หน้าแรก


ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่
29 กรกฏาคม 2557
 
ประกาศร่าง TOR (วิธี e-Bidding)
ค้นหา
  เรื่อง ราคากลาง วันที่ลงเว็บ /วันที่หมดประชาพิจารณ์
ชนิด
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี
# 8410

 ร่าง TOR เผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน ครั้งที่ 2.pdf

17 พ.ค. 2562 23 พ.ค. 2562 ซื้อ
ประกาศร่างประกวดราคาวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน
# 8408

 f004.pdf

15 พ.ค. 2562 21 พ.ค. 2562 ซื้อ
ร่างประกาศเชิญชวนและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อระบบโทรศัพท์ภายในกรม จำนวน 1 ระบบ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง
# 8409

 img 552.pdf

15 พ.ค. 2562 15 พ.ค. 2562 ซื้อ
ร่างประกาศเชิญชวนและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ (Estimates SM) ระยะที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง
# 8402

 img 541.pdf

7 พ.ค. 2562 7 พ.ค. 2562 จ้างเหมาบริการ
ซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สถาบันราชประชาสมาสัย
# 8395

 ร่างประกาศรถตู้ (TOR).pdf

29 เม.ย. 2562 2 พ.ค. 2562 -
(ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อ Denosumab ๖๐ mg solution for injection in pre-filled syringe,๑ ml,prefilled (๕๑๙๙๙๙๙๙-๗๓๙๖๖๙) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 8373

 (ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อ Denosumab ๖๐ mg solution for injection in pre-filled syringe,๑ ml,prefilled (๕๑๙๙๙๙๙๙-๗๓๙๖๖๙) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).pdf

23 เม.ย. 2562 26 เม.ย. 2562 -
(ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อ Darunavir ๖๐๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๖๔๘๘๘๙) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 8371

 (ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อ Darunavir ๖๐๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๖๔๘๘๘๙) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).pdf

22 เม.ย. 2562 25 เม.ย. 2562 -
(ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อ Empagliflozin ๒๕ mg film-coated tablet, ๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๙๖๕๒๐๕) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 8370

 (ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อ Empagliflozin ๒๕ mg film-coated tablet, ๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๙๖๕๒๐๕) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).pdf

19 เม.ย. 2562 24 เม.ย. 2562 -
ร่างประกาศเชิญชวนและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อถุงยางอนามัย จำนวน 3 ราการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (ปรับปรุงครั้งที่ 1)
» กองคลัง
# 8357

 ร่างประกาศเชิญชวนซื้อถุงยางอนามัย จำนวน 3 รายการ ปรับปรุง ครั้งที่ 1.pdf

5 เม.ย. 2562 11 เม.ย. 2562 -
ร่างประกาศเชิญชวนและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์แท็ปแล็ต จำนวน 669 เครื่อง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ปรับปรุงครั้งที่ 1)
» กองคลัง
# 8356

 img 518.pdf

4 เม.ย. 2562 10 เม.ย. 2562 ซื้อ
ร่างประกาศเชิญชวนและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องระบบปฏิบัติการสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานตอบโต้ภาวะฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 2 แห่ง(ครั้งที่ 3) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง
# 8351

 img 515.pdf

1 เม.ย. 2562 4 เม.ย. 2562 จ้างเหมาบริการ
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี
# 8345

 ร่าง TOR เผยแพร่บนเว็บไซต์.pdf

26 มี.ค. 2562 29 มี.ค. 2562 ซื้อ
(ร่าง)เอกสารประกวดราคาซื้อ Liraglutide ๖ mg/๑ ml solution for injection, ๓ ml pen (๕๑๙๙๙๙๙๙-๕๖๗๔๖๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 8342

 (ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อ Liraglutide ๖ mg ๑ ml solution for injection, ๓ ml pen (๕๑๙๙๙๙๙๙-๕๖๗๔๖๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).pdf

25 มี.ค. 2562 28 มี.ค. 2562 -
ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ (ครั้งที่ 2) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง
# 8343

 img 510.pdf

25 มี.ค. 2562 28 มี.ค. 2562 ซื้อ
ร่างประกาศเชิญชวนและร่างเอกสารประกวดราคาซื้ซื้อถุงยางอนามัย จำนวน 3 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง
# 8340

 img 509.pdf

22 มี.ค. 2562 27 มี.ค. 2562 ซื้อ
(ร่าง)เอกสารประกวดราคาซื้อ Sitagliptin ๑๐๐ mg film-coated tablet,๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๖๔๗๒๘๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 8341

 (ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อ Sitagliptin ๑๐๐ mg film-coated tablet,๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๖๔๗๒๘๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).pdf

22 มี.ค. 2562 27 มี.ค. 2562 -
ร่างประกาศเชิญชวนและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจหาเชื้อเอชไอวีในกระแสเลือด (HIV Viral load) ชนิดที่ ๑ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง
# 8338

 20190321165746.pdf

21 มี.ค. 2562 26 มี.ค. 2562 ซื้อ
(ร่าง)เอกสารประกวดราคาซื้อ Ezetimibe ๑๐ mg tablet, ๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๖๘๕๑๑๕) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 8331

 (ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อ Ezetimibe ๑๐ mg tablet, ๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๖๘๕๑๑๕) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).pdf

19 มี.ค. 2562 22 มี.ค. 2562 -
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สถาบันราชประชาสมาสัย
# 8332

 5.ร่างเอกสารประกวดราคาคอมพิวเตอร์.pdf

19 มี.ค. 2562 22 มี.ค. 2562 -
ร่างประกาศเชิญชวนและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฎิบัติการสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 2 แห่ง (ครั้งที่ 2) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง
# 8318

 img 494.pdf

13 มี.ค. 2562 18 มี.ค. 2562 จ้างเหมาบริการ
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  (686 รายการ) 1/35 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 3.80.223.123
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com