หน้าแรก
  หมวดเอกสารตามมาตรา 9 >
หมวดเอกสารตามมาตรา 9
ประเภทเอกสาร:  
  เรื่อง วันที่  
เตือนอันตรายจากการสักสีปนเปื้อนเสี่ยงก่อโรคมะเร็ง
» ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 26388

 เตือนอันตรายจากการสักสีปนเปื้อนเสี่ยงก่อโรคมะเร็ง.docx
 
ดาวน์โหลด
ฤดูฝนแล้ว ระวังสัตว์มีพิษกันเถอะ
» ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 26389

 ฤดูฝนแล้ว ระวังสัตว์มีพิษกันเถอะ.jpg
 
ดาวน์โหลด
ใครเสี่ยง ไข้หวัดใหญ่
» ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 26390

 ใครเสี่ยง ไข้หวัดใหญ่.jpg
 
ดาวน์โหลด
ดูแลสุขภาพอย่างไร ปลอดภัยจากหมอกควัน
» ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 26391

 ดูแลสุขภาพอย่างไร ปลอดภัยจากหมอกควัน.jpg
 
ดาวน์โหลด
อหิวาตกโรค
» ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 26392

 อหิวาตกโรค.jpg
 
ดาวน์โหลด
โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างไร ผิดกฎหมาย
» ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 26393

 โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างไร ผิดกฎหมาย.jpg
 
ดาวน์โหลด
"เพราะรัก ไม่เพาะยุง"
» ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 26394

 เพราะรัก ไม่เพาะยุง.jpg
 
ดาวน์โหลด
ทำอย่างไรเมื่อคนในครอบครัว ป่วยด้วยไข้เลือดออก
» ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 26395

 ทำอย่างไรเมื่อคนในครอบครัว ป่วยด้วยไข้เลือดออก.jpg
 
ดาวน์โหลด
ร่วมกวาดล้าง "โปลิโอ"
» ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 26396

 ร่วมกวาดล้าง โปลิโอ.jpg
 
ดาวน์โหลด
โรคไข้ไรอ่อน (สครับไทฟัส)
» ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 26397

 โรคไข้ไรอ่อน (สครับไทฟัส).jpg
 
ดาวน์โหลด
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  (82 รายการ) 4/9 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 18.214.23.30
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com