หน้าแรก


ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่
29 กรกฏาคม 2557
 
ประกาศร่าง TOR (วิธี เฉพาะเจาะจง)
ค้นหา
  เรื่อง ราคากลาง วันที่ลงเว็บ /วันที่หมดประชาพิจารณ์
ชนิด
จ้างจัดกิจกรรมรณรงค์โครงการ ผู้ขับขี่ปอดสะอาด ปราศจากวัณโรค
» สำนักวัณโรค
# 6508

 CCF02122018_0004.pdf

31 ม.ค. 2561 31 ม.ค. 2561 -
จ้างทำป้ายศูนย์ปฏิบัติการยุติวัณโรคแห่งชาติ จำนวน 2 รายการ
» สำนักวัณโรค
# 6430

 รายละเอียดจ้างทำป้าย.pdf

29 ม.ค. 2561 31 ม.ค. 2561 -
ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่อง รายละเอียดคุณลักษณะงานซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ
» สํานักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
# 6457

 Torวัสดุ สนง61.pdf

29 ม.ค. 2561 29 ม.ค. 2561 -
เจ้าเหมาเจ้าหน้าที่พัฒนาระบบและบริหารจัดการเนื้อหาเว็บไซต์สำนักวัณโรค
» สำนักวัณโรค
# 6383

 TOR จ้างพัฒนาระบบ.pdf

19 ม.ค. 2561 22 ม.ค. 2561 -
เผยแพร่รายละเอียดขอบเบตงานจ้างประดับไฟรั้วอาคารศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
# 6279

 ประดับไฟ EOC.pdf

15 ม.ค. 2561 15 ม.ค. 2561 จ้างเหมาบริการ
เผยแพร่รายละเอียดขอบเขตงานจ้างซ่อมรถยนต์ราชการ นข.7370ขก. (12,800 บาท)
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
# 6225

 ซ่อมรถ 17,800 บาท.pdf

10 ม.ค. 2561 10 ม.ค. 2561 จ้างเหมาบริการ
เผยแพร่รายละเอียดขอบเขตงานจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ 2,500 บาท
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
# 6226

 สื่อ 2,500 บาท.pdf

10 ม.ค. 2561 10 ม.ค. 2561 จ้างเหมาบริการ
จ้างเหมาผลิตสื่อเพื่อจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์วันวัณโรคสากล ปี ๒๕๖๑ จำนวน ๔ รายการ
» สำนักวัณโรค
# 6251

 TOR งานวัณโรค 4 รายการ.pdf

9 ม.ค. 2561 11 ม.ค. 2561 -
เผยแพร่รายละเอียดขอบเขตงานจ้างปรับปรุงไฟฟ้าอาคาร 3 (3,038.80 บาท)
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
# 6212

 ปรับปรุงไฟฟ้าอาคาร 3.pdf

8 ม.ค. 2561 8 ม.ค. 2561 จ้างเหมาบริการ
สคร 5 ราชบุรี ประกาศเผยแพร่ราคากลาง ของวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
# 6196

 คุณลักษณะเฉพาะ.pdf

5 ม.ค. 2561 10 ม.ค. 2561 ซื้อ
ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่อง จ้างออกแบบและจัดพิมพ์จดหมายข่าว กรมควบคุมโรค ประจำปี 2561
» สํานักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
# 6216

 TOR จดหมายข่าว -61.pdf

5 ม.ค. 2561 9 ม.ค. 2561 -
ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่อง รายละเอียดคุณลักษณะงานจ้างประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพการป้องกันโรค
» สํานักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
# 6217

 TOR จ้างประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพการป้องกันโรค.pdf

5 ม.ค. 2561 5 ม.ค. 2561 -
เผยแพร่รายละเอียดขอบเขตงานจ้างย้ายชุดกล้องวงจรปิด 3,745 บาท
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
# 6182

 ย้ายกล้องวงจรปิด.pdf

4 ม.ค. 2561 4 ม.ค. 2561 จ้างเหมาบริการ
เผยแพร่รายละเอียดขอบเขตงานจ้างตัดต้นไม้หน้าอาคารศูนย์ประชุม 2,000 บาท
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
# 6183

 ตัดต้นไม้.pdf

4 ม.ค. 2561 4 ม.ค. 2561 จ้างเหมาบริการ
ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่องรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะงานจ้างพิมพ์คู่มือ ชุดความรู้ เรื่องรู้ทันโรคและภัยสุขภาพ
» สํานักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
# 6150

 TOR.pdf

29 ธ.ค. 2560 จ้างเหมาบริการ
การกำหนดราคาและกำหนดคุณลักษณะเฉพาะจ้างพนักงานมาลาเรียคลินิกชุมชุน
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก
# 6153

 CCF29122560.pdf

29 ธ.ค. 2560 29 ธ.ค. 2560 -
เผยแพร่รายละเอียดขอบเขตงานจ้างผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ 2 รายการ 940 บาท
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
# 6157

 วัสดุรณรงค์_0001.pdf

29 ธ.ค. 2560 29 ธ.ค. 2560 จ้างเหมาบริการ
จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ครุภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ
» สำนักวัณโรค
# 6110

 tor.pdf

26 ธ.ค. 2560 26 ธ.ค. 2560 -
จ้างซ่อมแซมระบบประปา
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
# 6067

 ซ่อมระบบประปา.pdf

19 ธ.ค. 2560 22 ธ.ค. 2560 จ้างเหมาบริการ
จ้างย้ายติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
# 6068

 ย้ายและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ.pdf

19 ธ.ค. 2560 19 ธ.ค. 2560 จ้างเหมาบริการ
  1  2  3  4  5  (98 รายการ) 4/5 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 18.207.106.142
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com