หน้าแรก


 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
  เรื่อง ราคากลาง วันที่ลงเว็บ
ชนิด
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 9 รายการ
» กองคลัง
# 8713

 CCF_000039(1).pdf

12 ธ.ค. 2562 -
โครงการจ้างออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์องค์ความ รู้ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันตนเองจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» กองคลัง
# 8710

 CCF_000036.pdf

9 ธ.ค. 2562 -
ประกาศ ศูนย์สารสนเทศ กรมควบคุมโรค ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการต่ออายุลิขสิทธิ์ชุดกล้องพร้อมระบบเสียงสำหรับการประชุมทางไกล จำนวน ๓๒ ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» ศูนย์สารสนเทศ
# 8708

 MX-M453N_20191206_195302.pdf

6 ธ.ค. 2562 -
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัคซีนรวมป้องกันโรคหัด-หัดเยอรมัน (MR) พร้อมกระจายวัคซีนสำหรับ โครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» กองคลัง
# 8702

 CCF_000031.pdf

4 ธ.ค. 2562 -
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่ารถยนต์ จำนวน 76 คัน ระยะเวลา 3 เดือน
» กองคลัง
# 8698

 CCF_000028.pdf

2 ธ.ค. 2562 -
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รซื้อน้ำยาตรวจดื้อยาต้านไวรัส HIV-1 Genotyping kit (Sentosa SQ HIV Genotyping Assay ) จำนวน 6 กล่อง
» กองคลัง
# 8695

 CCF_000027.pdf

26 พ.ย. 2562 -
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธ์สำหรับซีกโลกใต้ (4 สายพันธ์)
» กองคลัง
# 8693

 CCF_000026.pdf

25 พ.ย. 2562 -
ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
# 8691

 ประกาศยกเลิกแผน 2 รายการ.pdf

22 พ.ย. 2562 -
ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
# 8692

 ประกาศยกเลิกแผน 1 รายการ.pdf

22 พ.ย. 2562 -
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัสเอชไอวีในกระแสเลือด (CAP/CTM Hiv-1 Test V2.0) จำนวน 5,952 เทสต์
» กองคลัง
# 8686

 CCF_000021.pdf

21 พ.ย. 2562 -
ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ยา เวชภัณฑ์มิใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ และสารเคมี ปีงบประมาณ 2563
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์
# 8688

 2019-11-21_14-19-54_winscan_to_pdf.pdf

21 พ.ย. 2562 -
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเตือนภัยโรคและภัยสุขภาพ จดหมายข่าว กรมควบคุมโรค จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» กองคลัง
# 8690

 CCF_000023.pdf

21 พ.ย. 2562 -
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างก่อสร้างห้องแถวพักราชการ 7 ห้องต่อ 1 ชุด จำนวน 2 หลัง
» กองคลัง
# 8682

 CCF_000020.pdf

20 พ.ย. 2562 -
ประกาฯ เผ่ยแพร่แผนการจัดซื้อสารเคมีควบคุมโรคไข้มาลาเรีย 3 รายการ
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
# 8683

 แผนการจัดซื้อสารเคมีควบคุมโรคไข้มาลาเรีย จำนวน 3 รายการ วงเงิน 1,168,750 บาท.pdf

20 พ.ย. 2562 -
ประกาศฯ เผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 7 รายการ วงเงิน 1,610,700 บาท
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
# 8684

 แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 7 รายการ วงเงิน 1,610,700 บาท.pdf

20 พ.ย. 2562 -
จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 46 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
# 8685

 แผนจัดซื้อวัสดุวิทย์ 47 รายการ Lab.pdf

19 พ.ย. 2562 -
ซื้อสารเคมีป้องกันควบคุมโรค จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
# 8687

 แผนจัดซื้อสารเคมีป้องกันควบคุมโรค 4 รายการ ศตม 9.2.pdf

19 พ.ย. 2562 -
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
» สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง
# 8681

 18 11 2562.pdf

18 พ.ย. 2562 -
ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการประจำปีงบประมาณ 2563
» สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง
# 8678

 151125 62.pdf

15 พ.ย. 2562 -
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อยา จำนวน 2 รายการ
» กองคลัง
# 8674

 CCF_000013.pdf

14 พ.ย. 2562 -
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  (1,414 รายการ) 1/71 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 3.234.214.113
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com