หน้าแรก
  รายงานแบบฟอร์ม ป.ป.ท. 003 >
รายงานแบบฟอร์ม ป.ป.ท. 003
เลือกหน่วยงาน:    เดือน:
 
  เรื่อง วันที่  
ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ (Autoclave) จำนวน 2 เครื่อง (ครั้งที่ 2)
» สำนักวัณโรค

 ราคากลางครุภัณฑ์วิทย์.pdf
 
28 ก.ย. 2561 ดาวน์โหลด
จ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2561
» สำนักวัณโรค

 คุณลักษณะ.pdf
 
24 ก.ย. 2561 ดาวน์โหลด
จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ
» สำนักวัณโรค

 ราคากลาง2เครื่อง.pdf
 
29 ส.ค. 2561 ดาวน์โหลด
พิมพ์หนังสือ เรื่องแผนปฏิบัติการระดับชาติด้านการต่อต้านวัณโรค พ.ศ.2560-2564
» สำนักวัณโรค

 พิมพ์หนังสือ แผนปฏิบัติการ 500,000.-บาท.pdf
 
19 มี.ค. 2561 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ
» สำนักวัณโรค

 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 3 รายการ 120,000.pdf
 
12 มี.ค. 2561 ดาวน์โหลด
จ้างเหมาผลิตสื่อการจัดกิจกรรมรณรงค์โครวงการ "ผู้ขับขี่ปลอดสะอาดปราศจากวัณโรค"
» สำนักวัณโรค

 CCF02272018.pdf
 
27 ก.พ. 2561 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 20 รายการ
» สำนักวัณโรค

 ราคากลาง.pdf
 
22 ก.พ. 2561 ดาวน์โหลด
จ้างจัดกิจกรรมรณรงค์โครงการ ผู้ขับขี่ปอดสะอาด ปราศจากวัณโรค
» สำนักวัณโรค

 CCF02122018_0006.pdf
 
12 ก.พ. 2561 ดาวน์โหลด
จ้างทำป้ายศูนย์ปฏิบัติการยุติวัณโรคแห่งชาติ จำนวน 2 รายการ
» สำนักวัณโรค

 ราคากลางจ้างทำป้าย.pdf
 
30 ม.ค. 2561 ดาวน์โหลด
เจ้าเหมาเจ้าหน้าที่พัฒนาระบบและบริหารจัดการเนื้อหาเว็บไซต์สำนักวัณโรค
» สำนักวัณโรค

 ราคากลางจ้างเหมาพัฒนาระบบ.pdf
 
23 ม.ค. 2561 ดาวน์โหลด
  1  2  3  4  5  6  (87 รายการ) 1/9 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 35.168.112.145
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com