หน้าแรก
  หมวดเอกสารตามมาตรา 9 >
หมวดเอกสารตามมาตรา 9
ประเภทเอกสาร:  
  เรื่อง วันที่  
ความเข้าใจเกี่ยวกับ "ยุงลาย"
» ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 32555

 ความเข้าใจเกี่ยวกับ ยุงลาย.jpg
 
ดาวน์โหลด
รับมือลูกน้ำยุงลาย ช่วงหน้าฝน
» ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 32556

 รับมือลูกน้ำยุงลาย ช่วงหน้าฝน.jpg
 
ดาวน์โหลด
โรคที่มากับฤดูฝน
» ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 32557

 โรคที่มากับฤดูฝน.jpg
 
ดาวน์โหลด
ผดผื่นคันในหน้าร้อน
» ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 48435

 30124286_1675396285910771_1993278594404828326_n.jpg
 
ดาวน์โหลด
รายละเอียด
ปิด
วันที่:
หมายเลขเอกสาร: 820054
ชื่อเรื่อง: ผดผื่นคันในหน้าร้อน
ชั้นความลับ: -
ดาวน์โหลด: 30124286_1675396285910771_1993278594404828326_n.jpg
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง: หน่วยงานหลัก สำนักงานเลขานุการกรม
ประเภทเอกสาร: หมวดหลัก ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
หมวดย่อย ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
จำนวนหน้า:
ปีที่พิมพ์ประกาศ:
ที่ตั้งของเอกสาร:
ประเภทเงิน: -
ชนิด: -
รายละเอียด:
หมายเหตุ:
 
ผลการสรุป
วงเงินงบประมาณ(ราคากลาง):
วิธีซื้อ/จ้าง: สอบราคา
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ:
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา:
เงินที่ประกวด:
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป:
   
 


กรมควบคุมโรค แนะประชาชนเตรียมตัวให้พร้อม 7 วิธีปฏิบัติ และ 5 วิธีแก้ง่วง ก่อนเดินทางช่วงหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์
» ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 48436

 30594825_2444357898923884_3432124120173641728_o.jpg
 
ดาวน์โหลด
รวมสื่อโรคพิษสุนัขบ้า
» ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 48437

 คาถา5ย.jpg
 
ดาวน์โหลด
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการคุ้มครองและจัดการข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล พ.ศ. 2561
» ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 49160

 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการคุ้มครองและจัดการข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล พ.ศ. 2561.PDF
 
ดาวน์โหลด
จดหมายข่าว แวดวงวัคซีน ปีที่ 11 ฉบับที่ 3
» ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 49355

 nvi-news11-3.pdf
 
ดาวน์โหลด
สาเหตุไข้หวัดใหญ่ Influenza
» ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 55785

 influenza.jpg
 
ดาวน์โหลด
Roll Up ความรู้โรคตับอักเสบ
» ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 55788

 ความรู้โรคตับอักเสบ.jpg
 
ดาวน์โหลด
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  (82 รายการ) 6/9 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 3.238.8.102
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com