หน้าแรก
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง >

   เดือน:
พิมพ์ สขร.1 
  เรื่อง วันที่  
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน นข 4563 ราชบุรี
» ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

 
25 พ.ย. 2562
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
» ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

 
25 พ.ย. 2562
จ้างเหมาทำพวงมาลา
» ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

 
21 พ.ย. 2562
ประกาศฯ ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 9 รายการ
» ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

 ประกาศฯ ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 9 รายการ (MGIT).pdf
 
20 พ.ย. 2562 ดาวน์โหลด
ประกาศฯ ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 9 รายการ
» ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

 ประกาศฯ ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 9 รายการ (MGIT).pdf
 
20 พ.ย. 2562 ดาวน์โหลด
ประกาศฯ ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 9 รายการ
» ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

 ประกาศฯ ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 9 รายการ (MGIT).pdf
 
20 พ.ย. 2562 ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์
» ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

 
19 พ.ย. 2562
ประกาศฯ ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 2 รายการ
» ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

 ประกาศฯ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 2 รายการ (HIV) 4,307,200 บาท.compressed.pdf
 
13 พ.ย. 2562 ดาวน์โหลด
ประกาศฯ ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 2 รายการ HIV
» ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

 ประกาศฯ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 2 รายการ (HIV) 4,307,200 บาท.compressed.pdf
 
13 พ.ย. 2562 ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์
» ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

 
12 พ.ย. 2562
  1  2  (18 รายการ) 1/2 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 3.234.214.113
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com