หน้าแรก


 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
  เรื่อง ราคากลาง วันที่ลงเว็บ
ชนิด
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ โครงการประเมินความเสี่ยงเชิงกีฏวิทยาของการแพร่ระบาดของไวรัสซิกา (MoPH-PhaseIV-DGHP-ZIKA-Ento) WHO จัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณประจำปี 2562
» สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง

 แผนการจัดซื้อ(แบบฟรอม์)2562who.pdf

17 ต.ค. 2561 -
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง

 17 10 2561 2.pdf

17 ต.ค. 2561 -
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซื้อชุดข้อเข่าเทียมชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวได้แบบ Mobile จำนวน 59 ชุด
» สถาบันบำราศนราดูร

 แผน.pdf

16 ต.ค. 2561 -
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ
» สถาบันบำราศนราดูร

 แผน.pdf

16 ต.ค. 2561 -
ขอยกเลิก ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
» ศูนย์สารสนเทศ
16 ต.ค. 2561 -
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัคซีนไข้กาฬหลังแอ่น A/C/Y/W-135 (แบบคอนจูเกต)
» กองคลัง

 img 282.pdf

12 ต.ค. 2561 -
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ุสำหรับซีกโลกใต้
» กองคลัง

 img 281.pdf

12 ต.ค. 2561 -
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างออกแบบก่อสร้างอาคารศูนย์สาธิตบริการและอาคารจอดรถ จำนวน 1 งาน
» กองคลัง

 img 283.pdf

12 ต.ค. 2561 -
จ้างเหมาบริการซักผ้าและทำความสะอาดเสื้อผ้าคนไข้ ประจำปีงบประมาณ 2562
» สถาบันราชประชาสมาสัย

 ประกาศแผน สถาบันราชประชาสมาสัย.pdf

11 ต.ค. 2561 -
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
» กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม

 IMG_20181011_0001.pdf

11 ต.ค. 2561 -
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง ปีงบประมาณ 2562
» สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง

 bvbdProcurePlan2562.pdf

10 ต.ค. 2561 -
ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ จำนวน 49 รายการ
» สถาบันบำราศนราดูร

 แบบรายงาน002.pdf

10 ต.ค. 2561 -
โครงการซื้อระบบสั่งการนอกพื้นที่เพื่อตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ
» กองคลัง

 img 278.pdf

8 ต.ค. 2561 -
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น

 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.2562.pdf

8 ต.ค. 2561 -
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อชุดตรวจหาเชื้อมาลาเรียอย่างรวดเร็ว (Malaria Rapid Diagnostic Tests)
» กองคลัง

 img 276.pdf

5 ต.ค. 2561 -
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
» สำนักโรคติดต่อทั่วไป

 62_23.pdf

2 ต.ค. 2561 -
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง จ้างผลื่ตสนับสนุนการบังใช้กฎหมายในระดับพื้นที่ จำนวน 3 รายการ
» กองคลัง

 img 271.pdf

2 ต.ค. 2561 -
อนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
» ศูนย์สารสนเทศ

 IMG_20181002_0004_NEW.pdf

2 ต.ค. 2561 -
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อระบบโทรศัพท์ภายใน จำนวน 1 ระบบ
» กองคลัง

 img 270.pdf

1 ต.ค. 2561 -
อนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
» ศูนย์สารสนเทศ
1 ต.ค. 2561 -
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  (1,146 รายการ) 1/58 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 54.145.83.79
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com