หน้าแรก


ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่
29 กรกฏาคม 2557
 
การเผยแพร่ราคากลางตามแบบ ปปช. (วิธี กรณีพิเศษ)
ค้นหา
  เรื่อง ราคากลาง วันที่ลงเว็บ
ชนิด
จ้างพิมพ์เอกสารงานวัณโรค จำนวน 4 รายการ
» สำนักวัณโรค
# 3781

 จ้างพิมพ์เอกสารวัณโรค 4 รายการ.pdf

1 ธ.ค. 2559 -
ราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา เวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 23 รายการ
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
# 3730

 ราคากลางจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 23 รายการ.pdf

918,122.50 30 พ.ย. 2559 -
ราคากลางขยายเขตระบบไฟฟ้า และติดตั้งหม้อแปลง ขนาด 250 เควีเอ
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
# 3731

 ราคากลางขยายเขต.pdf

1,402,588.46 30 พ.ย. 2559 -
ราคากลาง ติดตั้งเครื่องวัดฯ ขนาด 300 เควีเอ 24 เควี 3 เฟส 3 สาย จำนวน 1 เครื่อง ณ อาคารชุดรวมพัดอาศัย 20 ครอบครัว
» สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
# 3749

 13.ราคากลาง ติดตั้งเครื่องวัดฯ ขนาด 300 เควีเอ 24 เควี 3 เฟส 3 สาย จำนวน 1 เครื่อง ณ อาคารชุดรวมพัดอาศัย 20 ครอบครัว 1,863,500.pdf

1,863,500 บาท 29 พ.ย. 2559 -
โครงการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (จัดซื้อยา Albendazole Tablets 200 mg. จำนวน 5,517 กล่อง, ยาAlbendazole Suspension 20ml. จำนวน 20,000ขวด และเจลล้างมือ (จีพีโอ ครีนแคร์ เจล) 50 กรัม จำนวน 45,000 หลอด) โดยวิธีกรณีพิเศษ
» สำนักโรคติดต่อทั่วไป
# 3696

 60-45.pdf

2,066,045.-บาท 28 พ.ย. 2559 -
จ้างพิมพ์หนังสือเรื่อง ผลการดำเนินงานควบคุมวัณโรคประเทศไทย ปี 2552-2558 จำนวน 200 เล่ม
» สำนักวัณโรค
# 3687

 ราคากลาง.pdf

17 พ.ย. 2559 -
จ้างพิมพ์เอกสารงานวัณโรค จำนวน 2 รายการ
» สำนักวัณโรค
# 3600

 A9R2E46.tmp.pdf

240,000.-บาท 15 พ.ย. 2559 -
โครงการจ้างพิมพ์แบบฟอร์มรายงานและหนังสือการดำเนินงานโครงการ RAI ปีที่ 3 จำนวน 7 รายการโดยวิธีกรณีพิเศษ
» สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง
# 3569

 9 11 2559.pdf

771,531.38 บาท 9 พ.ย. 2559 -
ประกาศราคากลางเรื่องโครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อการสื่อสารความเสี่ยงโรคติดต่ออุบัติใหม่ ปีงบประมาณ 2560
» สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่
# 3523

 beidpricelist_021159.pdf

183,000 บาท 2 พ.ย. 2559 -
ตารางแสดงวงเงินและราคากลางของงานจ้างเหมาผลิตจุลสารสคร 5 ราชบุรี (ทันโลก..ทันโรค) ประจำปีงบประมาณ 2560
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
# 3485

 ราคากลางจุลสาร ปี 60.pdf

187,200 บาท 31 ต.ค. 2559 -
ประกาศราคากลางยา Amlodpine 5 mg tab
» สถาบันบำราศนราดูร
# 3431

 1. Amlodipine 5 mg.pdf

21 ต.ค. 2559 -
ประกาศราคากลางยา Amlodipine 10 mg tab
» สถาบันบำราศนราดูร
# 3432

 2. Amlodipine 10 mg.pdf

21 ต.ค. 2559 -
ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่อง ราคากลางงานจ้างออกแบบและจัดพิมพ์จดหมายข่าว กรมควบคุมโรค
» สํานักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
# 3310

 ตารางราคากลางจ้างออกแบบจดหมายข่าว.pdf

1,199,664 7 ต.ค. 2559 -
ประกาศราคากลางยา Amlodipine ๕ mg tab
» สถาบันบำราศนราดูร
# 3292

 1. Amlodipine 5 mg.pdf

6 ต.ค. 2559 -
ประกาศราคากลางยา Amlodipine ๑๐ mg tab
» สถาบันบำราศนราดูร
# 3294

 2. Amlodipine 10 mg.pdf

6 ต.ค. 2559 -
ประกาศราคากลางยา Azithromycin 250 mg cap
» สถาบันบำราศนราดูร
# 3296

 3. Azithromycin ๒๕๐ mg.pdf

6 ต.ค. 2559 -
ประกาศราคากลางยา Simvastatin 10 mg tab
» สถาบันบำราศนราดูร
# 3302

 7. Simvastatin 10 mg tab.pdf

6 ต.ค. 2559 -
ประกาศราคากลางยา Omepazole 20 mg cap
» สถาบันบำราศนราดูร
# 3303

 6. Omeprazole 20 mg cap.pdf

6 ต.ค. 2559 -
ประกาศราคากลางยา Lopinavir 200 mg/Ritonavi 50 mg tab
» สถาบันบำราศนราดูร
# 3305

 8. Lopinavi 200 mg+Ritonavir 50 mg.pdf

6 ต.ค. 2559 -
ประกาศราคากลางยา Gabapentin 300 mg cap
» สถาบันบำราศนราดูร
# 3306

 9. Gabapentin 300 mg cap.pdf

6 ต.ค. 2559 -
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  (162 รายการ) 5/9 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 34.204.191.0
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com