบอัตโนมัติ ระบบ 2 ประตู ขนาดไม่น้อยกว่า 350 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
» สถาบันบำราศนราดูร
# 2643

 ตารางราคากลาง.pdf

3,800,000.- บาท 22 มิ.ย. 2559 -
ราคากลางจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ บำรุงรักษาเชิงป้องกันและสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
# 2623

 5-59 ราคากลางจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ 2 รายการ 4,385,852 บาท.pdf

4,385,852 บาท 17 มิ.ย. 2559 -
ประกาศราคากลางจ้างให้บริการข้อมูลภาพทางการแพทย์ (PACS) จำนวน 4 รายการ (รายการย่อย 32,220 รายการ) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 2603

 ตารางราคากลาง PACS.pdf

2,529,270.- บาท 14 มิ.ย. 2559 -
โครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช
# 2548
26 พ.ค. 2559 -
ประกาศราคากลางยา Pregabalin 75 mg capsule โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 2439

 ราคากลาง Pregabalin 75 mg.pdf

10 พ.ค. 2559 -
โครงการจัดซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟน พร้อมบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ระยะเวลา 12 เดือน จำนวน 583 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)
» สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
# 2356

 img 315.pdf

3,696,220 29 มี.ค. 2559 -
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  (741 รายการ) 35/38 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 3.238.8.102
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com