หน้าแรก


 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
  เรื่อง ราคากลาง วันที่ลงเว็บ
ชนิด
โครงการจ้างผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก(External Audit) ของโครงการด้านวัณโรคและเอดส์รอบ NFR ประจำปีงบประมาณ 2561
» กองคลัง

 img 375.pdf

13 ธ.ค. 2561 -
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเตือนภัยโรคและภัยสุขภาพ จดหมายข่าวกรมควบคุมโรค
» กองคลัง

 img 370.pdf

11 ธ.ค. 2561 -
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างผลิตและพัฒนาสื่อความรู้เรื่องวัณโรค วัณโรคดื้อยาหลายขนาน (MDR-TB) และ วัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก (XDR-TB) สำหรับประชาชน จำนวน 2 รายการ
» กองคลัง

 img 372.pdf

11 ธ.ค. 2561 -
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดจ้างจ้างทำกล่องควบคุมอุณหภูมิความเย็น (cool box) ปีที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง

 7 12 2561 1.pdf

7 ธ.ค. 2561 -
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยามิใช่ยา จำนวน 138 รายการ (จำนวน 12 กลุ่มรายการจัดซื้อ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง

 7 12 2561 2.pdf

7 ธ.ค. 2561 -
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างก่อสร้างห้องแถวพักราชการ 7 ห้องต่อ 1 ชุด จำนวน 2 หลัง
» กองคลัง

 img 347.pdf

29 พ.ย. 2561 -
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างก่อสร้างห้องแถวพักราชการ 7 ห้องต่อ 1 ชุด จำนวน 2 หลัง
» กองคลัง

 img 348.pdf

29 พ.ย. 2561 -
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัคซีนป้องกันโรคหัด-หัดเยอรมัน (MR)
» กองคลัง

 img 349.pdf

29 พ.ย. 2561 -
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา Ezetimibe ๑๐ mg tablet, ๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๖๘๕๑๑๕)
» สถาบันบำราศนราดูร

 แผน Ezetimibe.pdf

29 พ.ย. 2561 -
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา Gabapentin ๖๐๐ mg film-coated tablet,๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๓๘๘๗๒๘)
» สถาบันบำราศนราดูร

 แผน Gabapentin 600.pdf

29 พ.ย. 2561 -
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา Entecavir ๕๐๐ mcg film-coated tablet, ๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๒๕๘๒๙๖)
» สถาบันบำราศนราดูร

 แผน Entecavir 500.pdf

28 พ.ย. 2561 -
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา Azilsartan medoxomil ๔๐ mg tablet, ๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๔๘๔๗๑๗)
» สถาบันบำราศนราดูร

 แผน Azilsartan 40.pdf

28 พ.ย. 2561 -
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา Diosmin ๔๕๐ mg+hesperidin ๕๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๓๐๔๗๐๐)
» สถาบันบำราศนราดูร

 แผน Diosmin.pdf

28 พ.ย. 2561 -
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา Mometasone furoate ๕๐ mcg/๑ dose nasal spray,suspension,๑๔๐ actuation bottle (๕๑๙๙๙๙๙๙-๖๖๕๘๐๗)
» สถาบันบำราศนราดูร

 แผน Mometasone.pdf

28 พ.ย. 2561 -
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา Etravirine ๒๐๐ mg. tablet, ๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๙๙๒๕๓๑)
» สถาบันบำราศนราดูร

 แผน Etravirine 200.pdf

28 พ.ย. 2561 -
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา Fluticasone furoate ๒๗.๕ mcg/๑ dose nasal spray,suspension,๑๒๐ dose bottle (๕๑๙๙๙๙๙๙-๖๙๒๕๑๐)
» สถาบันบำราศนราดูร

 แผน Fluticasone.pdf

28 พ.ย. 2561 -
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 9 รายการ
» กองคลัง

 img 342.pdf

27 พ.ย. 2561 -
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยาทากันยุง จำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง

 26 11 2561 1.pdf

26 พ.ย. 2561 -
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อสารเคมี จำนวน 4 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง

 26 11 2561 2.pdf

26 พ.ย. 2561 -
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างทำความสะอาดอาคารกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ 2562 สำหรับอาคารกรมควบคุมโรค 10-11 ประจำปีงบประมาณ 2562
» กองคลัง

 img 330.pdf

20 พ.ย. 2561 -
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  (1,190 รายการ) 1/60 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 54.82.10.219
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com