หน้าแรก
  รายงานแบบฟอร์ม ป.ป.ท. 003 >
รายงานแบบฟอร์ม ป.ป.ท. 003
เลือกหน่วยงาน:    เดือน:
 
  เรื่อง วันที่  
โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 กรุงเทพ (รหัสเก่า)

 pricese021.pdf
 
22 ธ.ค. 2558 ดาวน์โหลด
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 กรุงเทพ (รหัสเก่า)

 ppt003005.pdf
 
10 ก.ย. 2558 ดาวน์โหลด
จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 กรุงเทพฯ ปีงบประมาณ2559
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 กรุงเทพ (รหัสเก่า)

 ปปท003.pdf
 
25 ส.ค. 2558 ดาวน์โหลด
จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 กรุงเทพ (รหัสเก่า)

 ปปท003.pdf
 
25 ส.ค. 2558 ดาวน์โหลด
จัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 กรุงเทพ (รหัสเก่า)

 ppt001.pdf
 
26 มี.ค. 2558 ดาวน์โหลด
จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์การให้วัคซีนป้องกันโรค
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 กรุงเทพ (รหัสเก่า)

 IMG.pdf
 
26 ม.ค. 2558 ดาวน์โหลด
สอบราคาซื้อชุดสาธิตอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลจากสารเคมี
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 กรุงเทพ (รหัสเก่า)

 IMG_0007.pdf
 
8 ม.ค. 2558 ดาวน์โหลด
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 กรุงเทพ (รหัสเก่า)

 IMG_0007.pdf
 
8 ม.ค. 2558 ดาวน์โหลด
สอบรคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 กรุงเทพ (รหัสเก่า)

 IMG.pdf
 
8 ม.ค. 2558 ดาวน์โหลด
โครงการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 กรุงเทพ (รหัสเก่า)

 ปปท003002.pdf
 
9 ธ.ค. 2557 ดาวน์โหลด
  1  2  (11 รายการ) 1/2 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 35.168.112.145
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com