หน้าแรก


 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
  เรื่อง ราคากลาง วันที่ลงเว็บ
ชนิด
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อชุดน้ำยาตรวจวัณโรคระยะแฝง(IGRA test) ด้วยการนับ Spot (T-Spot. TB) จำนวน 2,928 เทสต์
» กองคลัง
# 9231

 CCF_000469.pdf

15 ก.ย. 2563 -
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อชุดน้ำยาตรวจวัณโรคระยะแฝง (IGRA readent) (QuantiFERON-TB Gold Plus) จำนวน 15,000 เทสต์
» กองคลัง
# 9232

 CCF_000470.pdf

15 ก.ย. 2563 -
เผยแพร่แผนการจัดจ้างวัดความหนาแน่นมวลกระดูก (BMD) ประจำปีงบประมาณ 2564
» สถาบันราชประชาสมาสัย
# 9224

 scan0135.pdf

14 ก.ย. 2563 -
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ระยะเวลา 12 เดือน ของสถาบันบำราศนราดููร
» กองคลัง
# 9222

 CCF_000466.pdf

11 ก.ย. 2563 -
ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (504,300.-บาท)
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
# 9220

 เผยแพร่แผน วิทย์ฯ 504,300 บาท.pdf

9 ก.ย. 2563 -
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าพื้นที่คลินิกและพื้นที่ห้องเก็บยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาคลินิกชุมชนสีลม@ทรอปเมด ระยะเวลา 11 เดือน
» กองคลัง
# 9221

 CCF_000463.pdf

9 ก.ย. 2563 -
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารกรมควบคุมโรค (อาคาร 1-11) ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง
# 9216

 CCF_000456.pdf

3 ก.ย. 2563 -
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเช่าระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลทางการแพทย์แบบดิจิตอล(PACS) ระยะเวลา 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 )
» กองคลัง
# 9208

 CCF_000444.pdf

1 ก.ย. 2563 -
ประกาศแผนการจ้างเหมาบริกาทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ปีงบประมาณ 2564
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี
# 9203

 ประกาศแผน ทำความสะอาด 64.pdf

28 ส.ค. 2563 -
ประกาศแผนการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ปีงบประมาณ 2564
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี
# 9204

 ประกาศแผน ยาม 64.pdf

28 ส.ค. 2563 -
เผยแพร่แผนการจัดซื้ออาหารสำหรับเลี้ยงผู้ป่วยห้องสามัญและผู้ป่วยห้องพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2564
» สถาบันราชประชาสมาสัย
# 9198

 scan0112.pdf

26 ส.ค. 2563 -
เผยแพร่แผนการจัดซื้ออาหารสำหรับเลี้ยงผู้ป่วยโรคเรื้อน ประจำปีงบประมาณ 2564
» สถาบันราชประชาสมาสัย
# 9199

 scan0113.pdf

26 ส.ค. 2563 -
เผยแพร่แผนการจ้างบำรุงรักษาซอฟท์แวร์ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (HIS) ประจำปีงบประมาณ 2564
» สถาบันราชประชาสมาสัย
# 9200

 scan0114.pdf

26 ส.ค. 2563 -
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ยกเลิกแผนการขจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ ของกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน
» กองคลัง
# 9194

 CCF_000436.pdf

25 ส.ค. 2563 -
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างปรับปรุงหอแยกโรคผู้ป่วย ชั้น 4 อาคาร 7 สถาบันบำราศนราดูร จำนวน 1 งาน
» กองคลัง
# 9195

 CCF_000437.pdf

25 ส.ค. 2563 -
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
# 9189

 img04198.pdf

20 ส.ค. 2563 -
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 25,000 โด๊ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» กองคลัง
# 9190

 CCF_000427.pdf

20 ส.ค. 2563 -
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
# 9187

 img03962.pdf

19 ส.ค. 2563 -
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อข้าวสารสำหรับหุงเลี้ยงผู้ป่วยโรคเรื้อน ประจำปีงบประมาณ 2564
» สถาบันราชประชาสมาสัย
# 9188

 scan0108.pdf

14 ส.ค. 2563 -
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณอาคารกรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ 2564
» กองคลัง
# 9179

 CCF_000412.pdf

10 ส.ค. 2563 -
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  (1,616 รายการ) 1/81 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 18.207.106.142
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com