หน้าแรก


 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
  เรื่อง ราคากลาง วันที่ลงเว็บ
ชนิด
ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศปรับอากาศขนาด 10 ที่นั่ง
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี
17 ส.ค. 2561 -
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องตรวจหาเชื้อพันธุกรรมความไวสูง จำนวน 1 เครื่อง
» กองคลัง

 img 204.pdf

16 ส.ค. 2561 -
ประกาศราคาซื้อน้ำยาตรวจวัดปริมาณเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิด CD4
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น

 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562(807,192).pdf

16 ส.ค. 2561 -
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อถุงยางอนามัยและสารหล่อลื่น จำนวน 4 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง

 img-200.pdf

15 ส.ค. 2561 -
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการเช่าพื้นที่คลินิก และพื้นที่ห้องเก็บยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา คลินิกชุมชนสีลม@ทรอปเมด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» กองคลัง
15 ส.ค. 2561 -
ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี
15 ส.ค. 2561 -
ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างทำป้ายไวนิล
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี
15 ส.ค. 2561 -
ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างผลิตสื่อเคลื่อนที่รณรงค์เด็กจมน้ำ
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี
15 ส.ค. 2561 -
เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น

 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง(จัดยา และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ วัสดุวิทยาศาสตร์).pdf

15 ส.ค. 2561 -
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างอาคารชุดรวมพักอาศัย ขนาด 32 ห้อง ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5.4 ราชบุรี
» กองคลัง

 img 198.pdf

14 ส.ค. 2561 -
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก

 CCF14082561.pdf

14 ส.ค. 2561 -
ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศปรับอากาศขนาด 10 ที่นั่ง
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี
14 ส.ค. 2561 -
ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศปรับอากาศขนาด 10 ที่นั่ง
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี
14 ส.ค. 2561 -
ประกาศแผนการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารกรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ 2562
» กองคลัง

 img 197.pdf

10 ส.ค. 2561 -
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื่้อยา Atazanavir ๒๐๐ mg.capsule , hard, ๑ capsule (๕๑๙๙๙๙๙๙-๔๒๖๕๐๗)
» สถาบันบำราศนราดูร

 แผน Atazanavir 200 10082561.pdf

10 ส.ค. 2561 -
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซิ้อยา Atazanavir ๓๐๐ mg.capsule , hard, ๑ capsule (๕๑๙๙๙๙๙๙-๔๒๖๕๗๖)
» สถาบันบำราศนราดูร

 แผน Atazanavir 300 10082561.pdf

10 ส.ค. 2561 -
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อยา Darunavir ๖๐๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๖๔๘๘๘๙)
» สถาบันบำราศนราดูร

 แผน Darunavir 600 10082561.pdf

10 ส.ค. 2561 -
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อยา Efavirenz ๖๐๐ mg. + Emtricitabine ๒๐๐ mg. + Tenofovir disoproxil fumarate ๓๐๐ mg.film-coated tablet,๑ tablet (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙-๗๖๕๐๘๐)
» สถาบันบำราศนราดูร

 แผน Efv Emt Tdf 10082561.pdf

10 ส.ค. 2561 -
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อยา Raltegravir ๔๐๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๖๔๗๑๑๘)
» สถาบันบำราศนราดูร

 แผน Raltegravir 10082561.pdf

10 ส.ค. 2561 -
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อยา Ertapenem ๑ g powder for concentrate for solution for infusion,๑ vial (๕๑๙๙๙๙๙๙-๕๖๑๔๓๙)
» สถาบันบำราศนราดูร

 แผน Ertapenem 10082561.pdf

10 ส.ค. 2561 -
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  (990 รายการ) 1/50 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 54.81.110.186
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com