หน้าแรก
  หมวดเอกสารตามมาตรา 9 >
หมวดเอกสารตามมาตรา 9
ประเภทเอกสาร:  
  เรื่อง วันที่  
ข้อคิด 7 ประการ ปรุงข้าวมันไก่ให้ปลอดภัย
» ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 18046

 1418290074.jpg
 
ดาวน์โหลด
เปลี่ยนพฤติกรรม รับหน้าหนาวป้อง โรคร้ายอันตรายคร่าสุขภาพ
» ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 18047

 เปลี่ยนพฤติกรรม รับหน้าหนาวป้อง โรคร้ายอันตรายคร่าสุขภาพ.docx
 
ดาวน์โหลด
"งด" หรือ "ไม่งด" ขายเหล้าช่วงปีใหม่
» ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 18048

 งดหรือไม่งดขายเหล้าช่วงปีใหม่.docx
 
ดาวน์โหลด
รณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ำ
» ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 26361

 รณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ำ.jpg
 
ดาวน์โหลด
กินปลาร้าดิบ เสี่ยงโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง
» ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 26362

 กินปลาร้าดิบ เสี่ยงโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง.jpg
 
ดาวน์โหลด
อหิวาตกโรค
» ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 26363

 อหิวาตกโรค.jpg
 
ดาวน์โหลด
รายละเอียด
ปิด
วันที่:
หมายเลขเอกสาร: 82006
ชื่อเรื่อง: อหิวาตกโรค
ชั้นความลับ: -
ดาวน์โหลด: อหิวาตกโรค.jpg
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง: หน่วยงานหลัก สำนักงานเลขานุการกรม
ประเภทเอกสาร: หมวดหลัก ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
หมวดย่อย ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
จำนวนหน้า:
ปีที่พิมพ์ประกาศ:
ที่ตั้งของเอกสาร:
ประเภทเงิน: -
ชนิด: -
รายละเอียด:
หมายเหตุ:
 
ผลการสรุป
วงเงินงบประมาณ(ราคากลาง):
วิธีซื้อ/จ้าง: สอบราคา
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ:
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา:
เงินที่ประกวด:
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป:
   
 


ไอเมื่อไร ใส่หน้ากากป้องกันโรค
» ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 26364

 ไอเมื่อไร ใส่หน้ากากป้องกันโรค.jpg
 
ดาวน์โหลด
ปฏิบัติตนอย่างไร ป้องกันโรคไข้กาฬหลังแอ่น
» ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 26365

 ปฏิบัติตนอย่างไร ป้องกันโรคไข้กาฬหลังแอ่น.jpg
 
ดาวน์โหลด
คาถา 5 ย. ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
» ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 26366

 คาถา 5 ย. ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า.jpg
 
ดาวน์โหลด
เข้าถึงทุกราย รัะกษาหายทุกคน 24 มีนาคม วันวัณโรคสากล
» ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 26367

 เข้าถึงทุกราย รัะกษาหายทุกคน 24 มีนาคม วันวัณโรคสากล.jpg
 
ดาวน์โหลด
  1  2  3  4  5  6  (82 รายการ) 1/9 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 18.207.106.142
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com