หน้าแรก
  รายงานแบบฟอร์ม ป.ป.ท. 003 >
รายงานแบบฟอร์ม ป.ป.ท. 003
เลือกหน่วยงาน:    เดือน:
 
  เรื่อง วันที่  
โครงการจ้างเหมาบริการจัดหาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามจุดคัดกรองที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
» สำนักโรคติดต่อทั่วไป

 ป.ป.ท.003(24 ต.ค.57).pdf
 
24 ต.ค. 2557 ดาวน์โหลด
จัดซื้อน้ำยาตรวจภูมิคุ้มกันโรคหัดเยอรมันและจัดซื้อน้ำยาตรวจภูมิคุ้มกันโรคหัด
» สำนักโรคติดต่อทั่วไป

 ป.ป.ท.003(20 ต.ค.57).pdf
 
24 ต.ค. 2557 ดาวน์โหลด
โครงการวิจัย เรื่องการศึกษาประสิทธิผลและความคุ้มค่าของวัคซีนไวรัสไรต้าในจังหวัดนำร่อง (เพชรบูรณ์และสุโขทัย)และคลอรีนเม็ด
» สำนักโรคติดต่อทั่วไป

 201410201413774912_ป.ป.ท.003_(17 ต.ค.57).pdf
 
22 ต.ค. 2557 ดาวน์โหลด
  1  (3 รายการ) 1/1 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 35.168.112.145
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com