หน้าแรก


ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่
29 กรกฏาคม 2557
 
ประกาศร่าง TOR (วิธี ประกวดราคา)
ค้นหา
  เรื่อง ราคากลาง วันที่ลงเว็บ /วันที่หมดประชาพิจารณ์
ชนิด
(สคร.5 ราชบุรี) ร่างฯ ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการประจำปี 2562
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
# 7505

 ร่างเอกสารประกวดราคา.pdf

20 ส.ค. 2561 23 ส.ค. 2561 จ้างเหมาบริการ
กำหนดคุณลักษณะและราคากลางจัดซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรสเอชไอวี
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก
# 4580

 CCF31052560.pdf

31 พ.ค. 2560 5 มิ.ย. 2560 ซื้อ
ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์และสารเคมีด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก
# 3925

 ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์และสารเคมี.pdf

10 ม.ค. 2560 13 ม.ค. 2560 ซื้อ
จ้างเหมาขนส่งมุ้งชุบสารเคมีและมุ้งคลุมแปลชุบสารเคมี (LLIN/LLIHN) จำนวน 2 รายการ
» สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง
# 3774

 09 12 2559.pdf

9 ธ.ค. 2559 15 ธ.ค. 2559 จ้างเหมาบริการ
ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจหาเชื้อเอชไอวีดื้อยาต้านไวรัส วิธีที่ 1
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
# 3732

 spec_0001.pdf

30 พ.ย. 2559 1 ธ.ค. 2559 -
ประกวดราคาจัดซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัสเอชไอวี
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก
# 3673

 CCF25112559.pdf

25 พ.ย. 2559 2 ธ.ค. 2559 ซื้อ
ประกวดราคาซื้อสารเคมีด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก
# 3658

 CCF22112559.pdf

22 พ.ย. 2559 29 พ.ย. 2559 ซื้อ
ประกวดราคาจัดซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณเอชไอวี
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก
# 3635

 CCF18112559_0002.pdf

18 พ.ย. 2559 23 พ.ย. 2559 ซื้อ
ประกวดราคาซื้อสารเคมีด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก
# 3611

 ร่างประกวดราคาซื้อสารเคมี.pdf

16 พ.ย. 2559 21 พ.ย. 2559 ซื้อ
เผยแพร่ร่างประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 8 รายการ
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
# 3396

 IMG.pdf

18 ต.ค. 2559 21 ต.ค. 2559 -
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะสารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร์ 26 รายการ
» สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง
# 2346

 TOR 23 3 2559.pdf

23 มี.ค. 2559 29 มี.ค. 2559 ซื้อ
ประกวดราคาซื้อมุ้งโปลีเอสเตอร์สีขาว จำนวน 15,000 หลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
» สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง
# 1998

 TOR 27_01_2559.pdf

27 ม.ค. 2559 2 ก.พ. 2559 ซื้อ
รายละเอียดคุณลักษณเฉพาะเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 1851

 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน.pdf

17 ธ.ค. 2558 22 ธ.ค. 2558 ซื้อ
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 1852

 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจฯ.pdf

17 ธ.ค. 2558 22 ธ.ค. 2558 ซื้อ
ประกวดราคาซื้อสารเคมี จำนวน 9 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 อุบลราชธานี (รหัสเก่า)
# 1817

 TOR 2.pdf

14 ธ.ค. 2558 17 ธ.ค. 2558 ซื้อ
สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ขอเชิญสาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ร่างประกาศ เอกสารประกวดราคาและคุณลักษณะ การจ้างปรับปรุงศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
» สำนักระบาดวิทยา
# 1820

 prakad.pdf

14 ธ.ค. 2558 18 ธ.ค. 2558 จ้างก่อสร้าง
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจ้างจัดงานแถลงข่าว ของสถาบันราชประชาสมาสัย
» สถาบันราชประชาสมาสัย
# 1809

 2015-12-11-15-00-31-01.pdf

11 ธ.ค. 2558 15 ธ.ค. 2558 จ้างเหมาบริการ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ
» สำนักวัณโรค
# 1813

 TOR วัสดุวิทย์ 2 รายการ.pdf

11 ธ.ค. 2558 15 ธ.ค. 2558 ซื้อ
ร่างประกาศเชิญชวนและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างขนส่งมุ้ง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง
# 1816

 img 048.pdf

11 ธ.ค. 2558 16 ธ.ค. 2558 จ้างเหมาบริการ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 27 รายการ
» สถาบันราชประชาสมาสัย
# 1766

 รายละเอียด.pdf

9 ธ.ค. 2558 14 ธ.ค. 2558 ซื้อ
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  (543 รายการ) 1/28 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 18.207.106.142
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com