หน้าแรก


ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่
29 กรกฏาคม 2557
 
การเผยแพร่ราคากลางตามแบบ ปปช. (วิธี พิเศษ)
ค้นหา
  เรื่อง ราคากลาง วันที่ลงเว็บ
ชนิด
โครงการจ้างต่อเติมอาคารพร้อมจัดหาครุภัณฑ์ประกอบ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 13 (สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1 กรุงเทพ (เดิม)) จำนวน 1 หลัง โดยวิธีพิเศษ
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
# 2192

 img 253.pdf

1,9671,600 26 ก.พ. 2559 -
โครงการจ้างผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก(External Audit) ของโครงการด้านมาลาเรีย รอบ NFM ประจำปีงบประมาณ 2558 - 2559
» กองคลัง
# 2143

 img 239.pdf

4,070,000 16 ก.พ. 2559 -
โครงการจ้างผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก(External Audit) ของโครงการด้านมาลาเรีย รอบ RAI ประจำปีงบประมาณ 2558 และปีงบประมาณ 2559 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีพิเศษ
» สำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลก
# 2040

 img 212.pdf

2,482,500 29 ม.ค. 2559 -
โครงการจ้างพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์โรคไข้เลือดออก โดยวิธีพิเศษ จำนวน 3 รายการ
» สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง
# 1951

 14_1_2559_2.pdf

- 14 ม.ค. 2559 -
ซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัสเอชไอวีในกระแสเลือด (CAP/CTM HIV-1 Test V2.0) โดยวิธีพิเศษ
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 อุบลราชธานี (รหัสเก่า)
# 1943

 Price.pdf

1,283,033.79 บาท 13 ม.ค. 2559 -
ซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัสเอชไอวีในกระแสเลือด (CAP/CTM HIV-1 Test V2.0)
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 อุบลราชธานี (รหัสเก่า)
# 857

 Price.pdf

3,088,785.05 บาท 24 เม.ย. 2558 -
จัดซื้อชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณเชื้อไวรัสเอชไอวีในกระแสเลือด (CAP/CTM HIV-1 Test v2.0)
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 อุบลราชธานี (รหัสเก่า)
# 738

 price.pdf

9,503,954.00 บาท 10 ก.พ. 2558 -
จัดซื้อชุดน้ำยาตรวจหาเชื้อเอชไอวีดื้อต่อยาต้านไวรัส (TRUGENE HIV-1 Genotyping kit)
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 อุบลราชธานี (รหัสเก่า)
# 595

 Price.pdf

1,500,000.00 15 ม.ค. 2558 -
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
  1  2  3  4  (68 รายการ) 4/4 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 18.207.108.182
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com