หน้าแรก


ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่
29 กรกฏาคม 2557
 
การเผยแพร่ราคากลางตามแบบ ปปช. (วิธี ตกลงราคา)
ค้นหา
  เรื่อง ราคากลาง วันที่ลงเว็บ
ชนิด
ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบปฏิบัติการสำหรับคลาวด์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
» ศูนย์สารสนเทศ

 ราคากลาง Ram.pdf

497,550 2 เม.ย. 2561 -
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจ้างผลิตคู่มือการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยยึดชุมชนเป็นฐาน(CBI NCDs) จำนวน 1 รายการ
» สำนักโรคไม่ติดต่อ

 ผลิตสื่อCBI61.pdf

150,000 บาท 29 ม.ค. 2561 -
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจ้างผลิตสื่อแผ่นพับ เรื่องการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุป้องกันได้ด้วยการประเมินและจัดการความเสี่ยงและสื่อวีดีทัศน์ เรื่องการพลัดตกหกล้มในผุ้สูงอายุ จำนวน 1 รายการ
» สำนักโรคไม่ติดต่อ

 ผลิตสื่อการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ61.pdf

153,010 บาท 29 ม.ค. 2561 -
สำนักโรคไม่ติดต่อ จัดซื้อชุดโปรแกรมสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ
» สำนักโรคไม่ติดต่อ

 Tableau61.pdf

273,385 บาท 22 ม.ค. 2561 -
รายละเอียดคุณลักษณะการจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์งานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังวัยทำงาน จำนวน 11 รายการ
» สำนักโรคไม่ติดต่อ

 2018-01-15-15-34-41-01.pdf

1,926,000 บาท 10 ม.ค. 2561 -
เช่าพื้นที่จัดเก็บเอกสารของสำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลกและระดับหน่วยงานผู้รับทุนรองของโครงการด้านวัณโรคและเอดส์
» สำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลก

 เช่าพื้นที่จัดเก็บเอกสาร.pdf

305,386.56 12 ธ.ค. 2560 -
เผยแพร่ราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะ วัสดุวิทยาศาสตร์ 2 รายการ
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น

 วัสดุวิทย์ 2 รายการ.pdf

2260 30 พ.ย. 2560 -
เผยแพร่ราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะ ตลับอุจจาระ
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น

 ตลับอุจจาระ.pdf

15000 30 พ.ย. 2560 -
รายละเอียดคุณลักษณะการซื้อชุดสื่อการสอนเพื่อเสริมสร้างสมดุลสุขภาพ
» สำนักโรคไม่ติดต่อ

 สื่อการสอนสร้างสมดุล61.pdf

302,500 บาท 7 พ.ย. 2560 -
เผยแพร่ราคากลางและขอบเขตงานจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า สำหรับอาคารศูนย์ประชุม
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น

 ปรับปรุงระบบไฟฟ้า.pdf

176044.51 2 พ.ย. 2560 -
ผงหมึกคอมพิวเตอร์
» สำนักโรคติดต่อทั่วไป

 ราคากลางซื้อผงหมึกคอมพิวเตอร์ จน.9 รายการ. ข้อมูลประกาศเวป.pdf

313,831.-บาท 20 ต.ค. 2560 -
จัดซื้อยารักษามาลาเรียรุนแรง Artesunate ชนิดฉีก ขนาน 60 มิลลิกรัม จำนวน 1,000 ขวดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง

 19 10 2560.pdf

126,000 บาท 19 ต.ค. 2560 -
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจ้างจัดกิจกรรมรณรงค์วันเบาหวานโลก 2560
» สำนักโรคไม่ติดต่อ

 2017-10-19-16-31-10-01.pdf

499,500 บาท 19 ต.ค. 2560 -
โครงการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
» กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน

 61-001.pdf

169,060.-บาท 17 ต.ค. 2560 -
ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่อง ราคากลางงานจ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางนิตยสารสยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์
» สํานักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
490,000 16 ต.ค. 2560 -
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องปริ้นเตอร์
» สำนักโรคติดต่อทั่วไป

 61-01.pdf

- 12 ต.ค. 2560 -
ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่องราคากลางงานจ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางนิตยสารมติชนสุดสัปดาห์
» สํานักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

 ราคากลาง มติชนสุดสัปดาห์.pdf

480000 12 ต.ค. 2560 -
จัดซื้อยาทากันยุง ชนิดบรรจุขวด จำนวน 7,986 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง

 10 10 2560.jpg

293,538 บาท 10 ต.ค. 2560 -
จัดซื้อสเปรย์แอร์โรซอลกำจัดแมลง ขนาด 300 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง

 09 10 2560 2.pdf

400,000 บาท 9 ต.ค. 2560 -
จัดซื้อสารเคมีเดลต้ามิทริน 5% WDP จำนวน 399 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง

 09 10 2560 1.pdf

498,570 บาท 9 ต.ค. 2560 -
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  (1,405 รายการ) 1/71 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 54.82.10.219
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com