หน้าแรก


 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
  เรื่อง ราคากลาง วันที่ลงเว็บ
ชนิด
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่ารถยนต์ จำนวน 76 คัน ระยะเวลา 1 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1-30 เมษายน 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» กองคลัง
# 8936

 CCF_000162.pdf

25 ก.พ. 2563 -
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ โครงการ
» สถาบันราชประชาสมาสัย
# 8939

 แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์.pdf

25 ก.พ. 2563 -
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเลนส์แก้วตาเทียม จำนวน ๒ รายการ
» สถาบันราชประชาสมาสัย
# 8940

 แผนการจัดซื้อเลนส์แก้วตาเทียม.pdf

25 ก.พ. 2563 -
ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างเหมาตรวจคัดกรองสุขภาพประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
» สถาบันราชประชาสมาสัย
# 8941

 แผนการจ้างเหมาตรวจคัดกรองสุขภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓.pdf

25 ก.พ. 2563 -
ประกาศแผนการจัดซื้อยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ จำนวน ๒ รายการ
» สถาบันราชประชาสมาสัย
# 8942

 แผนการจัดซื้อยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ จำนวน ๒ รายการ.pdf

25 ก.พ. 2563 -
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างปรับปรุงงานก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ
» กองคลัง
# 8935

 CCF_000159.pdf

24 ก.พ. 2563 -
ยา Ursodeoxycholic acid ๒๕๐ mg capsule, hard, ๑ capsule (๕๑๙๙๙๙๙๙-๖๕๑๒๒๒)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 8920

 แผน Ursodeoxycholic 19022563.pdf

19 ก.พ. 2563 -
ยา Epoetin beta ๕๐๐๐ iu/๐.๓ ml solution for injection,๐.๓ ml prefilled syr (๕๑๙๙๙๙๙๙-๖๙๐๐๑๕)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 8921

 แผน Epoetin beta 5000 19022563.pdf

19 ก.พ. 2563 -
ยา Etravirine ๒๐๐ mg. tablet, ๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๙๙๒๕๓๑)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 8922

 แผน Etravirine 200 19022563.pdf

19 ก.พ. 2563 -
ยา Empagliflozin ๒๕ mg film-coated tablet, ๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๙๖๕๒๐๕)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 8923

 แผน Empagliflozin 19022563.pdf

19 ก.พ. 2563 -
ประกาศเผยเเพร่แแผนการจัดซื้อจัดจ้าง Darunavir 600 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» สถาบันบำราศนราดูร
# 8914

 ประกาศเผยเเพร่แแผนการจัดซื้อจัดจ้าง Darunavir 600 mg film-coated tablet.pdf

18 ก.พ. 2563 -
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างก่อสร้างอาคารห้องปฎิบัติการควบคุมโรค จำนวน 1 หลังของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช
» กองคลัง
# 8908

 CCF_000149.pdf

17 ก.พ. 2563 -
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลทางการแพทย์แบบดิจิตอล (PACS) ระยะเวลา 7 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึงวันที่่ 30 กันยายน 2563)
» กองคลัง
# 8864

 CCF_000148.pdf

13 ก.พ. 2563 -
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาตรวจคัดกรองสุขภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 1 งาน ของสถาบันราชประชาสมาสัย
» กองคลัง
# 8896

 CCF_000143.pdf

13 ก.พ. 2563 -
ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 หลัง
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี
# 8902

 ช่องเม็ก.pdf

13 ก.พ. 2563 -
ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนช่องสะงำ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 1 หลัง
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี
# 8903

 ช่องสะงำ.pdf

13 ก.พ. 2563 -
ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี
# 8904

 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ ครุภัณฑ์การแพทย์ 4 รายการ.pdf

13 ก.พ. 2563 -
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง จำนวน 1 หลัง
» กองคลัง
# 8893

 CCF_000140.pdf

12 ก.พ. 2563 -
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการโรคติดเชื้อและห้องความดันลบ จำนวน 1 แห่ง ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี
» กองคลัง
# 8894

 CCF_000141.pdf

12 ก.พ. 2563 -
โครงการเช่ารถยนต์ จำนวน 3 รายการ (จำนวน 77 คัน) ระยะเวลา 60 เดือน( ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2568)โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง
# 8890

 CCF_000139.pdf

11 ก.พ. 2563 -
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  (1,514 รายการ) 1/76 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 34.204.191.0
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com