หน้าแรก


ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่
29 กรกฏาคม 2557
 
การเผยแพร่ราคากลางตามแบบ ปปช. (วิธี e-Bidding)
ค้นหา
  เรื่อง ราคากลาง วันที่ลงเว็บ
ชนิด
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ (Estimates SM) ระยะที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง
# 8376

 รายละเอียดคุณลักษณะ.pdf

7,000,000 25 เม.ย. 2562 -
ประกาศราคากลาง Denosumab ๖๐ mg solution for injection in pre-filled syringe,๑ ml,prefilled (๕๑๙๙๙๙๙๙-๗๓๙๖๖๙)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 8372

 ราคากลาง Denosumab 23042562.pdf

23 เม.ย. 2562 -
ประกาศราคากลาง Darunavir ๖๐๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๖๔๘๘๘๙)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 8367

 ราคากลาง Darunavir 600 17042562.pdf

17 เม.ย. 2562 -
ประกาศราคากลาง Empagliflozin ๒๕ mg film-coated tablet, ๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๙๖๕๒๐๕)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 8368

 ราคากลาง Empagliflozin 17042562.pdf

17 เม.ย. 2562 -
เผยแพร่ราคากลางการจ้างเหมาบริการเอกซเรย์ทรวงอกพร้อมอ่านฟิล์มด้วยรถเอกซเรย์เคลื่อนที่(Digital mobile X-ray)
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
# 8352

 เผยแพร่ราคากลางการจ้างเหมาบริการเอกซเรย์ทรวงอก.pdf

939,250 2 เม.ย. 2562 -
โครงการจ้างปรับปรุงระบบปฏิบัติการสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานตอยโต้ภาวะฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 2 แห่ง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง
# 8349

 ราคากลางจ้างปรับปรุง.pdf

12,514,300.00 บาท 29 มี.ค. 2562 -
โครงการซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding)
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี
# 8346

 ตารางราคากลาง + รายละเอียดคุณลักษณะ เผยแพร่บนเว็บไซต์.pdf

1,279,413.00 บาท 26 มี.ค. 2562 -
ประกาศราคากลาง Liraglutide ๖ mg/๑ ml solution for injection, ๓ ml pen (๕๑๙๙๙๙๙๙-๕๖๗๔๖๑)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 8334

 ราคากลาง Liraglutide 20032562.pdf

20 มี.ค. 2562 -
ประกาศราคากลาง Sitagliptin ๑๐๐ mg film-coated tablet,๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๖๔๗๒๘๒)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 8335

 ราคากลาง Sitagliptin 20032562.pdf

20 มี.ค. 2562 -
โครงการจัดซื้อถุงยางอนามัย จำนวน 3 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง
# 8333

 . รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของถุงยางอนามัย จำนวน 3 รายการ 62.pdf

37,779,000.00 บาท 19 มี.ค. 2562 -
โครงการซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณเชื้อเอชไอวีในกระแสเลือด (HIV Viral Load) ชนิดที่ 1
» กองคลัง
# 8326

 img 499.pdf

14,266,560 18 มี.ค. 2562 -
ประกาศราคากลาง Ezetimibe ๑๐ mg tablet, ๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๖๘๕๑๑๕)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 8322

 ราคากลาง Ezetimibe 15032562.pdf

15 มี.ค. 2562 -
โครงการรจ้างปรับปรุงห้องปฎิบัติการสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 2 แห่ง
» กองคลัง
# 8311
12,327,200 7 มี.ค. 2562 -
ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 22 รายการ
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
# 8312

 ประกาศราคากลาง 07032562.pdf

695,781.06 7 มี.ค. 2562 -
โครงการซื้อคอมพิวเตอร์แท็ปแล็ต จำนวน 669 เครื่อง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง
# 8307

 img 486.pdf

4,014,000 5 มี.ค. 2562 -
ประกาศราคากลางประกวดราคาซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สถาบันราชประชาสมาสัย
# 8309

 ตารางแสดงวงเงิน_วัสดุทางการแพทย์ 3 รายการ.pdf

703,300.- 28 ก.พ. 2562 -
ประกาศราคากลางจ้างจัดงานรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2562
» สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ
# 8237

 ตารางราคากลางงานบุรี่โลก ปี 2562 .pdf

899,335.00 26 ก.พ. 2562 -
โครงการซื้อชุดเลนส์ผ่าตัดสำหรับจองประสาทตาติดกล้องผ่าตัดรวมชุดกลับภาพ (Inverter Binocular) และกล้องผู้สังเกตการณ์(Assistant&rsquos; Miroscope) จำนวน 1 ชุด
» กองคลัง
# 8212

 img 472.pdf

2,400,003 22 ก.พ. 2562 -
ประกาศราคากลาง Abacavir ๖๐๐ mg+lamivudine ๓๐๐ mg film-coated tablet,๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๓๕๕๓๘๑)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 8193

 ราคากลาง ABV+LMV 13022562.pdf

14 ก.พ. 2562 -
โครงการจ้างออกแบบก่อสร้างอาคารศูนย์สาธิตบริการและอาคารจอดรถกรมควบคุมโรค
» กองคลัง
# 8192

 img 469.pdf

14,977,100 13 ก.พ. 2562 -
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  (588 รายการ) 1/30 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 3.80.223.123
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com