หน้าแรก


ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่
29 กรกฏาคม 2557
 
การเผยแพร่ราคากลางตามแบบ ปปช. (วิธี เฉพาะเจาะจง)
ค้นหา
  เรื่อง ราคากลาง วันที่ลงเว็บ
ชนิด
โครงการจ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์โปสเตอร์เรื่อง 7 เคล็ดลับง่ายๆ ในการวัดความดันโลหิตให้ถูกต้อง และจ้างพิมพ์ภาพพลิก ความดันวัดก่อน รู้ก่อนควบคุมได้ จำนวน 2 รายการ
» กองคลัง
# 8415

 img 560.pdf

3,664,000 23 พ.ค. 2562 -
โครงการซื้อวัคซีนรวมป้องกันโรคหัด-หัดเยอรมัน (MR) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» กองคลัง
# 8416

 img 561.pdf

21,262,400 23 พ.ค. 2562 -
โครงการจ้างผลิตสื่อความรู้เรื่องโรคอุจจาระร่วงจากเชื้อไวรัส จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» กองคลัง
# 8401

 img 538.pdf

4,950,000 3 พ.ค. 2562 -
โครงการ จ้างผลิตและและพัฒนาสื่อความรอบรู้ด้านเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» กองคลัง
# 8400

 img 536.pdf

4,992,000 2 พ.ค. 2562 -
ราคากลางจ้างบริการและบำรุงรักษาเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคและการดื้อยาแบบอัตโนมัติ ด้วยเทคนิค Line Probe Assay (LPA) จำนวน 12 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» สำนักวัณโรค
# 8399

 ราคากลางจ้างบริการและบำรุงรักษาเครื่อง LPA จำนวน 12 ชุด@557,256.pdf

557,256.00 บาท 1 พ.ค. 2562 -
ประกาศราคากลางจ้างจัดงานรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ
# 8397

 2.1ราคากลางงานบุหรี่โลก ปี 2562.pdf

899,816.50 26 เม.ย. 2562 -
โครงการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธ์สำหรับซีกโลกใต้ ชื่อการค้า VAXIGRIP จำนวน 195,000 โด๊ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» กองคลัง
# 8362

 20190410175538.pdf

19,012,500.00 บาท 10 เม.ย. 2562 -
ราคากลางจ้างบริการและบำรุงรักษาเครื่อง Xpert จำนวน 10 เครื่อง(19 Kits)@674,500
» สำนักวัณโรค
# 8355

 ราคากลางจ้างบริการและบำรุงรักษาเครื่อง Xpert จำนวน 10 เครื่อง(19 Kits)@674,500.pdf

674,500.00 บาท 4 เม.ย. 2562 -
ราคากลางการจัดซืัอวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 8 รายการ
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
# 8348

 ประกาศราคากลาง28032562.pdf

134,178.40 28 มี.ค. 2562 -
โครงการจ้างออกแบบและผลิตสื่อให้ความรู้สำหรับโครงการกำจัดเชื้อมาลาเรียดื้อยาในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Regional Artemisinin Resistance Intiative to Elimination : RAI2E) ภายใต้โครงการกองทุนโลกด้านมาลาเรีย ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 8 รายการ โดยวิธ๊เฉพาะเจ
» กองคลัง
# 8336

 img 505.pdf

2,870,820 20 มี.ค. 2562 -
ประกาศราคากลางยา Tenofovir disoproxil fumarate 300 mg + Emtricitabine 200 mg film-coated tablet
» สถาบันบำราศนราดูร
# 8330

 2.ตารางราคากลาง.pdf

19 มี.ค. 2562 -
โครงการจ้างออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ความรอบรู้ด้านสุขภาพ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» กองคลัง
# 8323
4,900,000 18 มี.ค. 2562 -
โครงการจ้างผลิตสื่อความรู้ เรื่อง โรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน 2 ภาษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» กองคลัง
# 8324

 img 503.pdf

4,939,750 18 มี.ค. 2562 -
จ้างพิมพ์ชุดสื่อสิ่งพิมพ์สำหรับการป้องกันและแนวทางรักษาโรคติดต่อนำโดยแมลง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง
# 8319

 07032562.pdf

4,970,000 12 มี.ค. 2562 -
ราคากลางจัดซื้อม่านม้วนระบบโซ่ดึง จำนวน 20 รายการ
» สำนักระบาดวิทยา
# 8321

 ราคากลางซื้อม่านม้วนระบบโซ่ดึง.pdf

186,450 บาท 8 มี.ค. 2562 -
โครงการซื้อยานอกบัญชีหลักแห่งชาติ จำนวน 2 รายการ
» กองคลัง
# 8236

 img 477.pdf

3,073,468 26 ก.พ. 2562 -
โครงการชื่อน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัสเอชไอวีในกระแสเลือด (CAP/CTM Hiv-1 Test V2.0) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» กองคลัง
# 8235

 img 475.pdf

4,583,040 25 ก.พ. 2562 -
โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» กองคลัง
# 8198

 img 470.pdf

15,015,120 21 ก.พ. 2562 -
โครงการซื้อชุดน้ำยาตรวจวัณโรคระยะแฝง(IGRA test) ด้วยการนับ Spot ( T Spot,TB) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» กองคลัง
# 8175
2,376,000 31 ม.ค. 2562 -
โครงการจ้างผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก(External Audit) ของโครงการกำจัดเชื้อมาลาเรียที่ดื้อยาในประเทศลุ่มแม่น้ำโขง (RAI2E) ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» กองคลัง
# 8176

 img 444.pdf

2,400,000 31 ม.ค. 2562 -
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  (989 รายการ) 1/50 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 3.80.223.123
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com