หน้าแรก
  รายงานแบบฟอร์ม ป.ป.ท. 003 >
รายงานแบบฟอร์ม ป.ป.ท. 003
เลือกหน่วยงาน:    เดือน:
 
  เรื่อง วันที่  
เผยแพร่ราคากลาง จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดขอนแก่น
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ขอนแก่น (รหัสเก่า)

 IMG_0002.pdf
 
4 พ.ย. 2557 ดาวน์โหลด
เผยแพร่ราคากลาง จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ของนิคมโนนสมบูรณ์
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ขอนแก่น (รหัสเก่า)

 IMG_0001.pdf
 
4 พ.ย. 2557 ดาวน์โหลด
เผยแพร่ราคากลาง รองเท้าบู๊ทป้องกันเลปโตสไปโรซีส จำนวน 2,000 คู่
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ขอนแก่น (รหัสเก่า)

 IMG.pdf
 
4 พ.ย. 2557 ดาวน์โหลด
  1  (3 รายการ) 1/1 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 35.168.112.145
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com