หน้าแรก
  รายงานแบบฟอร์ม ป.ป.ท. 003 >
รายงานแบบฟอร์ม ป.ป.ท. 003
เลือกหน่วยงาน:    เดือน:
 
  เรื่อง วันที่  
ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่อง ราคากลางงานจ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ในรายการสนทนาทางโทรทัศน์
» สํานักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

 ปปท.งานจ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในรายการสนทนาโทรทัศน์.pdf
 
22 เม.ย. 2558 ดาวน์โหลด
ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ราคากลาง เรื่อง งานจ้างผลิตและเผยแพร่สารคดีโทรทัศน์ เรื่องโรคและภัยสุขภาพ
» สํานักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

 ป.ป.ท003.pdf
 
20 เม.ย. 2558 ดาวน์โหลด
ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่อง ราคากลางงานจ้างผลิตและเผยแพร่สารคดีเชิงข่าว เรื่องควบคุมโรค ชุดโรคภัยใกล้ตัว
» สํานักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

 ราคากลางจ้างผลิตและเผยแพร่สารคดีเชิงข่าว.pdf
 
13 มี.ค. 2558 ดาวน์โหลด
ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่อง ราคากลางงานจ้างผลิตและเผยแพร่สารคดีเชิงข่าว เรื่องควบคุมโรค ชุดโรคภับใกล้ตัว
» สํานักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

 สแกน0024.pdf
 
11 ก.พ. 2558 ดาวน์โหลด
ประกาศกรมควบคุมโรคโดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพเรื่องจ้างการสำรวจการรับทราบข้อมูลข่าวสาร ความรู้ และพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนไทย ปีงบประมาณ 2558
» สํานักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

 ปปท 003.pdf
 
9 ก.พ. 2558 ดาวน์โหลด
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่องราคากลางจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและประสานงานโครงการฯ จำนวน 10 คน
» สํานักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

 แบบรายงานการดำเนินการ ปปท003.pdf
 
8 ธ.ค. 2557 ดาวน์โหลด
ประกาศกรมควบคุมโรคราคากลางจ้างเหมาประเมินผลการดำเนินงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับในชุมชน
» สํานักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

 ป.ป.ท.003 โรคพยาธิใบไม้ตับในชุมชน.pdf
 
8 ธ.ค. 2557 ดาวน์โหลด
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ราคากลางจ้างสำรวจการรับรู้เรื่องโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาของประชาชน ปี 2558
» สํานักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

 ราคากลางอีโบลา.pdf
 
4 ธ.ค. 2557 ดาวน์โหลด
จ้างผลิตสื่อเรื่อง "อีสานปลอดโรคพยาธิใบไม้ตับ"
» สํานักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

 ราคากลางจ้างผลิตสื่อ.pdf
 
12 พ.ย. 2557 ดาวน์โหลด
ประกาศราคากลางจ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางนิตยสารรายสัปดาห์
» สํานักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

 สแกน0004.pdf
 
3 พ.ย. 2557 ดาวน์โหลด
  1  (10 รายการ) 1/1 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 35.168.112.145
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com