หน้าแรก


 
มาตรา 7 (1) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
ค้นหา
  เรื่อง ราคากลาง วันที่ลงเว็บ
ชนิด
โครงสร้างและการจัดหน่วยงาน อำนาจหน้าที่ และสถานที่ติดต่อ เพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของกรมควบคุมโรค
» สำนักงานเลขานุการกรม
# 8202

 T_0002.PDF

21 มี.ค. 2562 -
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2552
» สำนักงานเลขานุการกรม
# 8288

 52-DDC.pdf

20 พ.ย. 2561 -
ผังโครงสร้างกรมควบคุมโรค
» สำนักงานเลขานุการกรม
# 8289
19 พ.ย. 2561 -
ประกาศโครงสร้างกรมควบคุมโรคติดต่อ เรื่อง โครงสร้างและการจัดหน่วยงาน อำนาจหน้าที่ และสถานที่ติตต่อ เพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของกรมควบคุมโรคติดต่อ
» สำนักงานเลขานุการกรม
# 8290

 ประกาศโครงสร้าง.PDF

19 พ.ย. 2561 -
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
  1  (4 รายการ) 1/1 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 3.238.8.102
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com