หน้าแรก


ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่
29 กรกฏาคม 2557
 
การเผยแพร่ราคากลางตามแบบ ปปช. (วิธี e-Bidding)
ค้นหา
  เรื่อง ราคากลาง วันที่ลงเว็บ
ชนิด
โครงการซื้อครุภัณฑ์การแพทย์และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ
» กองคลัง

 img-285-ราคากลางครุภัณฑ์วิทย์.pdf

9,833,835 17 ต.ค. 2561 -
เผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา

 MX-M314NV_20181022_190854.pdf

954,230.-บาท 16 ต.ค. 2561 -
โครงการซื้ออุปกรณเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายและการสื่อสาร จำนวน 7 ชุด โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง

 777.pdf

6,405,000 11 ต.ค. 2561 -
ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อชุดระบบสื่อสารเครือข่ายผ่านระบบเซลลูล่าร์ สำหรับ EOC จำนวน ๑ ระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» ศูนย์สารสนเทศ

 Step1_ปปช.pdf

3,000,000 10 ต.ค. 2561 -
ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อระบบการเข้ารหัสระบบฐานข้อมูลด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» ศูนย์สารสนเทศ

 S__19275780.jpg

1900000 9 ต.ค. 2561 -
โครงการซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง

 img 273.pdf

4,900,000 8 ต.ค. 2561 -
ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่อง ราคากลางงานจ้างสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับโรคและภัยสุขภาพ (กรมควบคุมโรคโพล)
» สํานักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

 ตารางราคากลาง โพล62.pdf

800000 8 ต.ค. 2561 -
เผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา

 เผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4 รายการ.pdf

763,000.- บาท 8 ต.ค. 2561 -
ประกาศราคากลางเช่าระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลทางการแพทย์แบบดิจิตอล (PACS) จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สถาบันบำราศนราดูร

 ตารางราคากลาง.pdf

1,935,000.00 บาท 5 ต.ค. 2561 -
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง

 ราคากลาง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ.pdf

23,500,000.00 บาท 4 ต.ค. 2561 -
โครงการจัดซื้อเครื่องตรวจหาสารพันธุกรรมความไวสูง จำนวน 1 เครื่อง พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง

 ราคากลางและรายละเอียดเครื่องตรวจหาสารพันธุกรรม จน. 1 เครื่อง พร้อมติดตั้ง.pdf

16,000,000.00 บาท 3 ต.ค. 2561 -
โครงการซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี

 ตารางแสดงราคากลาง.pdf

2,984,000.00 บาท 3 ต.ค. 2561 -
โครงการจ้างก่อสร้างอาคารชุดรวมพักอาศัย ขนาด 32 ห้อง จำนวน 1 หลัง ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง

 ราคากลางจ้างก่อสร้าง-สคร.-2-พิษณุโลก (1).pdf

12,160,000 2 ต.ค. 2561 -
จัดซื้อยาทากันยุง จำนวน 3 รายการ โดยวิธี e-bidding
» สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง

 11061-2.pdf

1,244,585 1 ต.ค. 2561 -
จัดซื้อสารเคมี จำนวน 4 รายการ โดยวิธี e-bidding
» สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง

 11061-1.pdf

4,601,750 1 ต.ค. 2561 -
ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ (Autoclave) จำนวน 2 เครื่อง (ครั้งที่ 2)
» สำนักวัณโรค

 ราคากลางครุภัณฑ์วิทย์.pdf

28 ก.ย. 2561 -
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี ประกาศ เผยแพร่ราคากลาง ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงลาย ชนิด เกล็ดซีโอไลท์
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี

 270961-1.PDF

27 ก.ย. 2561 -
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี ประกาศ เผยแพร่ราคากลาง คุณลักษณะเฉพาะสารผสมซีต้าไซเพอร์มิทริน
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี

 27092561-2.pdf

27 ก.ย. 2561 -
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี ประกาศ การซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี

 27092561-3.PDF

27 ก.ย. 2561 -
ประกาศราคากลาง Pregabalin ๗๕ mg capsule, hard, ๑ capsule (๕๑๙๙๙๙๙๙-๓๖๔๖๑๑)
» สถาบันบำราศนราดูร

 ราคากลาง Pregabalin.pdf

25 ก.ย. 2561 -
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  (506 รายการ) 1/26 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 54.145.83.79
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com