หน้าแรก


 
สถานที่ติดต่อขอรับข้อมูล

ติดต่อ สถานที่ติดต่อขอรับข้อมูล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมควบคุมโรค
เลขที่ 88/21 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี 11000

สถานที่ติดต่อ
อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
เปิดให้บริการ เวลา 8.30 น. - 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดวันนักขัตฤกษ์

โทรศัพท์
0 2590 3269 , 0 2590 3000

โทรสาร
0 2591 8397


 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 18.207.106.142
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com