หน้าแรก
  รายงานแบบฟอร์ม ป.ป.ท. 003 >
รายงานแบบฟอร์ม ป.ป.ท. 003
เลือกหน่วยงาน:    เดือน:
 
  เรื่อง วันที่  
จ้างเหมาจัดกิจกรรมโครงการรณรงค์และผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

 แบบรายงานXปปท.003 (2).pdf
 
19 มิ.ย. 2561 ดาวน์โหลด
จ้างปรับปรงห้องผลิตยา
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

 ปปท.003.jpg
 
18 พ.ค. 2561 ดาวน์โหลด
จ้างจัดผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อสื่อสารความเสี่ยงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในภาวะวิกฤตในพื้นที่เขตเมือง
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

 แบบรายงานXปปท.003.pdf
 
27 เม.ย. 2561 ดาวน์โหลด
จ้างบำรุงรักษาเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติ Bactec MGIT 960
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

 แบบรายงานXปปท.003 (1).pdf
 
25 เม.ย. 2561 ดาวน์โหลด
จ้างเหมาจัดทำ Website จัดการข้อมูล One Health Bangkok
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

 แบบรายงานXปปท.003.pdf
 
20 เม.ย. 2561 ดาวน์โหลด
จ้างออกแบบผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เรื่อง "ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกพื้นที่เขตเมือง
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

 ปปท.003.jpg
 
5 เม.ย. 2561 ดาวน์โหลด
จ้างเหมาผู้ประสานโครงการการพัฒนาวิชาการ สนับสนุนและขับเคลื่อนการดำเนินการงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงในเขตเมืองปีงบประมาณ 2561.pdf
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

 จ้างเหมาผู้ประสานโครงการการพัฒนาวิชาการ สนับสนุนและขับเคลื่อนการดำเนินการงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงในเขตเมืองปีงบประมาณ 2561.pdf
 
26 ม.ค. 2561 ดาวน์โหลด
จ้างเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการพัฒนาวิชาการ
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

 1514512238491.JPEG
 
29 ธ.ค. 2560 ดาวน์โหลด
ทดสอบลงข้อมูล 28/12/2560
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

 201704251493122800_10968217_1650212298548147_4927740709046876411_n.jpg
 
28 ธ.ค. 2560 ดาวน์โหลด
ทดสอบลงข้อมูล 26/12/2560
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

 20993039_1407055696008362_8233649200357575406_n.jpg
 
26 ธ.ค. 2560 ดาวน์โหลด
  1  2  3  4  5  (50 รายการ) 1/5 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 35.168.112.145
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com