หน้าแรก


ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่
29 กรกฏาคม 2557
 
การเผยแพร่ราคากลางตามแบบ ปปช. (วิธี กรณีพิเศษ)
ค้นหา
  เรื่อง ราคากลาง วันที่ลงเว็บ
ชนิด
โครงการจ้างอกแบบและจัดพิมพ์ผลิตสื่อรณรงค์ความรู้ เรื่องโรคและภัยสุขภาพตามจุดเน้น กรมควบคุมโรคสำหรับกลุ่มเป้าหมายพิเศษ ปี 2559
» สํานักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
# 2239

 img 278.pdf

4,905,000 12 ม.ค. 2559 -
โครงการผลิตสื่อเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บ ปี 2559
» สำนักโรคไม่ติดต่อ
# 2308

 บาดเจ็บ 59.pdf

3,450,000.- 18 พ.ย. 2558 -
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  (162 รายการ) 9/9 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 34.204.191.0
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com