หน้าแรก


 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
  เรื่อง ราคากลาง วันที่ลงเว็บ
ชนิด
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต จำนวน 669 เครื่อง
» กองคลัง
# 8189

 img 456.pdf

11 ก.พ. 2562 -
เผยแพร่แผนจัดซื้อยา Abacavir ๖๐๐ mg+lamivudine ๓๐๐ mg film-coated tablet,๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๓๕๕๓๘๑)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 8188

 แผน ABV+LMV 11022562.pdf

11 ก.พ. 2562 -
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อชุดเลนส์ผ่าตัดสำหรับจอประสาทตาติดกล้องผ่าตัดรวมชุดกลับภาพ (Inverter Binocular) และกล้องผู้สังเกตการณ์ (Assistant&rsquos; Miroscope) จำนวน 1 ชุด
» กองคลัง
# 8182

 img 449.pdf

6 ก.พ. 2562 -
จัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2562
» กองการเจ้าหน้าที่
# 8190
31 ม.ค. 2562 -
ประกาศแผนการจัดจ้างรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2562
» สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ
# 8178

 ประกาศแผน.pdf

31 ม.ค. 2562 -
ประกาศแผนการจัดซื้อน้ำยาวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี
# 8168

 แผนการจัดซื้อน้ำยาวิทยาศาสตร์ 5 รายการ.pdf

25 ม.ค. 2562 -
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างปรับปรุงห้องปฎิบัติการสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 2 แห่ง
» กองคลัง
# 8164

 img 439.pdf

24 ม.ค. 2562 -
ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างเหมาบริการทำความสะอาด อาคาร 10-11 ประจำปีงบประมาณ 2562 ระยะเวลา 7 เดือน (1 มีค.-30 ก.ย.62)
» สำนักงานเลขานุการกรม
# 8163

 ประกาศเผยแพร่แผน จ้างเหมาทำความสะอาด.pdf

23 ม.ค. 2562 -
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อยานอกบัญชีหลักแห่งชาติ จำนวน 2 รายการ
» กองคลัง
# 8161

 img 434.pdf

22 ม.ค. 2562 -
ประกาศเผยเเพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง Efavirenz 600 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» สถาบันบำราศนราดูร
# 8154

 ประกาศเผยเเพร่แแผนการจัดซื้อจัดจ้าง Efavirenz 600 mg film-coated tablet.pdf

22 ม.ค. 2562 -
ประกาศเผยเเพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง Lopinavir 200 mg + Ritonavir 50 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» สถาบันบำราศนราดูร
# 8155

 2.ประกาศเผยเเพร่แแผนการจัดซื้อจัดจ้าง Lopinavir 200 mg + Ritonavir 50 mg .pdf

22 ม.ค. 2562 -
ประกาศเผยเเพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง Lamivudine 150 mg + Nevirapine 200 mg + Zidovudine 250 film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» สถาบันบำราศนราดูร
# 8158

 2.ประกาศเผยเเพร่แแผนการจัดซื้อจัดจ้าง Lamivudine 150 mg + Nevirapine 200 mg + Zidovudine 250 mg film-coated tablet.pdf

22 ม.ค. 2562 -
ประกาศเผยเเพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง Nevirapine 200 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» สถาบันบำราศนราดูร
# 8149

 ประกาศเผยเเพร่แแผนการจัดซื้อจัดจ้าง Nevirapine 200 mg.pdf

21 ม.ค. 2562 -
ประกาศเผยเเพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง Emtricitabine 200 mg + Tenofovir disoproxil fumarate 300 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» สถาบันบำราศนราดูร
# 8150

 2.ประกาศเผยเเพร่แแผนการจัดซื้อจัดจ้าง Tenofovir disoproxil fumarate 300 mg + Emtricitabine 200 mg film-coated tablet.pdf

21 ม.ค. 2562 -
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อน้ำยาตรวจหาเชื้อเอชไอวีในกระแสเลือด ( CAP/CTM HIV - 1Test V 2.0
» กองคลัง
# 8146

 img 430.pdf

18 ม.ค. 2562 -
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์ 12 ครอบครัว (จอดรถชั้นล่าง) ต้านแผ่นดินไหว ขนาด 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง ของ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
» กองคลัง
# 8144

 img 427.pdf

17 ม.ค. 2562 -
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาปรับปรุงระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ (Estimates SM) ระยะที่ 1 ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562 จำนวน 1 ระบบ
» กองคลัง
# 8142

 img 423.pdf

16 ม.ค. 2562 -
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ
» กองคลัง
# 8133

 20190114195032.pdf

14 ม.ค. 2562 -
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบบประมาณ 2562
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
# 8115

 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง.pdf

7 ม.ค. 2562 -
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา Ursodeoxycholic acid ๒๕๐ mg capsule, ๑ capsule (๕๑๙๙๙๙๙๙-๖๕๑๒๒๒)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 8111

 แผน Ursodeoxycholic 03012562.pdf

3 ม.ค. 2562 -
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  (1,227 รายการ) 1/62 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 18.212.206.217
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com