หน้าแรก


ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่
29 กรกฏาคม 2557
 
การเผยแพร่ราคากลางตามแบบ ปปช. (วิธี เฉพาะเจาะจง)
ค้นหา
  เรื่อง ราคากลาง วันที่ลงเว็บ
ชนิด
งานเดินสายไฟฟ้า และติดตั้งอุปกรณ์อาคารบ้านพักผู้ป่วยฯ
» สถาบันราชประชาสมาสัย

 งานเดินสายไฟฟ้า และติดตั้งอุปกรณ์อาคารบ้านพักผู้ป่วยฯ.pdf

156,850.- 17 ส.ค. 2561 -
ประกาศราคากลาง งานจ้างก่อสร้างห้องคัดกรองโรคติดต่อ/กักกันโรคติดต่อ และห้องปฐมพยาบาล ของด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศภูสิงห์ (ช่องสะงำ) จังหวัดศรีสะเกษ
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี

 ราคากลาง.pdf

276,600.00 บาท 17 ส.ค. 2561 -
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Dell จำนวน 1 เครื่อง
» กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน

 61-154.pdf

2,557.30 บาท 17 ส.ค. 2561 -
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถรวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
» กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน

 61-155.pdf

9,200.-บาท 17 ส.ค. 2561 -
ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่อง ราคากลางงานจ้างออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ แผ่นพับเผยแพร่ความรู้เรื่อง "โรคไข้เลือดออก" และ "โรคมือ เท้า ปาก"
» สํานักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

 5..ราคากลาง.pdf

2,998,700 16 ส.ค. 2561 -
การกำหนดคุณลักษณะและราคากลางจัดซื้อของครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก

 CCF16082561_0009.pdf

127,800 16 ส.ค. 2561 -
การกำหนดคุณลักษณะและราคากลางจัดซื้อของครุภัณฑ์สำนักงาน 2 รายการ
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก

 CCF16082561_0008.pdf

25,000 16 ส.ค. 2561 -
การกำหนดคุณลักษณะและราคากลางจัดซื้อของครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 1 รายการ
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก

 CCF16082561_0007.pdf

300,000 16 ส.ค. 2561 -
การกำหนดคุณลักษณะและราคากลางจัดซื้อของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 7 รายการ
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก

 CCF16082561_0005.pdf

271,700 16 ส.ค. 2561 -
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาเพิ่มจำนวนสารพันธุกรรมด้วยวิธี RT-PCR และตรวจลำดับเบสของสารพันธุกรรมเชื้อโรคหัด-หัดเยอรมัน
» กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน

 61-151.pdf

192,600.-บาท 15 ส.ค. 2561 -
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารใช้ในโครงการ
» กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน

 61-152.pdf

5,616.78 บาท 15 ส.ค. 2561 -
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
» กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน

 61-153.pdf

86,937.50 บาท 15 ส.ค. 2561 -
การจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 6 รายการ
» สถาบันราชประชาสมาสัย

 การจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 6 รายการ.pdf

497,015.- 14 ส.ค. 2561 -
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาตรวจลำดับเบสของสารพันธุกรรมเชื้อโรคหัด-หัดเยอรมัน แบบ Big Dye V3.1
» กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน

 61-150.pdf

132,680.-บาท 10 ส.ค. 2561 -
โครงการจัดซื้อน้ำยาตรวจหาเชื้อเอชไอวีในกระแสเลือด (HIV Viral load) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» กองคลัง

 img-191.pdf

9,240,000.00 บาท 9 ส.ค. 2561 -
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่องประกาศเผยแพร่ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 1 รายการ ด้วยงบลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์

 CCF07082561_0009.pdf

100000 7 ส.ค. 2561 -
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์และวัสดุสำนักงาน
» กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน

 61-145.pdf

68,660.-บาท 7 ส.ค. 2561 -
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์เอกสารแนะนำความรู้เรื่องโรคหัดสำหรับประชาชน
» กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน

 61-146.pdf

288,000.-บาท 7 ส.ค. 2561 -
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์สมุดวัคซีนสำหรับผู้ใหญ่
» กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน

 61-147.pdf

338,300.-บาท 7 ส.ค. 2561 -
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานใช้ในโครงการ จำนวน 3 รายการ
» กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน

 61-148.pdf

6,835.15 บาท 7 ส.ค. 2561 -
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  (842 รายการ) 1/43 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 54.81.110.186
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com