หน้าแรก


 
ความรู้เรื่อง พ.ร.บ.
ค้นหา
  เรื่อง ราคากลาง วันที่ลงเว็บ
ชนิด
สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน
» Administrator
# 12

 Attachments25.pdf

-
ขั้นตอนการให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมควบคุมโรค
» Administrator
# 14
-
ข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยไม่ได้ ตามมาตรา 14,15
» Administrator
# 15
-
คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
» Administrator
# 108

 คู่มือการปฏิบัติงานตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ.pdf

-
ประชาชนได้อะไรจาก พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
» Administrator
# 142

 201407271406474112_10.pdf

-
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
» Administrator
# 133

 act2540.pdf

-
คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 กรมควบคุมโรค
» สำนักงานเลขานุการกรม
# 4486
-
ทำอย่างไรในกรณีที่หน่วยงานไม่เปิดเผยข้อมูล
» สำนักงานเลขานุการกรม
# 4487

 00010632.JPG

-
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
  1  (8 รายการ) 1/1 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 18.207.106.142
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com