หน้าแรก


ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่
29 กรกฏาคม 2557
 
การเผยแพร่ราคากลางตามแบบ ปปช. (วิธี e-Bidding)
ค้นหา
  เรื่อง ราคากลาง วันที่ลงเว็บ
ชนิด
เผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์
# 8856

 ราคากลาง.pdf

1,049,500.00 27 ม.ค. 2563 -
เผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์
# 8859

 ราคากลางครุภัณฑ์วิทย์.pdf

700,000.00 บาท 27 ม.ค. 2563 -
ประกาศราคากลางยา Dolutegravir ๕๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๑๐๐๒๓๕๖)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 8846

 ราคากลาง Dolutegravir 24012563.pdf

24 ม.ค. 2563 -
ราคากลางสารเคมี จำนวน 70 รายการ
» สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
# 8861

 ราคากลางสารเคมี 70 รายการ 3,031,890 บาท.pdf

3,031,890 บาท 24 ม.ค. 2563 -
ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 53 รายการ
» สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
# 8862

 ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์ 53 รายการ 1,001,310 บาท.pdf

1,001,310 บาท 24 ม.ค. 2563 -
เผยแพร่ราคากลางจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 1 รายการ วงเงิน 2,560,000 บาท
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
# 8843

 ราคากลาง 2,560,000.pdf

2,560,000 23 ม.ค. 2563 -
ประกาศราคากลางยา Azilsartan medoxomil ๔๐ mg tablet, ๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๔๘๔๗๑๗)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 8834

 ราคากลาง Azilsartan 22012563.pdf

22 ม.ค. 2563 -
ประกาศราคากลางยา Denosumab ๖๐ mg solution for injection in pre-filled syringe,๑ ml,prefilled (๕๑๙๙๙๙๙๙-๗๓๙๖๖๙)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 8835

 ราคากลาง Denosumab 21012563.pdf

22 ม.ค. 2563 -
ประกาศราคากลาง Gabapentin ๖๐๐ mg film-coated tablet,๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๓๘๘๗๒๘)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 8836

 ราคากลาง Gabapentin 600 21012563.pdf

22 ม.ค. 2563 -
ประกาศราคากลางยาอRaltegravir ๔๐๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๖๔๗๑๑๘)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 8804

 ราคากลาง Raltegravir 15012563.pdf

15 ม.ค. 2563 -
โครงการจ้างต่ออายุลิขสิทธิ์และบำรุงรักษาอุปกรณืระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ื ประจำปี พ.ศ.2563โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง
# 8793

 CCF_000092.pdf

5,505,050 14 ม.ค. 2563 -
เปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์
# 8800

 ราคากลาง 1.pdf

14 ม.ค. 2563 -
เปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์
# 8802

 ราคากลางครุภัณฑ์วิทย์ 1 รายการ.pdf

700000 14 ม.ค. 2563 -
ประกาศราคากลางยา Liraglutide ๖ mg/๑ ml solution for injection, ๓ ml pen (๕๑๙๙๙๙๙๙-๕๖๗๔๖๑)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 8789

 ราคากลาง Liraglutide 13012563.pdf

13 ม.ค. 2563 -
เผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 46 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
# 8776

 สเป็คและราคากลาง.pdf

1,689,310.43 10 ม.ค. 2563 -
ราคากลางเครื่องแก๊สโครมาโตกราฟ จำนวน 1 เครื่อง พร้อมติดตั้ง
» สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
# 8796

 ราคากลางเครื่องแก๊สโครมาโตกราฟ 3,890,000 บาท.pdf

3,890,000 บาท 10 ม.ค. 2563 -
ราคากลางเครื่องเตรียมตัวอย่างอัตโนมัติ (DPX) จำนวน 1 เครื่อง พร้อมติดตั้ง
» สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
# 8797

 ราคากลางเครื่องเตรียมตัวอย่างอัตโนมัติ 5,126,333.33 บาท.pdf

5,126,333.33 บาท 10 ม.ค. 2563 -
ราคากลางเครื่องวัดคุณภาพอากาศแบบภายนอกอาคาร จำนวน 1 เครื่อง
» สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
# 8798

 ราคากลางเครื่องวัดคุณภาพอากาศแบบภายนอกอาคาร 1,268,033.33 บาท.pdf

1,268,033.33 บาท 10 ม.ค. 2563 -
เผยแพร่ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ วงเงิน 1,697,000 บาท
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
# 8778

 ราคากลาง.pdf

1,683,000 9 ม.ค. 2563 -
โครงการซื้อวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์สำหรับซีกโลกใต้ (4 สายพันธุ์) จำนวน 410,000 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง
# 8767

 CCF_000072.pdf

130,150,400 7 ม.ค. 2563 -
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  (741 รายการ) 5/38 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 3.238.8.102
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com