หน้าแรก


ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่
29 กรกฏาคม 2557
 
การเผยแพร่ราคากลางตามแบบ ปปช. (วิธี เฉพาะเจาะจง)
ค้นหา
  เรื่อง ราคากลาง วันที่ลงเว็บ
ชนิด
ประกาศราคากลาง โครงการจ้างบริการและบำรุงรักษาเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคและการดื้อยาแบบอัตโนมัติ (GeneXpert) จำนวน 28 เครื่อง (40 kit) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» กองคลัง

 20181214133507.pdf

1,420,000.- บาท 14 ธ.ค. 2561 -
ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อชุดน้ำยาทดสอบเชื้อวัณโรคดื้อยาหลายขนาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» กองคลัง

 20181214155149.pdf

3,045,000.00 บาท 14 ธ.ค. 2561 -
การจ้างปรับปรุงกั้นหอผู้ป่วยโรคทั่วไปและพิเศษชั้น 6 อาคาร 9 ชั้น ภายในสถาบันราชประชาสมาสัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» สถาบันราชประชาสมาสัย

 ราคากลาง_การจ้างปรับปรุงกั้นหอผู้ป่วยโรคทั่วไป และพิเศษ ชั้น 6 อาคาร 9 ชั้น.pdf

196,300.- 11 ธ.ค. 2561 -
การจัดจ้างพิมพ์สื่อประเภทไวนิล แผ่นพับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» สถาบันราชประชาสมาสัย

 ตารางแสดงวงเงินฯ_การจัดจ้างพิมพ์สื่อประเภทไวนิลฯ.pdf

125,725.- 7 ธ.ค. 2561 -
โครงการซื้อวัคซีนป้องกันโรคหัด-หัดเยอรมัน (MR) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» กองคลัง

 img 360.pdf

4,997,760 6 ธ.ค. 2561 -
การจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» สถาบันราชประชาสมาสัย

 ตารางแสดงวงเงิน_จัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ 10 รายการ.pdf

265,520.50 6 ธ.ค. 2561 -
การจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» สถาบันราชประชาสมาสัย

 วัสดุทางการแพทย์ 10 รายการ.pdf

495,000.- 4 ธ.ค. 2561 -
การจัดซื้อรองเท้าหุ้มข้อสำหรับผู้พิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» สถาบันราชประชาสมาสัย

 ตารางแสดงวงเงินฯ_รองเท้าหุ้มข้อสำหรับผู้พิการ.pdf

232,500.- 4 ธ.ค. 2561 -
จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ด้วยเงินช่วยเหลือต่างประเทศ โครงการกองทุนโลก ด้านวัณโรค
» สำนักวัณโรค

 ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์ 2 รายการ@602,196.pdf

30 พ.ย. 2561 -
ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่อง ราคากลางงานจ้างการสำรวจวิเคราะห์ข้อมูล และประเมินผลการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคและภัยสุขภาพ พฤติกรรมการป้องกัน และควบคุมโรค และภาพลักษณ์ของกรมควบคุมโรคของประชาชนไทย ประจำปี
» สํานักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

 ตารางราคากลางการสำรวจฯ.pdf

495,000 23 พ.ย. 2561 -
การจัดจ้างพิมพ์สื่อประเภทกระเป๋าผ้าดิบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» สถาบันราชประชาสมาสัย

 ตารางแสดงวงเงิน_การจัดจ้างพิมพ์สื่อประเภทกระเป๋าผ้าดิบสกรีนความรู้.pdf

173,340.- 20 พ.ย. 2561 -
โครงการซื้อวัคซีนป้องกันโรคไข้เหลือง ชื่อทางการค้า STAMARIL โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» กองคลัง

 img 317.pdf

6,732,000 14 พ.ย. 2561 -
การเช่าเครื่องวัดมวลกายและวิเคราะห์ไขมันในร่างกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» สถาบันราชประชาสมาสัย

 การเช่าเครื่องวัดมวลกายและวิเคราะห์ไขมันในร่างกาย.pdf

200,000.- 13 พ.ย. 2561 -
การจัดจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์สุขภาพดีวัยทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» สถาบันราชประชาสมาสัย

 การจัดจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์สุขภาพดีวัยทำงาน.pdf

130,000.- 13 พ.ย. 2561 -
ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่อง ราคากลางงานจ้างออกแบบและผลิตเอกสารความรู้ รู้แล้วรู้โรค 100 คำถาม-คำตอบ การป้องกันควบคุมโรค
» สํานักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

 Tor+ราคากลาง รู้แล้วรู้โรค.pdf

898400 12 พ.ย. 2561 -
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี ประกาศเผยแพร่ ตารางแสดงวงเงินฯ และราคากลาง โครงการบริหารจัดการ เวชภัณฑ์ยา และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา วัสดุวิทย์และสารเคมี สคร.6 ชลบุรี
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี

 121161.PDF

12 พ.ย. 2561 -
ซื้อยารักษาโรคไข้มาลาเรีย DHA+PIP ชนิดฟัลซิปารัม ชื่อการค้า EURARTESIM 320 MG./40 MG.FILM COATED TABLETS จำนวน 7,768 แผง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง

 8 11 2561.pdf

1,165,200 บาท 8 พ.ย. 2561 -
ซื้อยารักษาโรคเท้าช้าง Diethylcarbamazine citrate ขนาน 300 มิลลิกรัม จำนวน 1,000 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง

 02 11 2561.pdf

1,880,000 2 พ.ย. 2561 -
จ้างพิมพ์ชุดสื่อจิตอาสาปราบยุงเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง

 31 10 2561.pdf

4,850,000 31 ต.ค. 2561 -
การจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» สถาบันราชประชาสมาสัย

 ราคากลาง_การจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 7 รายการ.pdf

194,419.- 31 ต.ค. 2561 -
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  (944 รายการ) 1/48 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 54.82.10.219
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com