หน้าแรก
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง >

   เดือน:
พิมพ์ สขร.1 
  เรื่อง วันที่  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Manidipine tablet 20 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Manidipine tablet 20 mg.pdf
 
28 พ.ย. 2562 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Mosapride 5 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

 9.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Mosapride 5 mg.pdf
 
28 พ.ย. 2562 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Rebamipide 100 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Rebamipide 100 mg tablet.pdf
 
27 พ.ย. 2562 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Three-in-one parenteral nutrition โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Three-in-one parenteral nutrition.pdf
 
27 พ.ย. 2562 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Pregabalin 75 mg capsule โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Pregabalin 75 mg capsule.pdf
 
25 พ.ย. 2562 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Atorvastatin 10 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Atorvastatin 10 mg film-coated tablet.pdf
 
21 พ.ย. 2562 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Alfuzosin hydrochloride 10 mg prolonged-release tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Alfuzosin hydrochloride 10 mg prolonged-release tablet.pdf
 
21 พ.ย. 2562 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Amphotericin b 50 mg + Liposomal agent powder for solution for infusion โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Amphotericin b 50 mg + Liposomal agent powder for solution for infusion.pdf
 
19 พ.ย. 2562 ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมและล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง
» ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

 
19 พ.ย. 2562
ซื้ออาหารเพาะเลี้ยงเชื้อชนิดผง ทีซีบี เอสอาการ์ (TCBS agar) จำนวน 20 กระป๋อง
» ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

 
18 พ.ย. 2562
  1  2  3  4  5  (43 รายการ) 1/5 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 3.234.214.113
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com