หน้าแรก


ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่
29 กรกฏาคม 2557
 
การเผยแพร่ราคากลางตามแบบ ปปช. (วิธี เฉพาะเจาะจง)
ค้นหา
  เรื่อง ราคากลาง วันที่ลงเว็บ
ชนิด
โครงการซื้อชุดน้ำยาตรวจวัณโรคระยะแฝง(IGRA test) ด้วยการนับ Spot ( T Spot,TB) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» กองคลัง
# 8175
2,376,000 31 ม.ค. 2562 -
โครงการจ้างผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก(External Audit) ของโครงการกำจัดเชื้อมาลาเรียที่ดื้อยาในประเทศลุ่มแม่น้ำโขง (RAI2E) ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» กองคลัง
# 8176

 img 444.pdf

2,400,000 31 ม.ค. 2562 -
ประกาศราคากลางการจัดซื้อชุดผ่าตัดและผ้าป้องกันการกระเด็นของเลือด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» สถาบันราชประชาสมาสัย
# 8184

 ตารางแสดงวงเงิน_การจัดซื้อชุดผ่าตัดและผ้าป้องกันฯ.pdf

192,960.- 24 ม.ค. 2562 -
ประกาศราคากลางยา Efavirenz 600 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» สถาบันบำราศนราดูร
# 8153

 ตารางราคากลาง Efavirenz 600 mg film-coated tablet.pdf

22 ม.ค. 2562 -
ประกาศราคากลางยา Lopinavir 200 mg + Ritonavir 50 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» สถาบันบำราศนราดูร
# 8156

 ตารางราคากลาง Lopinavir 200 mg + Ritonavir 50 mg film-coated tablet.pdf

22 ม.ค. 2562 -
ประกาศราคากลางยา Lamivudine 150 mg + Nevirapine 200 mg + Zidovudine 250 film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» สถาบันบำราศนราดูร
# 8160

 2.ตารางราคากลาง Lamivudine 150 mg + Nevirapine 200 mg + Zidovudine 250 mg film-coated tablet.pdf

22 ม.ค. 2562 -
ประกาศราคากลางยา Nevirapine 200 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» สถาบันบำราศนราดูร
# 8148

 2.ตารางราคากลาง Nevirapine 200 mg tablet.pdf

21 ม.ค. 2562 -
ประกาศราคากลางยา Emtricitabine 200 mg + Tenofovir disoproxil fumarate 300 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» สถาบันบำราศนราดูร
# 8151

 2.ตารางราคากลาง Emtricitabine 200 mg + Tenofovir disoproxil fumarate 300 mg film-coated tablet.pdf

21 ม.ค. 2562 -
ขออนุมัติเผยแพร่ราคากลางน้ำยาตรวจหาปริมาณเชื้อเอชไอวีในกระแสเลือด(HIV Viral Load) ชนิดที่ 2
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
# 8126

 เผยแพร่ราคากลางน้ำยา.pdf

9 ม.ค. 2562 -
ขออนุมัติราคากลางและรายละเอียดของวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
# 8127

 ประกาศราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ.pdf

1,144,100 9 ม.ค. 2562 -
การจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» สถาบันราชประชาสมาสัย
# 8123

 ตารางแสดงวงเงินฯ_วัสดุทางการแพทย์ จำนวน 4 รายการ.pdf

124,600.- 7 ม.ค. 2562 -
โครงการจ้างผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก(External Audit) ของโครงการด้านวัณโรคและเอดส์รอบ NFR ประจำปีงบประมาณ 2561
» กองคลัง
# 8105

 img 401.pdf

1,950,000 27 ธ.ค. 2561 -
โครงการจ้างผลิตและพัฒนาสื่อความรู้เรื่องวัณโรค วัณโรคดื้อยาหลายขนาน (MDR-TB) และ วัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก (XDR-TB) สำหรับประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» กองคลัง
# 8094

 img 390.pdf

4,976,100 24 ธ.ค. 2561 -
โครงการจ้างผลิตและและพัฒนาสื่อความรู้สำหรับประชาชน เรื่อง โรคไข้หวัดใหญ่และปอดบวม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» กองคลัง
# 8095

 img 391.pdf

4,958,600 24 ธ.ค. 2561 -
โครงการจ้างผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเตือนภัยโรคและภัยสุขภาพ จดหมายข่าว กรมควบคุมโรค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» กองคลัง
# 8096

 img 392.pdf

4,979,520 24 ธ.ค. 2561 -
ประกาศราคากลางยา Metformin 500 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» สถาบันบำราศนราดูร
# 8090

 2.ตารางราคากลาง Metformin 500 mg.pdf

24 ธ.ค. 2561 -
ราคากลางจ้างพิมพ์แบบฟอร์มรายงาน 8 รายการ
» สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง
# 8087

 21 12 2561.pdf

1,544,000 บาท 21 ธ.ค. 2561 -
การจัดซื้อเฝือกสำเร็จรูป จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» สถาบันราชประชาสมาสัย
# 8099

 ตารางแสดงวงเงินฯ_เฝือก 2 รายการ.pdf

104,325.- 20 ธ.ค. 2561 -
การจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ
» สถาบันราชประชาสมาสัย
# 8100

 ตารางแสดงวงเงินฯ_วัสดุทางการแพทย์ 4 รายการ.pdf

108,872.50 20 ธ.ค. 2561 -
การจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» สถาบันราชประชาสมาสัย
# 8104

 ตารางแสดงวงเงินฯ_วัสดุทางการแพทย์ 7 รายการ.pdf

124,227.- 20 ธ.ค. 2561 -
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  (971 รายการ) 1/49 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 18.212.206.217
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com