หน้าแรก


ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่
29 กรกฏาคม 2557
 
การเผยแพร่ราคากลางตามแบบ ปปช. (วิธี กรณีพิเศษ)
ค้นหา
  เรื่อง ราคากลาง วันที่ลงเว็บ
ชนิด
ประกาศราคากลางยา Tenafovi 300 mg+Emtricitabin 200 mg
» สถาบันบำราศนราดูร
# 3307

 10. Tenofovir 300 mg+Emtricitabine 200 mg.pdf

6 ต.ค. 2559 -
ประกาศราคากลางยา Efavirenze 600 mg tab
» สถาบันบำราศนราดูร
# 3308

 11. Efavirenz 600 mg tab.pdf

6 ต.ค. 2559 -
ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่อง ราคากลางงานจ้างผลิตแคู่มือความรู้สำหรับประชาชน เรื่อง "เดินทางท่องเที่ยวอย่างไรให้ปลอดโรค ปลอดภัย"
» สํานักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
# 3204

 ตารางราคากลางจ้างผลิตคู่มือ.pdf

2,996,630 29 ก.ย. 2559 -
จ้างพิมพ์ตำราวิชาการความรู้เกี่ยวกับเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวและตำราสนับสนุนนโยบาย เพื่อสร้างความยั่งยืนสำหรับเด็กนักเรียนในโครงการพระราชดำริ
» สำนักโรคติดต่อทั่วไป
# 3205

 จ้างพิมพ์ 1795050.pdf

1,795,050 29 ก.ย. 2559 -
ประกาศราคากลางซื้อข้าวสารสำหรับเลี้ยงผู้ป่วยโรคเรื้อน ประจำปีงบประมาณ 2560
» สถาบันราชประชาสมาสัย
# 3198

 ประกาศราคากลางซื้อข้าวสารวิธีกรณีพิเศษ.PDF

558,000.- บาท 28 ก.ย. 2559 -
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ปีงบประมาณ 2560
» สถาบันราชประชาสมาสัย
# 3489

 ตางรางวงเงินและรายละเอียดและเงื่อนไขการจ้างรปภ..pdf

4,428,000.- บาท 28 ก.ย. 2559 -
โครงการจ้างพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์การจัดการสิ่งแวดล้อมป้องกันโรคติดต่อนำโดยแมลง จำนวน 2 รายการโดยวิธีกรณีพิเศษ
» สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง
# 3202

 27 9 2559.pdf

- 27 ก.ย. 2559 -
จ้างรักษาความปลอดภัย สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
# 3178

 ราคากลางจ้างรักษาความปลอดภัย.pdf

26 ก.ย. 2559 -
ราคากลางจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ณ กลุ่มบางรักโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2560
» สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
# 3157

 รปภ 60.pdf

381,940.00 บาท 21 ก.ย. 2559 -
โครงการจ้างผลิตคู่มือ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีกรณีพิเศษ
» กองคลัง
# 3160

 img 510.pdf

6,484,700 21 ก.ย. 2559 -
จ้างเหมารักษาความปลอดภัย ณ สำนักวัณโรค ประจำปี 2560
» สำนักวัณโรค
# 3201

 ราคากลาง.pdf

21 ก.ย. 2559 -
โครงการจ้างพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์สนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน (อสม.) โดยวิธีกรณีพิเศษ
» สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง
# 3096

 15 09 2559 2.pdf

- 15 ก.ย. 2559 -
จ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้า
» สำนักวัณโรค
# 3101

 ราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้า.pdf

2,000,000.- 15 ก.ย. 2559 -
ราคากลางการจัดซื้อยา TENOFOVIR DISOPROXIL FUMARATE 300 MG.-EMTRICITABINE 200 MG. TABLETS
» สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
# 3032

 ราคากลางจัดซื้อยา Tenofovirฯ.pdf

2,250,000.00 6 ก.ย. 2559 -
โครงการจ้างพิมพ์คู่มือความรู้สำหรับประชาชน เรื่อง คนไทย NCDsสุขภาพดี โดยวิธีกรณีพิเศษ
» กองคลัง
# 3183

 img 516.pdf

3,499,857 6 ก.ย. 2559 -
ราคากลางจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ณ กลุ่มบางรักโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2560
» สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
# 3025

 รปภ.60.pdf

381,9400.00 บาท 2 ก.ย. 2559 -
โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยกรมควบคุมโรค และหน่วยงานในสังกัด อาคาร 1- 9 และพื้นที่อาคารอยู่ระหว่างการก่อสร้าง รวม 24 คน ประจำปีงบประมาณ 2560
» กองคลัง
# 2973

 img 457.pdf

4,282,560 31 ส.ค. 2559 -
ประกาศราคากลางโครงการ จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อการสื่อสารความเสี่ยงโรคติดต่ออุบัติใหม่ จำนวน 4 รายการ
» สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่
# 2913

 beid_pricelist_180859.pdf

ราคากลาง 320,000 บาท 18 ส.ค. 2559 -
ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่อง ราคากลางงานจ้างออกแบบและพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์ เรื่อง การป้องกันควบคุมโรคไวรัสตับอักเสบ
» สํานักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
# 2914

 ราคากลางไวรัสตับอักเสบ.pdf

2,995,200 18 ส.ค. 2559 -
ประกาศราคากลางยา Azithromycin ๒๕๐ mg
» สถาบันบำราศนราดูร
# 2909

 35. azithromycin 250 mg.pdf

17 ส.ค. 2559 -
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  (162 รายการ) 6/9 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 34.204.191.0
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com