หน้าแรก


 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
  เรื่อง ราคากลาง วันที่ลงเว็บ
ชนิด
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างผลิตสื่อความรู้เรื่อง โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ เอ และ บี
» กองคลัง
# 8418

 img 563.pdf

24 พ.ค. 2562 -
หัวข้อ วันที่ เขียนโดย เผยแพร่ เครื่องมือ ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัคซีนรวมป้องกันโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน (MMR) จำนวน 134,500 โด๊ส
» กองคลัง
# 8414

 img 559.pdf

23 พ.ค. 2562 -
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจ้างบริการและบำรุงรักษาเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคและการดื้อยาแบบอัตโนมัติ (GeneXpert) จำนวน 35 เครื่อง (35 kits) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» กองคลัง
# 8412

 20190521155918.pdf

21 พ.ค. 2562 -
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างะซื้อวัคซีนรวมป้องกันโรคหัด-หัดเยอรมัน (MR)
» กองคลัง
# 8413

 img 556.pdf

21 พ.ค. 2562 -
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัคซีนรวมป้องกันโรคหัด-หัดเยอรมัน (MR)
» กองคลัง
# 8411

 img 554.pdf

17 พ.ค. 2562 -
จัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2562
» กองการเจ้าหน้าที่
# 8417
30 เม.ย. 2562 -
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างจ้างผลิตสื่อความรู้เรื่องโรคอุจระร่วงจากเชื้อไวรัส จำนวน 2 รายการ
» กองคลัง
# 8375

 img 533.pdf

25 เม.ย. 2562 -
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างผลิตและและพัฒนาสื่อความรอบรู้ด้านเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จำนวน 5 รายการ
» กองคลัง
# 8374

 img 531.pdf

24 เม.ย. 2562 -
ซื้อรถตู้โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สถาบันราชประชาสมาสัย
# 8369

 ประกาศแผน สถาบันราชประชาสมาสัย.pdf

17 เม.ย. 2562 -
ประกาศแผนการจัดจ้างรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ
# 8363

 1ประกาศแผน.pdf

11 เม.ย. 2562 -
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา Denosumab ๖๐ mg solution for injection in pre-filled syringe,๑ ml,prefilled (๕๑๙๙๙๙๙๙-๗๓๙๖๖๙)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 8359

 แผน Denosumab 10042562.pdf

10 เม.ย. 2562 -
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา Empagliflozin ๒๕ mg film-coated tablet, ๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๙๖๕๒๐๕)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 8360

 แผน Empagliflozin 10042562.pdf

10 เม.ย. 2562 -
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา Darunavir ๖๐๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๖๔๘๘๘๙)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 8361

 แผน Darunavir 600 10042562.pdf

10 เม.ย. 2562 -
จ้างบริการและบำรุงรักษาเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคและการดื้อยาแบบอัตโนมัติ ด้วยเทคนิค Line Probe Assay (LPA) จำนวน 12 ชุด
» สำนักวัณโรค
# 8353

 ประกาศแผนจ้างบริการและบำรุงรักษาเครื่อง LPA จำนวน 12 ชุด@557,256(เม.ย.62).pdf

4 เม.ย. 2562 -
โครงการซื้อวัคซีนโรคไข้หวัดสายพันธ์สำหรับซีกโลกใต้ ชื่อการค้า VAXIGRIPTM
» กองคลัง
# 8350

 img 514.pdf

1 เม.ย. 2562 -
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณอาคาร กรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ 2562 ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» กองคลัง
# 8358

 img 525.pdf

29 มี.ค. 2562 -
จัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2562
» กองการเจ้าหน้าที่
# 8403
29 มี.ค. 2562 -
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีคัดเลือก
» สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ
# 8347

 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง.pdf

27 มี.ค. 2562 -
จ้างบริการและบำรุงรักษาเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคและการดื้อยาแบบอัตโนมัติ (GeneXpert) จำนวน 10 เครื่อง (19 Kits)
» สำนักวัณโรค
# 8344

 จ้างบริการและบำรุงรักษาเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคและการดื้อยาแบบอัตโนมัติ (GeneXpert) จำนวน 10 เครื่อง (19 Kits).pdf

26 มี.ค. 2562 -
ประกาศเผยแพร่แผนจ้างเหมาบริการเอกซเรย์ผู้ต้องขังในเรือนจำ(1,255,000)
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
# 8337

 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562.pdf

21 มี.ค. 2562 -
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  (1,283 รายการ) 1/65 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 3.80.223.123
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com