หน้าแรก


ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่
29 กรกฏาคม 2557
 
การเผยแพร่ราคากลางตามแบบ ปปช. (วิธี เฉพาะเจาะจง)
ค้นหา
  เรื่อง ราคากลาง วันที่ลงเว็บ
ชนิด
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงค่าก่อสร้างบ่อพักสายไฟฟ้าใต้ดินและติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในเป็นรูปแบบสายอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» กองคลัง

 img 287.pdf

18 ต.ค. 2561 -
เผยแพร่ราคากลาง โครงการตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
» ศูนย์สารสนเทศ

 pa_20181018_0001_NEW.pdf

100000 18 ต.ค. 2561 -
จัดซื้อยารักษาโรคไข้มาลาเรีย จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง

 17 10 2561 1.pdf

774,650 บาท 16 ต.ค. 2561 -
การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» สถาบันราชประชาสมาสัย

 ตารางแสดงวงเงินการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 โครงการ.pdf

413,700.- 4 ต.ค. 2561 -
เปิดเผยราคากลางจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยประจำปีงบประมาณ 2562
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์

 CCF01102561.pdf

396756บาท 1 ต.ค. 2561 -
ประกาศราคากลางจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัยประจำปี2562
» สถาบันราชประชาสมาสัย

 ตางรางวงเงินปี2562.pdf

4,866,000.- บาท 28 ก.ย. 2561 -
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก
» สำนักระบาดวิทยา

 4.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง.docx

180000 28 ก.ย. 2561 -
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคลากร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำคลังวัคซีน
» กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน

 62-001.pdf

126,000.-บาท 27 ก.ย. 2561 -
ราคากลางขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลง ขนาด 100 เควีเอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา

 ตารางราคากลางเอกสารประกอบ.pdf

253246.95 26 ก.ย. 2561 -
ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่อง ราคากลางจ้างบริการสืบค้นข่าวออนไลน์ทางสื่อสิ่งพิมพ์ ที่เกี่ยวข้องกับโรคและภัยสุขภาพของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562
» สํานักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

 6.1.ราคากลาง.pdf

497,550 24 ก.ย. 2561 -
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในการจัดซื้อยา Dorzolamide 2% and Timolol 0.5% Eye Drop 5 ml จำนวน 600x5 ml
» สถาบันราชประชาสมาสัย

 cosopt .pdf

179,760.-บาท 21 ก.ย. 2561 -
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในการจัดซื้อยา Fusidic acid cream 5 gm จำนวน 3,996 x 5 gm
» สถาบันราชประชาสมาสัย

 Lucinar.pdf

213,786.- บาท 21 ก.ย. 2561 -
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในการจัดซื้อยา Sodium fusidate ointment 5 gm จำนวน 1,992x5 gm
» สถาบันราชประชาสมาสัย

 fucidin oint .pdf

170,515.20.-บาท 21 ก.ย. 2561 -
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในการจัดซื้อยา Calcipotriol 50 mcg/g ointment 30 gm จำนวน 250 x 30 gm
» สถาบันราชประชาสมาสัย

 Daivonex .pdf

133,750.-บาท 21 ก.ย. 2561 -
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในการจัดซื้อยา Desoximetasone 0.25% cream 15 gm จำนวน 2,496 x 15 gm
» สถาบันราชประชาสมาสัย

 Topicort.pdf

186,950.40.- บาท 21 ก.ย. 2561 -
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อยา Clobetasol propionate 0.05% cream 500 gm จำนวน 1,332x500 gm
» สถาบันราชประชาสมาสัย

 Clobe .pdf

333,506.16.-บาท 21 ก.ย. 2561 -
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในการจัดซื้อยา Betamethasone Dipropionate 0.05% cream 500 gm จำนวน 900x500 gm
» สถาบันราชประชาสมาสัย

 Dipro .pdf

495,000.-บาท 21 ก.ย. 2561 -
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่องประกาศเผยแพร่ราคากลาง จัดซื้อสารเคมี จำนวน 6 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์

 Medium Price.pdf

1,271,500 20 ก.ย. 2561 -
โครงการจ้างปรับปรุงค่าก่อสร้างบ่อพักสายไฟฟ้าใต้ดินและติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในเป็นรูปแบบสายอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ซ)
» กองคลัง

 img 257.pdf

10,359,500 19 ก.ย. 2561 -
ราคากลางค่าขน-ย้าย ติดตั้ง อุปกรณ์พร้อมเชื่อมต่อระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ของสำนักระบาดวิทยา
» สำนักระบาดวิทยา

 ราคากลางขน-ย้าย Server.pdf

492,200.- บาท 18 ก.ย. 2561 -
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  (915 รายการ) 1/46 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 54.145.83.79
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com