หน้าแรก


ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่
29 กรกฏาคม 2557
 
การเผยแพร่ราคากลางตามแบบ ปปช. (วิธี e-Bidding)
ค้นหา
  เรื่อง ราคากลาง วันที่ลงเว็บ
ชนิด
ขออนุมัติกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลางจัดซื้อชุดน้ำยาฯ
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก
# 8492

 ประกาศกำหนดคุณลักษณะจัดซื้อน้ำยาHIV.pdf

2 ส.ค. 2562 -
ประกาศราคากลาง Raltegravir ๔๐๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๖๔๗๑๑๘)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 8481

 ราคากลาง Raltegravir 30072562.pdf

30 ก.ค. 2562 -
ราคากลางซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณเม็ดเลือดขาวชนิด CD4 พร้อมน้ำยาประกอบ 1 รายการ
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
# 8473

 190762ราคากลางน้ำยาCD4พร้อมอุปกณ์ประกอบ.pdf

1,008,000.- 19 ก.ค. 2562 -
ประกาศราคากลาง Abacavir ๖๐๐ mg+lamivudine ๓๐๐ mg film-coated tablet,๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๓๕๕๓๘๑)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 8467

 ราคากลาง ABV+LMV.pdf

11 ก.ค. 2562 -
ประกาศราคากลาง Efavirenz ๖๐๐ mg. + Emtricitabine ๒๐๐ mg. + Tenofovir disoproxil fumarate ๓๐๐ mg.film-coated tablet,๑ tablet (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙-๗๖๕๐๘๐)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 8455

 ราคากลาง Efv+Emt+Tdf 02072562.pdf

3 ก.ค. 2562 -
ประกาศราคากลาง Sitafloxacin ๕๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๓๓๙๖๔๕)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 8451

 ราคากลาง Sitafloxacin 02072562.pdf

2 ก.ค. 2562 -
ประกาศราคากลางยา Insulin aspart ๓๐ iu/๑ ml+insulin aspart protamine ๗๐ iu/๑ ml suspension for injection in pre-filled pen, ๓ ml pen (๕๑๙๙๙๙๙๙-๖๖๐๑๙๗)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 8445

 ราคากลาง Insulin aspart 27062562.pdf

28 มิ.ย. 2562 -
ประกาศราคากลาง Lansoprazole ๓๐ mg gastro-resistant tablet, ๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๑๐๑๒๑๔๑)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 8448

 ราคากลาง Lansoprazole 27062562.pdf

28 มิ.ย. 2562 -
ประกาศราคากลาง Pitavastatin calcium ๒ mg film-coated tablet,๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๒๐๘๑๖๘)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 8449

 ราคากลาง Pitavastatin 28062562.pdf

28 มิ.ย. 2562 -
โครงการซื้อวัคซีนรวมป้องกันโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน (MMR) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาคาอิเล็กทรอนิกส์
» กองคลัง
# 8429

 img 568.pdf

26,336,445 18 มิ.ย. 2562 -
ประกาศราคากลางยา Cilostazol ๑๐๐ mg prolonged-release capsule, hard, ๑ capsule (๕๑๙๙๙๙๙๙-๙๗๔๔๗๐)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 8430

 ราคากลาง Cilostazol 100 mg 18062562.pdf

18 มิ.ย. 2562 -
ประกาศราคากลาง Cefminox ๑๐๐๐ mg powder for solution for injection,๑ vial (๕๑๙๙๙๙๙๙-๖๕๙๓๕๒)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 8431

 ราคากลาง Cefminox 18062562.pdf

18 มิ.ย. 2562 -
ซื้อรถตู้โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สถาบันราชประชาสมาสัย
# 8456

 8.ตารางแสดงวงเงินฯ.pdf

29 เม.ย. 2562 -
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ (Estimates SM) ระยะที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง
# 8376

 รายละเอียดคุณลักษณะ.pdf

7,000,000 25 เม.ย. 2562 -
ประกาศราคากลาง Denosumab ๖๐ mg solution for injection in pre-filled syringe,๑ ml,prefilled (๕๑๙๙๙๙๙๙-๗๓๙๖๖๙)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 8372

 ราคากลาง Denosumab 23042562.pdf

23 เม.ย. 2562 -
ประกาศราคากลาง Darunavir ๖๐๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๖๔๘๘๘๙)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 8367

 ราคากลาง Darunavir 600 17042562.pdf

17 เม.ย. 2562 -
ประกาศราคากลาง Empagliflozin ๒๕ mg film-coated tablet, ๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๙๖๕๒๐๕)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 8368

 ราคากลาง Empagliflozin 17042562.pdf

17 เม.ย. 2562 -
เผยแพร่ราคากลางการจ้างเหมาบริการเอกซเรย์ทรวงอกพร้อมอ่านฟิล์มด้วยรถเอกซเรย์เคลื่อนที่(Digital mobile X-ray)
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
# 8352

 เผยแพร่ราคากลางการจ้างเหมาบริการเอกซเรย์ทรวงอก.pdf

939,250 2 เม.ย. 2562 -
โครงการจ้างปรับปรุงระบบปฏิบัติการสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานตอยโต้ภาวะฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 2 แห่ง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง
# 8349

 ราคากลางจ้างปรับปรุง.pdf

12,514,300.00 บาท 29 มี.ค. 2562 -
โครงการซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding)
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี
# 8346

 ตารางราคากลาง + รายละเอียดคุณลักษณะ เผยแพร่บนเว็บไซต์.pdf

1,279,413.00 บาท 26 มี.ค. 2562 -
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  (741 รายการ) 8/38 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 3.238.8.102
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com